Skip to main content Skip to footer

Ledande aktörer inom skadeförsäkring förlitar sig på kontinuerlig digital innovation för att skapa värde.

Mot bakgrund av de massiva omvälvningarna i försäkringsbranschen, så kan innovativa lösningar för skadeförsäkringar som använder artificiell intelligens (AI), sensorteknik och molnet förenkla distribution, förbättra kundupplevelsen och effektivisera verksamheten.
Cognizant är en av Nordamerikas tre främsta leverantörer av IT-tjänster till försäkringsgivare. Samarbeta med oss för att implementera digitala lösningar genom planering och utförande.
AI och maskininlärning effektiviserar underwriting 10 gånger så mycket

Med hjälp av vår AI-lösning som kombinerar kartor över översvämningsrisker, GIS-data (geografiskt informationssystem) och frekvensen och kostnaden för tidigare skadeanmälan, så kan försäkringsbolag modellera en potentiell marknad med en exakthet på 83 %.

Bil som kör genom en regnskur
Kundvård görs på rätt sätt – med AI i realtid

Ta reda på hur denna ledande försäkringsgivaren tillämpade AI i realtid för att svara på kundernas önskemål och förbättrar kundvården med 40 %.

Stöd för teletjänster 
FÖRSÄKRINGSEKOSYSTEM

Riktade lösningar

Öppen skaderevision

Upptäck fel i hanteringen innan ärendet avslutas och pengarna är borta.

Man tittar på surfplatta
Diagnostik på digital mognad

Få en bedömning av ditt företags aktuella kompetens, och fastställ hur och när du vill nå önskad mognadsnivå.

Teammöte
Digital drift inom skadeförsäkring

Sänk driftkostnaderna, förnya kundupplevelserna och skapa tillväxt genom digital innovation – allt på samma gång.

Kvinna som kontrollerar rapport
Automatiserad inhämtning av försäkringsinformation

Sätt fart på informationsprocessen genom snabbare åtkomst till detaljerna som krävs för att underlätta beslut.

Person som tittar på en skärm

Försäkringsfunktioner

Cognizant erbjuder ett flertal tjänster som hjälper dig att digitalisera handläggningen av skadeärenden, förnya och effektivisera underwritingprocessen, samt föreställa dig nya och digitalt fokuserade affärsmodeller.

Effektivisera skaderegleringen för en digital framtid

Vem behöver detta?

Verksamheter som står inför utmaningar med:

 • Digitalisering av skaderegleringar för att tillgodose framtida tillväxt
 • Undermålig användning av skadeärendedata som påverkar resultaten av skaderegleringsprocesser
 • Inhämtning i pappersform av formulär och dokument för försäkringsanspråk
 • Manuella processer, inklusive kundsegmentering och tilldelning av skadereglerare
 • Komplexa, delvis automatiserade arbetsflöden
 • Otillräcklig spårning av bedrägerier

Vad hjälper vi till med? 

 • Affärskonsulttjänster – vi definierar framtiden för skaderegleringsverksamheten genom scenariomodellering, förnyar digitala processer och identifierar storsatsningsområden (teknik, kompetens och partnersamarbeten) för att framtidssäkra försäkringsgivarens driftsmodell
 • Data- och analyskonsulttjänster – vi lägger upp plan för att generera värde från skadeärendedata och rekommenderar effektfulla områden för användning av avancerad analys, AI och maskininlärning 
 • Processkonsulttjänster – omstrukturering av skaderegleringsprocessen, automatiserade bedömningar, processkonsulttjänster för arbetsflödesbaserad implementering och förnyelse av skaderegleringssystem
 • IT-konsulttjänster – automatiserad skaderegleringshantering, utvärdering av försäkringsplattformar och rationalisering av applikationer i skaderegleringsportföljer

Vad får din verksamhet ut av det?

 • Påverkar resultaten av försäkringsanspråk och sänker kostnaderna för dessa
 • Förkortar handläggningstiden genom effektiviserade och intelligenta processer
 • Minskar arbets-/ärendebelastningen för skaderegleringsteam inom olika affärsområden
 • Ökar den automatiserade skaderegleringen för enklare ärenden
 • Konfigurerar regelbaserad inhämtning och bearbetning
 • Förbättrar kundupplevelsen för skadereglering och Net Promoter Score (NPS)

Förnya den finansiella riskhanteringen

Vem behöver detta?

Verksamheter som står inför utmaningar med:

 • Manuell hantering av komplexa ärendeformulär och data
 • Bättre direkthantering av risker på standardnivå
 • Uppgiftshantering och vidarebefordran av underlag till underwriters
 • Öka antalet offerter som godtas
 • Hantera nya datakällor och ny riskinformation i riskanalys

Vad hjälper vi till med?

 • Affärskonsulttjänster – vi definierar framtiden för underwritingmjukvara genom scenariomodellering och identifiering av viktiga skiften inom underwritingpersonalens roller, färdigheter, beslutsverktyg och funktioner som krävs för en digital transformation av försäkringsbranschen
 • Processkonsulttjänster – omstrukturerad handläggning, bedömningar genom robotiserad och intelligent processautomatisering (RPA och IPA), som är inriktade på specifika delar av underwritingvärdekedjan och arbetsflödesbaserad omdefiniering av processer
 • Data och analys – identifiera områden för beslutsfattande där avancerad analys, AI och maskininlärning kan göra skillnad i värdekedjan för underwritingmjukvara
 • IT-konsulttjänster – modernisering och utvärdering av försäkringsplattformar och rationalisering applikationer i underwritingportföljen

Vad får din verksamhet ut av det?

 • Frigör tid för underwriters för att fokusera på fullständiga kontolösningar och portföljhantering 
 • Använder mer direkthantering för risker på standardnivå
 • Snabbare svar på ombuds/mäklares begäran av komplicerad dokumentation
 • Höjer underwritingpersonalens effektivitet genom bättre riskurval
 • Förbättrar upplevelsen för kunder, ombud och försäkringsmäklare

Föreställ dig nya affärsmodeller med digital teknik

Vem behöver detta?

Försäkringsgivare som vill:

 • Nå snabba affärsresultat genom snabb innovation
 • Överbrygga tidsperioden mellan en bra idé och dess förverkligande
 • Navigera in i framtiden med ny teknik

Vad hjälper vi till med?

Inom innovationsdelen av Cognizants försäkringsverksamhet, så hjälper vi försäkringsbolag att snabbt skapa innovationer via en tredelad strategi:

1. Visualisera: Identifiera nya affärsmöjligheter som bygger på tänkbara framtidsscenarier, ny teknik och affärsmodeller som ändrar spelplanen. Idéskapande och identifiering av möjligheter tar vanligtvis två till fyra veckor, med hjälp av verktyg, såsom:

 • Framtidsscenarier – uppmuntrar ledare som du att sammanställa en lista med avsiktligt extrema framtidsscenarier och komma fram till en förteckning över fördelade affärsprioriteringar. 
 • Insurance Navigator – bidrar till att identifiera innovationsmöjligheter i skärningspunkten för exponentiell teknik och omvälvningar i affärsmodellen. Visar hur den globala försäkringsbranschen förändras och bidrar till att identifiera innovationsmöjligheter.

2. Experimentera: Få åtkomst till vår katalog av storyboards och mallar för att skapa koncept. Följ en strukturerad prototypprocess med agil produktutveckling och bygg lösningar i samarbete med våra fullstackingenjörer och IT-specialister. Fasen med prototypkonstruktion tar sex till åtta veckor.

3. Expandera: Utnyttja en användningsklar IT-miljö som bygger på skalbara tillgångar, partnersamarbeten och integrering med applikationsmiljön. Mät kundens användningsgrad och avkastning från pilotstadie till produktion.

Funktioner för förändring av verksamheten

Från digitalisering av kundupplevelsen till förbättrad effektivitet i försäljningskanalerna, samt optimering av Guidewire- och Duck Creek-implementeringar – Cognizant kan på flera sätt hjälpa dig att transformera verksamheten inom front office och back office.

Förbättra snabbrörligheten och driftsförhållanden

Som Global Premier Partner för programmet Guidewire PartnerConnect™ har Cognizant löst och levererat några av de mest komplexa implementeringarna och transformationsprojekten för skadeförsäkringsgivare. Vår SAFe-baserade leveransmetod – som möjliggörs genom Cognizants experter – hjälper försäkringsgivare att få snabbare avkastning på sin Guidewire-investering.

Skapa digital tillväxt

Som Platinum Delivery Partner i Duck Creek Technologies-programmet Global Alliance förser Cognizant Duck Creeks kunder med utbildad och certifierad personal, och säkerställer därmed omfattande produktkunskap och enhetlig leverans av Duck Creek On-Demand (SaaS) och lokala implementeringar av Duck Creeks mjukvarusvit för skadeförsäkringsgivare. Samarbetet mellan Duck Creek och Cognizant innebär att försäkringsbolag av alla storlekar kan dra fördel av ett stort utbud av digitala implementeringstjänster, som förbättrar funktionerna i Duck Creeks mjukvarusvit.

Sätt fart på din kundupplevelse

Vem behöver detta?

Verksamheter som möter utmaningar med:

 • Sämre avkastning från försäljning via digitala tillgångar (mobil, webb och försäkringsplattform) 
 • Låg användarfrekvens inom självbetjäningen och höga tjänstekostnader
 • Begränsade och ofullständiga webbfunktioner
 • Oförmåga att utnyttja sin digitala närvaro i distributionskanalerna som någon som särskiljer sig från konkurrenterna
 • Oförmåga att locka kunder från millenniegenerationen

Vad hjälper vi till med? 

 • Vi fokuserar på centrala aspekter, såsom digital strategi och innovation, digital marknadsföring, digital driftmodell, aktivering och integrering av digital teknik, digitalt och interaktivt innehåll, samt branschcentrerade digitala lösningar 
 • Vi gör en detaljerad utvärdering av de funktionella och arkitektoniska delarna av de digitala tillgångarna
 • Vi levererar en plan för framtiden som tar hänsyn till alla intressenter

Vad får din verksamhet ut av det? 

 • Anpassar en digital strategi för försäljning och tjänster till dina affärsmål 
 • Främjar tillväxt och förbättrar effektiviteten för kunder, distributörer och medarbetare 
 • Får upp till dubbelt så hög produktivititet bland kundtjänstpersonalen genom förbättrade webbfunktioner
 • Sparar upp till 50 000 USD på var tiotusende kundserviceförfrågan
 • Förbättra produktiviteten och anpassar dig till affärsmässiga förändringar

Följ kunden

Vem behöver detta?

Verksamheter som står inför utmaningar med:

 • Låg Net Promoter Score (NPS) eller kundnöjdhetspoäng
 • Sjunkande antal nya avtal och förnyelser
 • Krångliga och osammanhängande processer med fel och försummelse
 • Hög kundgenomströmning
 • Skadat varumärke

Vad kan vi hjälpa till med?

 • Vi utformar en modell för interaktion med kunderna som är analytisk, grundar sig på samhällsvetenskap och förbättrar kunders och samarbetspartners upplevelser
 • Vi identifierar och skapar målinriktat personlighetstyper
 • Vi tar bort flaskhalsar som kunderna upplever och definierar framtidsanpassade färdplaner
 • Vi definierar enklaste gångbara produkt (minimum viable product, MVP) – målsegment, målfunktioner) och värdehypoteser
 • Vi validerar funktioner som är nödvändiga för att utveckla MVP
 • Vi utnyttjar och optimerar digitala kanaler

Vad får din verksamhet ut av det?

 • Bättre insikt i internetkunders beteende
 • Upp till 60 % kostnadsbesparingar på digital transformation
 • Upp till 25 % ökat kundengagemang

Öka distributions­kanalens effektivitet

Vem behöver detta?

Verksamheter som står inför utmaningar med:

 • Distributörer med bristfällig utbildning/kompetens
 • Felmatching av försäljningskanaler och målgruppssegment
 • Brist på säljverktyg och information för att snabbt få avslut på affären

Vad hjälper vi till  med?

 • Vi levererar en lösning i fyra delar: strategi för distributionsplaneringen, strategi för rekryteringsbyråer, introduktion, hantering av livscykeln och prestationsledning (performance management)
 • Ge distributörerna i marknadskanalerna nödvändiga funktioner, motivation och verktyg
 • Vi använder ett KPI-baserat ramverk som underlättar välgrundade beslut på nyckelområden, såsom kanalmix/-tillväxt, segmentkartläggning, standardisering av försäljningsprocesser, samt aktivering av tekniska lösningar och verktyg

Vad får din verksamhet ut av det?

 • Upp till 25 % kostnadsbesparingar på distributionsrelaterade aktiviteter
 • Upp till 10 % högre konsulteffektivitet, vilket ger mer kundtillvända och intäktsgenererande aktiviteter
 • Besparingar genom lägre samtalsfrekvens och supportkostnader för enskilda kontor
KUNDCASE

Utvalda tjänster

FÖRSÄKRING

Bättre kundupplevelser, färre kundförluster och optimerade kostnader
Hand holding pen pointing a board

FÖRSÄKRING

Försäkring på ett enklare, personligare och effektivare sätt
man and woman looking at document

FÖRSÄKRING

Automatiserad anspråkshantering för högre effektivitet
man reading document smiling
TANKELEDARSKAP

Senaste insikterna

COGNIZANT 20-20 INSIGHTS

Att skapa en framgångsrik digitalcentrerad försäkringsverksamhet

Hur kan försäkringsbolag definiera affärs- och driftsmodeller och etablera vinnande företag för att ligga steget före kundernas och marknadens behov i en digital värld?

Möte mellan kollegor
PRESSRUM

I nyhetsflödet

LEDNINGEN - FÖRSÄKRING

Ledningen

Sachin Mhatre

Client Partner - Banking, Financial Services & Insurance

Carl Norrman

Sales Director - Banking, Financial Services & Insurance

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.