carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

FÖRSÄKRING PÅ ETT NYTT SÄTT

Se skadeförsäkringar genom en digital lins

Se ska­de­försäk­rin­gar genom en digital lins

80 % snabbare kundofferter
Genom att lansera en mobil försäkringsplattform transformerade en ledande leverantör sin kundupplevelse och ökade försäljningen på en konkurrensintensiv marknad.

Ledande aktörer inom skadeförsäkring förlitar sig på kontinuerlig digital innovation för att skapa mervärde.

Mot bakgrund av de massiva omvälvningarna i försäkringsbranschen, så kan innovativa lösningar för skadeförsäkringar som använder artificiell intelligens (AI), sensorteknik och molnet förenkla distribution, förbättra kundupplevelsen och effektivisera verksamheten.
Cognizant är en av Nordamerikas tre främsta leverantörer av IT-tjänster till skadeförsäkringsgivare. Bli samarbetspartner med oss för att realisera digitala lösningar genom planering och utförande.

Utnyttja marknadsmöjligheter

Det här amerikanska återförsäkringsbolaget använde riskmodellering och artificiell intelligens för att omdefiniera sin portfölj för översvämningsrisk och expandera på en marknad värd 3,3 miljarder USD.

Läs mer

Leverera en kundupplevelse i världsklass

Se hur den här ledande försäkringsgivaren på skadeförsäkringsområdet tillämpade AI i realtid för att svara på kundernas önskemål och förbättrade kundvården med 40 %.

Läs mer
FÖRSÄKRINGSEKOSYSTEM

Riktade lösningar

Öppen skaderevision

Upptäck fel i hanteringen innan ärendet avslutas och pengarna är borta.

Digital mogendiagnostik

Få en bedömning av ditt företags aktuella kompetens och fastställ hur och när du vill uppnå önskad mognadsnivå.

Digital skadeförsäkring

Sänk driftkostnaderna, förnya kundupplevelserna och skapa tillväxt genom digital innovation – allt på samma gång.

Automatiserad inhämtning av försäkringsinformation

Accelerera informationsprocessen genom snabbare åtkomst till de uppgifter som krävs för att underlätta beslut.

Försäkringsfunktioner

Cognizant erbjuder ett flertal tjänster som hjälper dig att digitalisera handläggningen av skadeärenden, förnya och effektivisera underwritingprocessen, samt föreställa dig nya och digitalt fokuserade affärsmodeller.

 • Digitalisering och transformation av skadereglering

  Effektivisera ärendehanteringen för en digital framtid

  Vem behöver detta?

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Digitalisering av skaderegleringar för framtida tillväxt 
  • Icke-optimal användning av skaderegleringsdata som påverkar resultaten av skaderegleringsprocesser
  • Pappersbaserad inhämtning av anspråksformulär och -dokument
  • Manuella processer, inklusive segmentering och justeringstilldelning
  • Komplexa, delvis automatiserade arbetsflöden
  • Otillräcklig upptäckt av bedrägerier


  Så hjälper vi till:

  • Affärskonsulttjänster – vi definierar framtiden för skaderegleringsverksamhet genom scenariomodellering, förnyar digitala processer och identifierar områden att satsa mer på (IT, färdigheter och samarbetspartner) för att framtidssäkra försäkringsgivarens driftsmodell 
  • Data- och analyskonsulttjänster – vi definierar en färdplan för att generera värde från skaderegleringsdata och rekommenderar områden med störst betydelse för utnyttjande av avancerad analys, AI och maskininlärning 
  • Processkonsulttjänster – omstrukturering av skaderegleringsprocessen, RPA-bedömningar, processkonsulttjänster för arbetsflödesbaserad implementering och förnyelse av skaderegleringssystem 
  • IT-konsulttjänster – automatiserad skaderegleringshantering, utvärdering av försäkringsplattformar och rationalisering av program i skaderegleringsportföljer


  Det här ger dig möjlighet att:

  • Påverka resultaten av anspråk och sänk skaderegleringskostnader 
  • Förkorta handläggningstiden genom effektiviserade och intelligenta processer
  • Minska arbets-/ärendebelastningen för skaderegleringsteam inom olika affärsområden
  • Få fler automatiska tilldelningar av enkla skaderegleringsfall
  • Konfigurera regelbaserad inhämtning och behandling 
  • Förbättra kundernas skaderegleringsupplevelse och Net Promoter Score (NPS)
 • Produkter och underwriting av hög kvalitet

  Förnyad hantering av finansiell risk

  Vem behöver detta?

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Manuell hantering av komplexa ärendeformulär och data 
  • Behovet av bättre direkthantering av standardrisker 
  • Uppgiftshantering och vidarebefordran av underlag till underwriters
  • Öka antalet offerter som godtas 
  • Hantera nya datakällor och ny riskinformation i riskanalys


  Så hjälper vi till:

  • Företagskonsulttjänster – vi definierar framtiden för underwritingprogramvara genom scenariomodellering och identifiering av viktiga skiften inom underwritingpersonalens roller, färdigheter, beslutsverktyg och funktioner som krävs för en digital transformation av försäkringsbranschen 
  • Processkonsulttjänster – omstrukturerad handläggning, RPA- och IPA-bedömningar inriktade på specifika delar av underwritingvärdekedjan och arbetsflödesbaserad omdefiniering av processer
  • Data och analys – identifiera områden för beslutsfattande där avancerad analys, AI och maskininlärning kan göra skillnad i värdekedjan för underwritingprogramvara 
  • IT-konsulttjänster – modernisering och utvärdering av försäkringsplattformar och rationalisering av program i underwritingportföljen


  Det här ger dig möjlighet till att: 

  • Frigöra tid för underwriters för att fokusera på fullständiga kontolösningar och portföljhantering  
  • Använda mer direkthantering för standardrisker
  • Snabbare svara på ombuds/mäklares fordran på komplicerad dokumentation 
  • Höja underwritingpersonalens effektivitet genom bättre riskval 
  • Ge en bättre upplevelse för kunder, ombud och försäkringsmäklare
 • Tjänster för företagsinnovationer

  Se nya affärsmodeller med digital IT

  Vem behöver detta?

  Försäkringsgivare som försöker att:

  • Nå snabba affärsresultat genom snabb innovation  
  • Överbrygga tidsgapet mellan en bra idé och dess förverkligande
  • Navigera framtiden med ny teknik


  Så hjälper vi till:

  Som innovationsdelen av Cognizants försäkringsverksamhet, så hjälper vi försäkringsbolag att snabbt skapa innovationer via en tredelad strategi:

  1. Brainstorming: Identifiera nya affärsmöjligheter baserat på möjliga framtidsscenarier, ny teknik och affärsmodeller som ändrar spelplanen. Idéer till och identifiering av möjligheter tar vanligtvis två till fyra veckor, med hjälp av verktyg, såsom:
   • Framtidsscenarier – uppmuntrar ledare som du att sammanställa en lista med avsiktligt extrema framtidsscenarier, för att därifrån välja ut delade affärsprioriteringar på en ny lista.  
   • Försäkringsnavigatör– bidrar till att identifiera innovationsmöjligheter i skärningspunkten för exponentiell teknik och affärsmodellstörningar. Visar hur den globala försäkringsbranschen förändras och bidrar till att identifiera innovationsmöjligheter.
     
  2. Experimentera: Få åtkomst till vår katalog av bildmanus och mallar för att skapa koncept. Följ en strukturerad prototypprocess med agil produktutveckling och bygg lösningar i samarbete med våra fullstack-ingenjörer och IT-specialister. Fasen med prototypkonstruktion tar sex till åtta veckor.

  3. Expandera: Utnyttja en användningsklar IT-miljö som bygger på skalbara tillgångar, samarbetspartnerskap och integrering med programmiljön. Mät kundens användningsgrad och ROI från pilotstadie till produktion.

Funktioner för affärstransformationer

Från digitalisering av kundupplevelsen till förbättrad kanaleffektivitet, samt optimering av Guidewire- och Duck Creek-implementeringar – Cognizant kan på flera sätt hjälpa dig att transformera front och back office-verksamheten.

 • Transformation av skadeförsäkring med Guidewire

  Förbättra agiliteten och kvoten mellan kostnader och intäkter

  Som Global Premier Partner för programmet Guidewire PartnerConnect™ har Cognizant löst och levererat några av de mest komplexa implementeringarna och transformationsprojekten för skadeförsäkringsgivare. Vår SAFe-baserade leveransmetod – som möjliggörs genom Cognizants gillen, communities och poddar – hjälper försäkringsgivare att få snabbare avkastning på sina Guidewire-investeringar. 
  Läs mer
 • Transformation av skadeförsäkring med Duck Creek

  Skapa digital tillväxt

  Som Platinum Delivery Partner i Duck Creek Technologies' program Global Alliance förser Cognizant Duck Creeks kunder med utbildad och certifierad personal och säkerställer därmed omfattande produktkunskap och enhetlig leverans av Duck Creek On-Demand (SaaS) och lokala implementeringar av Duck Creeks programsvit för skadeförsäkringsgivare. Samarbetet mellan Duck Creek och Cognizant innebär att försäkringsbolag av alla storlekar kan dra nytta av ett stort utbud av digitala implementeringstjänster som förbättrar funktionerna i Duck Creeks programvarusvit. 
  Läs mer
 • Digital kundupplevelse

  Uppdatera kundupplevelsen

  Vem behöver detta?

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Sämre ROI från digitala försäljningstillgångar (mobilbaserad, webbaserad och aggregatorförsäkringsplattform) 
  • Låga självbetjäningsvolymer och höga servicekostnader
  • Begränsade och ofullständiga onlinefunktioner
  • Oförmåga att utnyttja digital distributionsnärvaro som konkurrenskraftig differentiering
  • Oförmåga att attrahera kunder ur millenniegenerationen
    

  Så hjälper vi till:

  • Vi fokuserar på centrala aspekter, såsom digital strategi och innovation, digital marknadsföring, digital driftmodell, aktivering och integrering av digital teknik, digitalt innehåll, interaktiva och branschcentrerade digitala lösningar 
  • Vi gör en detaljerad utvärdering av de funktionella och arkitektoniska delarna av digitala tillgångar
  • Vi levererar en färdplan för framtiden som tar hänsyn till alla intressenter
    

  Det här ger dig möjlighet till att: 

  • Anpassa en digital strategi för försäljning och tjänster till dina affärsmål 
  • Främja tillväxt och förbättra effektiviteten för kunder, kanalpartner och medarbetare 
  • Få upp till dubbelt så hög produktivitet bland representanterna med förbättrade webbfunktioner
  • Spara upp till 50 000 USD på var tiotusende kundserviceförfrågan
  • Förbättra produktiviteten och anpassa dig till affärsmässiga förändringar
 • Direkt-till-konsument-strategi

  Följ kunden

  Vem behöver detta?

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Låg Net Promoter Score (NPS) eller kundnöjdhetspoäng
  • Sjunkande antal nya avtal och förnyelser
  • Krångliga och osammanhängande processer med fel och utelämnanden
  • Hög kundgenomströmning
  • Skadat varumärke


  Så hjälper vi till:

  • Vi utformar en modell för interaktion med kunderna som är analytisk, grundar sig på samhällsvetenskap och förbättrar kunders och samarbetspartners upplevelser.
  • Vi identifierar och skapar målinriktat personlighetstyper.
  • Vi tar bort flaskhalsar som kunderna upplever och definierar framtidsanpassade färdplaner.
  • Vi definierar enklaste gångbara produkt (minimum viable product, MVP) – målsegment, målfunktioner) och värdehypoteser.
  • Vi validerar funktioner som är nödvändiga för att utveckla MVP.
  • Vi utnyttjar och optimerar digitala kanaler.


  Det här ger dig möjligheten att få: 

  • Bättre insikt i online-kunders beteende
  • Upp till 60 % kostnadsbesparingar på digital transformation
  • Upp till 25 % ökat kundengagemang
 • Distributionstransformation

  Förbättra kanaleffektiviteten

  Vem behöver detta?

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Kanalaktörer med bristfälliga utbildningar/kunskaper
  • Felmatching av kanaler och målkundsegment
  • Brist på försäljningsverktyg och information för att snabbt avsluta transaktioner


  Så hjälper vi till:

  • Vi levererar en lösning i fyra delar: strategier för distributionsplaneringen och byrårekryteringen, introduktion, hantering av livscykeln och resultat
  • Ge deltagare i marknadskanalerna nödvändiga funktioner, motivation och verktyg
  • Vi använder ett KPI-baserat ramverk som underlättar välgrundade beslut på nyckelområden, såsom blandning/tillväxt av kanaler, segmentkartläggning, standardisering av försäljningsprocesser, samt teknik- och verktygsaktivering.


  Det här får ni:

  • Upp till 25 % kostnadsbesparingar på distributionsrelaterade aktiviteter
  • Upp till 10 % högre konsulteffektivitet, vilket ger mer kundtillvända och intäktsgenererande aktiviteter
  • Besparingar genom mindre samtalsvolym och supportkostnader för enskilda kontor

Så ökade digitala lösningar effektiviteten för Selective Insurance

Spela upp video

PRESSRUM

I nyhetsflödet

June 13, 2019

ITA PRO, USA: Cognizant hjälper försäkringsbolag att förbättra sin kundupplevelse genom att bli digitalt

April 4, 2019

Cognizants Head of Insurance, Continental Europe, förklarar varför videoteknik ändrar spelplanen inom försäkring

October 1, 2018

Cognizants Market Leader, Insurance, APAC, diskuterar effekterna av AI inom försäkring

CHECK US OUT

Se alla nyheter från Cognizant

FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER

Ledningen

Agil Francis

Senior Principal and Consulting Leader

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you