Skip to main content Skip to footer
Tjänster inom mjukvaruutveckling

Mjukvara som driver moderna företag

Inom samtliga branscher är mjukvara dragkraften som driver moderna affärer. Att vara ledande inom mjukvara är mer än bara en kompetens - det handlar om ett kulturskifte. Den bygger hållbara leveranssystem. Detta innebär smart användning av teknik, ekosystem och plattformar, för att få insikter, reagera med snabbrörlighet och leverera effektivitet. Vi utvecklar produkter som ger resultat för ditt företag.

Affärsresultat och stark avkastning

Några av de resultat vi har levererat

Cognizant Flowsource:
Nästa generations teknikplattform

Ge designers, ingenjörer och produktägare allt de behöver, för att utveckla morgondagens mjukvara snabbt och med affärsnyttan i fokus.

Fokusområden i vårt arbete

Låt oss utveckla en modern värld

För att tillvarata dagens möjligheter behöver företag samarbetspartner, som kan anpassa sig och skala för att möta deras dynamiska behov. Cognizant stöder kunder genom de grundläggande delarna inom modern mjukvaruutveckling.

Cognizant samarbetar för att driva grundläggande förbättringar av hur företag utformar, bygger, lanserar och förbättrar mjukvara. Genom att fokusera på processer, kompetensuppsättningar, plattformsimplementering och företagskultur, så skapar vi tillsammans en plan för transformation från projekt till produkt, som passar företaget.

Genom modernisering av leveranser samarbetar vi med våra kunder för att initiera pilotprojekt som medför transformation och visar deras framgång och skala. Vi integrerar moderna verktyg som generativ AI i processen för mjukvaruleveransen, för att påskynda ytterligare värdeskapande.

Modernisering av leveranser handlar om framtidsanpassning i företagsövergripande skala och vi hjälper våra kunder att nå dit.

Inom alla branscher definieras dagens ledare av hur väl de har tillämpat mjukvara på kritiska kontaktpunkter i interaktionerna med kunder, anställda och samarbetspartners, med mera. Våra funktioner för produktutveckling hjälper företagskunder att förnya, bygga och optimera mjukvaruupplevelser genom en väl samordnad strategi. Detta tillvägagångssätt bygger på skalbarhet och stöds av teknik. Vi konfigurerar plats, modell och kompetens kring kundens behov. Vi fokuserar på slutanvändare och arbetar med agil autonomi, för att överträffa förväntningarna och skapa kontinuerligt affärsvärde.

Detta är modern teknik utvecklad på rätt sätt. Oavsett projekt är Cognizants mjukvaruutvecklingsteam redo att påskynda färdplanen.

Leverans av mjukvara i stor skala kräver sammanhängande och konsekvent användning av underliggande teknik, som gör det möjligt för team att dela, utnyttja och följa beprövade sätt, för att uppnå framgångsrika lösningar. Våra tekniska funktioner hjälper kunder att skapa, utveckla och driva kärn- och molnbaserade system — inklusive färdigbyggd mjukvara (COTS) — för att ge sina team en digital kärna som funkar även i framtiden. Genom plattformsutveckling hanterar våra kundteam problem, skapar stordriftsfördelar och synergier mellan produkter och branscher. 

Från strategi till implementering och kontinuerlig hantering, skapar Cognizant en grundstruktur för modern mjukvaruutveckling. 

Så når vi längre med kunderna

När våra kunder samarbetar med Cognizant inom kvalitetstjänster, så tänker de om hur kvalitet kan driva deras verksamhet framåt. Det innebär snabbhet, anpassningsförmåga till realtidsbehov, ett orubbligt engagemang för kvalitet, smart användning av teknik för att driva effektivitet och gemensamt ansvar för vision och resultat.

Våra tjänster styrs av människor och stöds av immateriell egendom och processer, som påskyndar vårt arbete för att få mer utfört på kortare tid och med bättre resultat.

Relaterade idéer

UTVECKLING AV MJUKVARUPRODUKTER - LEDNINGEN

Ledningen

Ravi Panchapakesan

Commercial Lead – Nordics

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.