Skip to main content Skip to footer

Datahantering

Cognizants utbud för datahantering stärker din verksamhet genom att revolutionera din datamiljö och förvandla även de mest komplexa, oorganiserade och fragmenterade data till ett enhetligt, korrekt, sekretesskompatibelt och välordnat ekosystem. Förenkla den transformativa resan för dina data, leverera högkvalitativa kundupplevelser och få en kraftfull källa till åtgärdbara insikter för agilt beslutsfattande, samtidigt som riskerna minskas och drifteffektiviteten förbättras. 

Funktioner

Samla alla affärsdata

Skapa en enda källa till sanning för företagsomfattande data (kund-, tillgångs-, leverantörs- och referensdata), så att alla i ditt företag kan fatta viktiga affärsbeslut grundat på ömsesidigt tillgängliga data.

Migrera med lätthet

Upprätta en enda bildskärm med säljbar produktinformation, för att samordna och samverka inom och utanför företaget.

Förstå sina kunder

Förstå din målgruppspersona och deras smärtpunkter, så att du kan skapa hyperpersonaliserade upplevelser för dina kunder.

Rena data, bättre insikter

Säkerställ datans exakthet, fullständighet, följdriktighet och relevans för att undvika kostsamma affärsmisstag.

Ta itu med kraven på sekretess och regelefterlevnad

Förhindra dataintrång och undvik böter genom att skapa ett ramverk för hantering och skydd av datatillgångar — och säkerställ deras integritet, säkerhet och regelefterlevnad.

Säkerställ datasekretess

Framtidssäkra dina datainvesteringar genom att ta itu med sårbarheter orsakade av dataintrång, regelefterlevnad, etiska risker och ryktesmässiga skador, såsom problem som kan uppstå genom generativ AI.

Få fullständig datakontroll

Fatta välgrundade beslut som bygger på tillförlitliga data — övervaka, mät och förstå kvaliteten, prestandan och beteendet hos data inom verksamhetens datainfrastruktur när den rör sig genom olika pipelines och system. 

Affärsresultat och stark avkastning

Där vi gör skillnad

Våra samarbetspartner

Vi bildar strategiska partnersamarbeten med världsledande företag, så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Här är några av de partners vi samarbetar med:

Utvalda tjänster

Ledningen

Diptesh Singh

Global Data Management Offering Head

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.