Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Evolutionär beräkning/evolutionär AI

Vad är evolutionär beräkning/evolutionär AI?

Evolutionär beräkning (EC) är inspirerad av naturlig utveckling. —Till skillnad från de flesta tekniker inom ingenjörskonst och design, där människor kommer på den bästa lösningen, som de felsöker och driftsätter, ger evolutionär AI ett sätt att automatiskt komma på nya, kreativa lösning —ofta sådana som är för komplexa eller ovanliga för människor att kunna upptäcka själva.

Med evolutionär beräkning definierar ingenjörer hur kvaliteten på potentiella lösningar mäts (dvs. lämpligheten), och vilken typ som är möjliga (dvs. sökområdet). Med tanke på sådana definitioner kan alla problem inom teknik, hälso- och sjukvård, biovetenskap, försäkring eller annan verksamhet lösas med hjälp av evolutionär programmering. Exempel är arkitekturer för articificiellt neuronät, tillväxtrecept för växter och elektriska kretsar, samt även fotbollsscheman. Bland de möjliga lösningarna kommer evolutionära algoritmer att styra exakt mot dem med bästa kvaliteten. Evolutionära tekniker är idealiska för alla komplexa analyser, där det inte är möjligt för människor att utvärdera alla variabla interaktioner i tid.

Processen börjar med ett initialt bestånd av möjliga lösningar, som är så olika som möjligt. Varje lösning utvärderas och beståndet rangordnas. De minst användbara lösningarna tas bort och ersätts med produkten av de mest användbara av dessa, som bildas genom att mutera och kombinera dem. Slingan för urvalet av utvärdering och rekombination upprepas och skapar gradvis bättre kandidater tills tillfredsställande lösningar hittas.

Vad är affärsnyttan med evolutionär beräkning/evolutionär AI?

Företag som syftar till att förbättra sin design eller sina processer är av förståeliga skäl överväldigade när antalet variabler överstiger cirka 15 stycken. Dessa variabler interagerar ofta och skapar ett sökutrymme med miljontals av möjliga lösningar. I dessa fall är det inte längre möjligt för människor att hantera så många variabler, men evolutionär beräkning genererar lösningar likt en outtröttlig motor.

Ofta är resultaten från evolutionär AI inte bara kraftfulla utan också håpnadsväckande. Observera att dessa inte är konstruerade eller designade av människor. Ändå ger de unika lösningar på problem som är definierade av människor, vilket därför utökar deras problemlösningsförmåga. Cognizants patenterade lösningar för evolutionära beräkningar är tillräckligt kraftfull för att lösa några av världens mest komplexa affärsproblem. Den är också i sig parallelliserbar, vilket gör det möjligt att utvärdera miljontals potentiella lösningar över tusentals processorer, vilket innebär att den även är skalbar till mycket stora problem.

Evolutionär beräkning/evolutionär AI - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista