Skip to main content Skip to footer

Tillämpa ett ramverk med evolutionär AI

Cognizants Learning Evolutionary Algorithm Framework (LEAF) hjälper dig att ta komplexa, multivariata (samtidig analys av fler variabler) problem och förvandla dem till en beslutsfattande maskin.
Med hjälp av avancerade evolutionära algoritmer och djupinlärning kan LEAF snabbt analysera potentiellt sett miljontals variabler mot affärsmål, jämföra fördelarna med varje alternativ och identifiera den allra bästa vägen till framgång.
Denna lösning låter dig skala tekniker inom evolutionär AI, för att lösa komplexa affärsproblem på det snabbaste och effektivaste sättet.

Industriella applikationer

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård

Vårdpersonal kan använda LEAF för att utvärdera patientdiagnos, medicinska testresultat, demografi och individuella riskfaktorer för att identifiera de optimala behandlingsprotokollen.

Biovetenskap
Biovetenskap

Forskare kan använda LEAF både för att bredda testmetoderna för bioteknik, och för att rikta utvecklingsinsatser som personaliserar behandlingarna baserat på individuella behov.

Tillverkning
Tillverkning

Tillverkare kan använda LEAF för att förbättra effektiviteten på fabriksgolvet genom att analysera miljontals variabler och erbjuda alternativ som kan påverka produktiviteten.

Försäkringar
Försäkringar

Försäkringsgivare kan använda LEAF för att analysera komplexa riskvariabler, för att övergå från empirisk, aktuariell modell till att istället identifiera nya och kreativa sätt att utforma policyer.

Jordbruk
Jordbruk

Växthusodlare vill analysera frön, jord, temperatur och fuktighet, samt hur mycket och vilken typ av ljus som ger optimala växtförhållanden.

Marknadsföring
Marknadsföring

Marknadsförare vill se vad som driver aktivitet och intresse på företagets webbplats för att avgöra vad som är den bästa designen och arkitekturen för större engagemang och mer försäljning.

Vår metod

Vårt engagemang börjar med en tydlig förståelse för uppsatta affärsmål. Oavsett om målet är att sänka kostnaderna, öka marginalerna, minska lanseringstiden eller förbättra marknadsandelen, så analyserar och fastställer Cognizant Evolutionary AI™ de bästa åtgärderna för att uppnå målen i tid.
Evolutionär beräkning hjälper till att generera komplexa modeller, lösa problem kreativt och undersöka hur man bäst hanterar utmaningar. Genom att använda algoritmer för att snabbt bearbeta generationer av variabla kombinationer, så kan ditt företag eliminera de minst användbara kandidaterna och generera nya från varianter av de mest användbara kandidaterna genom rekombination (utbyte av segment) och mutation. Genom att upprepa denna process snabbt, gör Evolutionary AI det möjligt att identifiera de bästa metoderna för att skapa design, bygga processer och utveckla produkter.
Modelloptimering

AI och modellskapande handlar om att hitta rätt arkitekturer och metanivå-parametrar. Nu går det att göra detta automatiskt. Cognizants modelloptimering av evolutionär AI (evolutionär automatiserad maskininlärning) skapar modeller med hög prestanda och precision, som minskar behovet av interna experter.

Evolutionär automatiserad maskininlärning vänder sig till ett brett spektrum av applikationer, såsom de med lite data eller begränsad databehandling och minne. Du kan testa tiotusentals eller till och med miljontals potentiella resultat för att identifiera den bästa planen att genomföra i verkligheten.

Verksamhetsoptimering

Cognizants verksamhetsoptimering med evolutionär AI förstärker och förbättrar beslutsfattandet på ett principbaserat, datadrivet sätt. Det skapar en prediktiv motor, som hjälper ledare att maximera affärsresultatet genom att rekommendera optimala beslut direkt för deras mål.

Varje evolution eller loop för inlärning och optimering identifierar och väljer de bättre resultaten.

Den ersätter inte människan, utan ökar vår förmåga att identifiera de mycket komplicerade relationerna som finns inom dess data och fastställer de bästa åtgärderna framöver.

 

carousel starts
Evolutionär AI: Nästa stora grej efter djupinlärning

Ta reda på hur evolutionär beräkning hjälper till att hitta lösningar på problem som mänskligt beslutsfattande kan missa, genom att gestalta den verkliga världen och avslöja de effektivaste, lägsta kostnaderna och/eller de högsta intäktsgenererande resultaten.

Evolutionär beräkning möjliggör kreativ AI

Evolutionära beräkningsmodeller kan ta fram kreativa lösningar över ett helt område. Använd dessa för att hitta sätt att nå ditt mål snabbare och mer effektivare.

carousel ends
Utforska, experimentera, utveckla

Våra forskare utnyttjar kreativitetens kraft i maskinerna, för att utveckla AI långt bortom djupinlärning.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.