Skip to main content Skip to footer

Tillämpa ett ramverk med evolutionär AI

Cognizants Learning Evolutionary Algorithm Framework (LEAF) hjälper dig att ta komplexa, multivariata problem och förvandla dem till en beslutsfattande maskin.
Med hjälp av avancerade evolutionära algoritmer och djupinlärning kan LEAF snabbt analysera potentiellt sett miljontals variabler mot affärsmål, väga varje alternativ till dess fördel och identifiera den allra bästa vägen till framgång.
Denna svårslagna teknik låter dig skala evolutionära AI-tekniker för att lösa komplexa affärsproblem på det snabbaste och effektivaste sättet.

Industriella applikationer

Vår metod

Vårt engagemang börjar med en tydlig förståelse för de affärsmål som krävs. Oavsett om målet är att sänka kostnaderna, öka marginalerna, minska lanseringstiden eller förbättra marknadsandelen, så analyserar och fastställer Cognizant Evolutionary AI™ de bästa åtgärderna för att uppnå målen i din tidsplan.
Evolutionär beräkning hjälper till att generera komplexa modeller, lösa problem kreativt och överväga hur man bäst hanterar utmaningar. Genom att använda algoritmer för att snabbt bearbeta generationer av variabla kombinationer kan ditt företag eliminera de minst användbara kandidaterna och generera nya från varianter av de mest användbara kandidaterna genom rekombination och mutation. Genom att upprepa denna process snabbt gör Evolutionary AI det möjligt att identifiera de bästa metoderna för att skapa design, bygga processer och utveckla produkter.
Modelloptimering

AI och modellskapande handlar om att hitta rätt arkitekturer och metanivå-parametrar. Nu går det att göra detta automatiskt. Cognizants modelloptimering av evolutionär AI, evolutionär automatiserad maskininlärning, skapar modeller med hög prestanda och noggrannhet för att minska behovet av interna experter.

Evolutionär automatiserad maskininlärning vänder sig till ett brett spektrum av applikationer, såsom de med lite data eller begränsad databehandling och minne. Du kan testa tiotusentals eller till och med miljontals potentiella resultat för att identifiera den bästa verkliga implementeringsplanen. 

Verksamhetsoptimering

Cognizants verksamhetsoptimering med evolutionär AI förstärker och förbättrar beslutsfattandet på ett principbaserat, datadrivet sätt. Det skapar en prediktiv motor som hjälper ledare att maximera affärsresultatet genom att rekommendera optimala beslut direkt för deras mål.

Varje evolution eller loop för inlärning och optimering identifierar och väljer bättre resultat.

 Den ersätter inte människan, utan utvidgar vår förmåga att identifiera de mycket komplicerade relationerna som finns inom dess data och fastställer de bästa åtgärderna framöver.

 

carousel starts
carousel starts
Evolutionär AI: Nästa stora grej efter djupinlärning

Lär dig hur evolutionär beräkning hjälper till att hitta lösningar på problem som mänskligt beslutsfattande kan missa, genom att gestalta den verkliga världen och avslöja de effektivaste, lägsta kostnaderna och/eller de högsta intäktsgenererande resultaten.

Evolutionär beräkning möjliggör verkligt kreativ AI

Evolutionära beräkningsmodeller kan komma med kreativa lösningar över ett helt område. Använd den för att hitta sätt att nå ditt mål snabbare och mer effektivare.

carousel ends
Utforska, experimentera, utveckla

Våra dataforskare utnyttjar maskinkreativitetens kraft för att använda AI långt bortom djupinlärning.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .