Skip to main content Skip to footer
Data och AI för finansiella tjänster

Bygg en grund för beslutsfattande som alltid blickar framåt.

Framgångsrika finansinstitut övergår från system baserade på historisk data till nya digitala modeller som använder maskininlärning och AI för att destillera data från flera källor. De kan underlätta för företag att lansera personaliserade erbjudanden, driva kundförvärv och skapa högkvalitativa upplevelser.
På Cognizant utnyttjar vi våra färdigheter med AI och maskininlärning, så att du kan fatta bättre beslut med hjälp av data som verkligen betyder något. Vårt erbjudande Data och AI för finansiella tjänster innefattar:
  • En anpassad referensarkitektur
  • Acceleratorer för att driva nytt affärsvärde med hjälp av AI och maskininlärning
  • Ett agilt team som är vana vid att producera fantastiska resultat, snabbare
Läs mer om Cognizants bank- och kapitalmarknadslösningar för ditt företag.
Lös datautmaningar
Lös datautmaningar

Utveckla en intelligent taggningsstrategi för att tillhandahålla sammanhang som behövs för att organisera dina data. Minska kostnaderna och riskerna, samt påskynda moderniseringen.

Snabba på AI målinriktat
Snabba på AI målinriktat

Minimera riskerna med vårt rika arsenal av acceleratorer, verktyg och ramverk. Samarbeta med oss för att producera fantastiska resultat, snabbare.

Transformera data till handling
Transformera data till handling

Modernisera ditt företag snabbt genom att göra data lättillgängliga. Bli mer datadriven genom att utnyttja AI för att lösa affärsproblem.

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Stödjande tjänstefunktioner

Etablera hållbar infrastruktur

Kapitalförvaltare har betydande mängder data. Tillsammans med en stark datahanteringsstrategi och styrelseskick, så kan de utgöra en grund för den enkelhet och personalisering som investerare efterfrågar.

Samarbeta med våra team för att utveckla en datastrategi för din verksamhet, som är molnbaserad och möjliggör datadrivna beslut för investeringsprocesser och operativ spårbarhet.

Säkerställ kvalitet, regelefterlevnad och förtroende

För att uppnå verklig dataintegritet måste företag ge backoffice möjlighet att ta sig an den växande volymen av och komplexiteten i handels- och transaktionsdata, samt lämna fragmenterade äldre system och tidskrävande manuella rapporterings- och avstämningsrutiner.

Utnyttja expertis, tjänster och partnersamarbeten inom Cognizant Data Integrity & Control, för att återskapa efterhandel genom flera engagemangsmodeller, sömlös dataintegrering och datamigreringsfunktioner, med mera.