Skip to main content Skip to footer
Hållbarhetstjänster

Hjälper företag att bli hållbara företag

Vägen till hållbarhet kan vara omvälvande för företag. Men det ger också möjligheter till att låta din verksamhet skifta från linjära, utvinningsprocesser till cirkulära och regenerativa affärsmodeller.
För att ta vara på möjligheterna för hållbarhet krävs nya driftsmodeller, som stöds av nya dataflöden och informationssystem, som i sin tur gör det möjligt att påskynda meningsfulla förändringar.
Från insikter till implementering erbjuder Cognizant tjänster och lösningar för hållbarhetsrådgivning med hjälp av ett starkt ekosystem av samarbetspartner. Vi hjälper företag att förvalta vår planet väl, minska sina klimatavtryck och förvandla hållbarhetsåtgärder till uppnåbara milstolpar.
Deep Green: en ny typ av verksamhet

Läs om hållbarhetskravet som ändrar sättet som företag samarbetar på med tillsynsmyndigheter, investerare, kunder och planeten jorden.

Funktioner

Minska ditt klimatavtryck

För att uppnå nettonollmål krävs att företag blir snabbrörligare i implementeringen av hållbara affärsmetoder. Cognizant hjälper företag att vidta nödvändiga åtgärder med hjälp av den omfattande digitala stacken, som omfattar maskininlärning, datautvinning, digitala tvillingar, IoT och robotiserad automatisering, för att säkerställa att miljöinformationen är fullständig, korrekt, verifierbar och genomförbar.

Vi ger råd och implementerar program som hjälper företag att:

 • Förbättra redovisningen av kol, vatten och biologisk mångfald med hjälp av arbetsflöden över processerna och automatiseringsstrategier
 • Identifiera hotspots för energi- och resursförbrukning genom datastrukturering och digital övervakning
 • Analysera scenarier för effektreduktion med hjälp av parametriska mätvärden för kostnad, kvalitet och regelefterlevnad

Främja hantering av hållbarhetsdata

Eftersom hållbarhetsrapportering ofta är knutet till den årliga rapporteringscykeln, så gör det insamlingen av hållbarhetsdata till en tråkig uppgift. Cognizant hjälper företag att skapa en effektiv rapporteringsprocess på följande sätt:

 • Automatisera ESG-rapporteringen för att bli mer exakt och granskningsbar med hjälp av integrerade datastrategier
 • Gör rapporteringen framåtblickande och proaktiv med hjälp av molndatans grundstruktur för ESG:s informationsekosystem
 • Skapa sömlös anslutbarhet och datautbyte mellan intressenter med hjälp av datadelningsplattformar

Designa för nästa generation

Växande konkurrens, klimatförändringar och volatilitet i försörjningskedjan kräver nya produkter och affärsmodeller, som driver bättre resultat och minskar miljöpåverkan.

Cognizant kombinerar IoT, livscykelanalys och produktutveckling för att hjälpa kunder:

 • Justera mätvärdena för hållbarhet, kostnader, kvalitet och regelefterlevnad för hanteringen av produktinnovation med hjälp av integrerade mjukvarulösningar
 • Skapa strategier för affärsmodeller för PaaS (product-as-a-service), som frigör värdeskapandet från resursanvändningen
 • Driftsätt automatiserade och handlingsbara livscykelbedömningar som ger standardiserad information om produktens klimatavtryck mellan intressenter

Förnya sättet som produkter tillverkas på

Nya och hållbara tillverkningsmetoder kan hjälpa ditt företag att minska kostnader och avfall, förbättra driftseffektiviteten och bli konkurrenskraftigare. Men för att nå dit måste företag avveckla äldre system, som begränsar utrymmet för hållbara tillverkningsmetoder.

Så här kan Cognizants hållbarhetsutbud göra skillnad i ditt företag:

 • Förflytta svåråtkomlig hållbarhets- och tillverkningsinformation till ett visualiserat KPI-ramverk för prestandamätning (benchmarking) med hjälp av moderna lösningar för datahantering
 • Automatisera övervakning och analys av energi, avfall, vatten och utsläpp för att möjliggöra effektivare och förutsägande ESG-rapportering
 • Bygga digitala tvillingar av tillverkningsmiljöer för att virtuellt testa, driva och optimera din verksamhet och minska resursförbrukningen

Möjliggör bättre beslut vid upphandlingar

Företag kan minska produkternas miljöpåverkan genom att analysera varje steg i försörjningskedjan och undersöka risker som kan finnas utanför nivå 1-leverantörer. Det kräver också modernisering av system och datahanteringsprocesser för att säkerställa bättre insyn och korrekta åtgärder.

Cognizants lösningar för hållbar upphandling och hantering av försörjningskedjor hjälper ditt företag på följande sätt:

 • Skapar scenarier för kostnadseffektiva Scope 3-utsläppsminskningar med hjälp av digitala tvillingar i försörjningskedjan, som ger information om miljöpåverkan, regelefterlevnad och kostnad för inkommande material
 • Granskar leverantörer utanför nivå 1 (tier 1) och eliminera risker för bristande regelefterlevnad av nya due diligence-handlingar (granskningsplikt) med hjälp av heltäckande lösningar för riskhantering av försörjningskedjan

Branscher vi påverkar

Våra hållbarhetstjänster stödjer följande branscher:

Senaste insikterna

FALLSTUDIE

I praktiken

Håll matdata färska

Läs om hur Cognizant implementerade en IoT-lösning för att hjälpa en detaljhandelskedja att spara 18 miljoner USD och begränsa matskämning.

livsmedelsbutiksarbetare som inventerar produkter

Våra samarbetspartner

Vi konsulterar experter inom ESG-data och rapportering, samt hyperscaler-molntjänster, för att tillhandahålla ekosystembaserade hållbarhetslösningar till våra kunder.

HÅLLBARHETSTJÄNSTER - LEDNINGEN

Ledningen

 Adam Karnama

Chief Sustainability Officer - Nordics

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.