carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

UPPKOPPLADE FORDON

Leverera uppkopplade fordonstjänster

Leverera uppkopplade fordonstjänster

Vi utvecklar uppkopplingslösningar för fordon från idé till implementering, och genomför testning från ändpunkt till ändpunkt för validering och verifiering.

Mobilitetens framtid

Framstegen inom trådlös teknik fortsätter att leverera högre prestanda, förbättrad effektivitet, säkrare drift och bättre kundupplevelser för både förare av uppkopplade fordon och deras passagerare. Cognizant hjälper dig att dra full nytta av anslutbarheten genom att utnyttja ramverk, användargränssnittsdesign (UI), dataanalys och ett brett utbud av fordonsapplikationer.

Ytterligare funktioner

 • Teknikkonsulttjänster för V2X (Vehicle-2-X)

  Cognizant tillhandahåller konsulttjänster för alla typer av kommunikation mellan olika system för Vehicle-2-X (V2X, vehicle-to-everything), såsom:

  • V2I (vehicle-to-infrastructure, fordon till infrastrukturen)
  • V2N (vehicle-to-network, fordon till nätverk)
  • V2V (vehicle-to-vehicle, fordon till fordon)
  • V2P (vehicle-to-pedestrian, fordon till fotgängare)
  • V2D (vehicle-to-device, fordon till apparat/enhet)
  • V2G (vehicle-to-grid, fordon till elnätet)
 • Elektrisk/elektronisk mjukvaruutveckling
  Vi erbjuder kompletta tekniska tjänster för E/E-mjukvaruutveckling i anslutning till funktioner i uppkopplade fordon.
 • IT-system & applikationsutveckling
  Cognizant kombinerar branschexpertis inom fordonsindustrin med vår kapacitet inom design av användargränssnitt, mobilitet, sociala medier och analyser för att utveckla ett brett utbud av digitala fordonsapplikationer. Detta omfattar allt från system som finjusterar processerna för tillverkningen och försörjningskedjan till mobilappar som förbättrar användarupplevelsen i nästa generations elfordon.
 • Underhåll och tekniska tjänster
  Vi hjälper till att sammanföra ekosystemet för fordonstillverkning för att skapa intelligentare och mer agila backend-system med enklare felsökning och underhåll. Genom att använda de senaste molnarkitekturerna, mobilitet och prediktiv analys hjälper vi tillverkare att skapa ny effektivitet. Kunder uppnår större flexibilitet och kan minska utgifterna för internt IT-underhåll.
 • Testning & intergrering

  Cognizants testningsteam för mjukvara och hårdvara har många års branscherfarenhet av att arbeta med fordonstillverkare, tillverkare av originaldelar och leverantörer i Nordamerika, Europa och Asien. Våra testnings- och integreringsteam tillhandahåller funktions-, enhets-, integrerings- och systemtestning för ett brett utbud av fordonsprodukter, såsom:

  • Låsningsfria bromssystem
  • Instrumentkluster
  • Laddningsstationer för elfordon
  • Head up-display (HUD), med mera
FORDON

Ledningen

Aditya Pathak

AVP and SBU Leader, Automotive

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.