carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Vi hjälper företag att ligga i framkant. Och hålla sig kvar där.

#185

on 2021 Fortune 500

—Fortune

#533

on Forbes Global 2000 for 2020

—Forbes

#483

on Forbes The Best Employers for Diversity 2019

—Forbes

12 years

One of Fortune's Most Admired Companies

—Fortune

#63

on Forbes Top 100 Digital Companies for 2019

—Forbes

#19

on Forbes World's Best Employers 2020

—Forbes

INNOVATION MED ETT SYFTE

Vi skapar innovationer för att hitta ett bättre tillvägagångssätt för alla kunder och grupper som berörs av vår verksamhet.

Förbered dig inför framtidens arbete

Vi kan hjälpa dig att förutse de kommande arbetskraftsförändringarna, implementera teknikerna som behövs för att hantera dem och ge dina medarbetare möjligheten att dra nytta av den blomstrande digitala ekonomin. Nu rustar vi dig för framtiden.

LÄS HÄR HUR DET GÅR TILL
Skapa kraftfulla samarbeten

Genom vårt Client Briefing Program kan du få se hur Cognizant ger kunderna möjlighet till att transformera, leda och sätta fart på sitt företag.

LÄS MER

SÅ HÄR MODERNISERAR VI FÖRETAG

På Cognizant handlar det om att hjälpa dagens företag att förhöja sina kundupplevelser och förbättra sina produkter, anställda och processer. Så att de håller sig i framkant, även vid förändringar på marknaden, varierande kundkrav och hård konkurrens.

Ett företag som uppfyller dina behov

Vi på Cognizant är kompetenta, och ser både utmaningar och möjligheter. Vi hittar den bästa lösningen för dig.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.