Skip to main content Skip to footer

Frigör kraften i beslutsfattandet med generativ AI

Genom att sömlöst integrera generativ AI i affärsstrategin, så kan företag över hela världen överbrygga klyftan mellan mänsklig intelligens och teknik, för att driva beslutsfattande för hållbar tillväxt och innovation, samt en digital framtid präglad av förtroende - och nya möjligheter.

Ingå samarbete med en marknadsledande partner inom ansvarsfull generativ AI och få den intuitiva tekniken, som hjälper dig att samarbeta, skapa innovationer och få de resultat du behöver för att framtidssäkra ditt företag. Börja idag.

Våra generativa AI-lösningar

AI-drivna, konversationsbaserade assistenter
AI-drivna, konversationsbaserade assistenter

Förhöj kundupplevelserna genom att utforma anpassade interaktioner och personaliserad support, som driver engagemang, automatiserar processer och förbättrar kundnöjdheten.

Kunskapshantering och semantisk sökning
Kunskapshantering och semantisk sökning

Skapa värdefulla insikter, påskynda upptäckten av information och förbättra beslutsfattandet med teknik byggd för dagens personalstyrka.

en datorskärm där det står hemenergi på den
AI-driven automatisering
AI-driven automatisering

Modernisera verksamheten, optimera effektiviteten och minska manuella insatser med förenklade arbetsflöden, som förbättrar produktiviteten.

två personer tittar på en surfplatta
Generativa AI-verktyg för utvecklare
Generativa AI-verktyg för utvecklare

Öka utvecklarnas produktivitet med verktyg och resurser, som möjliggör snabbare utvecklingscykler och förbättrad kodkvalitet, och hjälper till att påskynda innovation, effektivisera arbetsflöden och stärka samarbetet.

Två personer tittar på en robotarm
Cognizant Neuro® AI påskyndar din implementeringsresa

Genom att tillföra kraften i generativ AI kombinerat med mänsklig intuition och expertis, så sätter vår skalbara och flexibla helhetsplattform igång AI-implementeringen för att öka kostnadseffektiviteten och generera intäkter.

null

Samarbeta med oss.

Utnyttja våra fullskaliga konsult-, rådgivnings-, problemlösnings- och leveransfunktioner, samt vår snabbväxande kund- och branschkunskap.

Sömlösa tillvägagångssätt

Driv resultat genom våra experters sömlösa tillvägagångssätt för implementering av AI, som skickligt tillför mänsklig och teknisk expertis.

AI-moln-ikonen
Ansvarsfullt AI-ledarskap

Få vårt fokuserade engagemang, ledarskap och förståelse för ansvarsfulla AI-metoder.

Ledarskapskompass
Dokumenterad erfarenhet inom samordning

Utnyttja vår förmåga att samordna genom stabila plattformar och ekosystem för transformation.

Datapunkter sammanfogas
Gedigen domänkunskap

Utveckla flexibla och återanvändbara plattformar, byggda på våra experters branschkompetens och djupa domänkunskap.

gedigen domänkunskap

Utforska fler tjänster

Läs mer om andra tjänster som kan förbättra användningen av data och AI i ditt företag:

Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring

Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring (QEA) hänvisar till en helhetssyn på ett ekosystem för att uppnå och upprätthålla kvaliteten på processer, applikationer och system inom ett företag. Förenkla och modernisera, förbättra kundupp­levelsen (CX), och påskynda affärs- och teknikförändringar med QEA.

Flerfärgad digital pil som pekar åt höger
Hållbarhet

Cognizants rådgivningstjänster och lösningar hjälper företag att förvalta vår planet väl, minska sitt klimatavtryck och förvandla hållbarhetsåtgärder till uppnåbara milstolpar.

Skyskrapor med glasväggar som reflekterar träden runt omkring
Security

Cognizants heltäckande säkerhetslösningar kombinerar djup domän- och branschexpertis med ett framtidsfokuserat tillvägagångssätt, som eliminerar blinda fläckar och ger företag självförtroendet till att vara djärva, bli snabbrörligare och lyckas.

I ett serverrum, två kvinnliga medarbetare som pratar och längre bort bakom dem står två manliga medarbetare som tittar på servrarna
Konsulttjänster

Våra konsulter förbättrar insikter och erfarenheter, som hjälper kunder att lägga upp strategier, förena arkitekturen för affärsverksamhet och teknik, generera tillväxt och möjliggöra konkurrensfördelar.

En grupp människor i ett möte
GENERATIV AI - LEDNINGEN

Ledningen

Awtar Singh Flora

AI & Analytics - Practice Leader, Nordics

Samuel Bohman

Ph.D., AI & Analytics – Associate Director, Nordics

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .