Skip to main content Skip to footer
Cognizant Ocean

Att göra stor skillnad i den blå ekonomin

Blå energi (blue energy)

Säkerställer tillförlitligare energi över hav och land.

Blått liv (blue life)

Säkerställer en säkrare och motståndskraftigare vattenförsörjning

Blå transport (blue transport)

Utvinning av nytt värde från renare och smartare sjöfart

ÖVERSIKT

Använd teknik för att tillgodose ett växande behov

Vatten täcker över 70 % av jordens yta. Ändå kommer endast 2 % av världens mat från vattenlevande arter. När befolkningen fortsätter att växa och trycket på jordbruket ökar, så börjar många experter rikta blicken mot havet.

Men att förverkliga denna potential på ett ansvarsfullt och hållbart sätt är en av de största utmaningarna för vattenbruksbranschen. Det kommer att kräva nya sätt att tänka och agera. Nya metoder för insamling och analys av data. Och motståndskraftiga digitala ekosystem som drivs av avancerad teknik, som i sin tur effektiviserar verksamheten, identifierar nya möjligheter och förbättrar hållbarheten — på global skala.

Och det är där vi kommer in i bilden. 

UTMANINGEN

Balansera ökad efterfrågan med hållbar produktion

84 %

minskning av beståndet av sötvattensarter under de senaste 50 åren

240 000

km² av havets ekosystem är drabbat av övergödning

80 %

förväntad ökning av den globala fiskkonsumtionen till 2050

LÖSNINGEN

Använd data för att fatta bättre beslut snabbare

Tänk om fisken kunde säga oss exakt vad den behöver, för att maximera sin hälsa och tillväxt. Eller om foderformler kunde optimeras grundat på faktiska gårdsdata. Allt i realtid.

På Cognizant Ocean kan vi hjälpa dig att samla in och analysera de data som behövs för att öka hållbarheten, minska koldioxidutsläppen, skapa nya möjligheter och öka fiskbeståndens allmänna hälsa och avkastning. 

VÅR METOD

Att ta innovationen upp till ytan

Vi arbetar med våra kunder och samarbetspartners för att tillsammans skapa stabila lösningar, som hjälper företag att övergå från ett ”nuvarande/blivande”-tankesätt till en evolutionär modell för kontinuerlig ingripande, förbättring och påverkan.

Ingripande
  • FoU-samarbete mellan Cognizant, kunder och partners konsultrådgivning
  • Övergången till nettonollmål
Förbättringar
  • Utför MVP (minsta livskraftiga produkt) för att uppnå specifika, mätbara och tidsbundna förbättringar
  • Sensorapplikationer,drift via maskininlärning, implementering av generativ AI
Effekt
  • Nästa generations projekt skapar synergier i den blå ekonomin
  • Disciplinerad, sekventiell skala och automatisering för att maximera effekten
PARTNERSAMARBETEN

Tidal och Cognizant — verkar för att förändra våra hav

Tidal började som ett Alphabet Moonshot Factory-projekt för att förbättra vår förståelse för havshälsa och effekterna av klimatförändringar genom att hjälpa företag att få svårslagen insyn i de invecklade vattenförhållanden och ekosystem de förlitar sig på.

På Cognizant hjälper vi till att integrera dessa tekniker i de företag som driver den blå ekonomin framåt, genom att koppla samman data och insikter från hela verksamheten, för att förbättra effektiviteten och hållbarheten.

VÅR AMBITION

Förespråkar förändring i en global skala

Att uppnå hållbar tillväxt inom vattenbrukssektorn innebär att man samlar in indata från en mängd olika intressenter - individer, företag, gårdar, djur och miljö.

Det är därför som Cognizant Ocean inte enbart undersöker de fysiska bitarna av produktionen, såsom fiskeburar och djurskydd, utan också det bredare affärsekosystemet — tillsynsmyndigheter, foderproducenter, fiskodlingar (kläckerier), bearbetningsföretag inom fiskeri och återförsäljare, med mera

Genom att förstå deras roller och interaktioner hjälper vi våra kunder att navigera igenom komplexitet och göra en meningsfull, mätbar skillnad inom den långsiktiga hälsan och välfärden i det globala ekosystemet, lokala samhället och deras framtida verksamhet.

Dags att agera, och den utvalda samarbetspartnern är Cognizant.

Prata med oss om den framtida blå ekonomin

Varje medlem i vårt team tar ansvar för att skapa en kultur som möjliggör svårslagna resultat.

NICOLAI TARP

Product Owner

NICOLAI TARP

Product Owner
Nicolai Tarp

STIG MARTIN FISKÅ

Head of Cognizant Ocean

STIG MARTIN FISKÅ

Head of Cognizant Ocean
Stig Martin Fiskå

AXEL HALLMO

Commercial Lead

AXEL HALLMO

Commercial Lead
Home_Team_Aksel_03.png
SENASTE INSIKTERNA

Tillför ny teknik till havet 

Ta reda på hur nästa generations teknik hjälper vattenbrukssektorn att planera för framtiden och skala verksamheten på ett hållbart sätt.

Mockup of brochure with fold. Blank mock up of booklet, menu and book. White paper of magazine. Mockup of leaflet. Template of twofold pamphlet isolated on white background with shadows.

Om Cognizant Ocean

Vi är dedikerade till att revolutionera den blå ekonomin och prioriterar innovativ teknik, hållbara metoder och balanserad politik för att slå samman ekonomisk tillväxt med miljövård.

Med ett gemensamt engagemang för att bevara våra hav strävar vi efter en värld där marina ekosystem frodas, främjar hållbara livsmiljöer och skyddar vår planets mest värdefulla resurser för kommande generationer.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.