Skip to main content Skip to footer

Framtidssäkra din verksamhet

Kombinera branschkunskap med digital och Industri 4.0-teknik för att optimera driften i hela företaget.
Hur uppnår dagens företag en motståndskraftig verksamhet? Med smarta IoT-lösningar som påskyndar Industri 4.0-transformationen. Cognizant är en pålitlig samarbetspartner till globala företag och hjälper dig att utnyttja dina teknikinvesteringar för IoT och avancera dina inköpsprogram, vilket tar affärsresultatet till en helt ny nivå.
Du kan förlita dig på vår väldokumenterade meritlista med ramverk, referensarkitekturer och strategier – likväl som tjänster, som ger support över flertalet platser, tillverkningssystem och produktlinjer.

Lösningar

Cognizant sätter fart på företags värderealisering från Industri 4.0-tekniklösningar genom att transformera deras verksamheter,  för att leverera produktionseffektivitet, snabba lanseringstider, högre kundnöjdhet och nya affärsmodeller.

Insyn i realtid

Cognizant Smart Manufacturing bygger in intelligens i produktionssystem, vilket ger insyn i realtid och självoptimering i tillverkningens verksamhet. Vi tillämpar rätt IT-lösningar (IT) och operativ teknik (OT) i stor skala, som vi integrerar med automatisering, data och analys. Detta medför ökad produktionstålighet och processeffektivitet, samt förbättrad förutsägbarhet för fel. Resultatet: Minskat driftstopp och utökat systemvärde.

Cognizant har branschomfattande erfarenhet av att transformera produktionsverksamheten. Genom att utnyttja vår förstklassiga Cognizant OnePlant-metod, så hjälper vi dig att definiera och kartlägga din strategiska vision för smart tillverkning, för att snabbt identifiera hur ny teknik kan förbättra din drift. Våra förbyggda acceleratorer balanserar IT- och OT-lösningar för att öka produktiviteten, minska kostnaderna och förbättra avfallskontrollen. Våra Smart Manufacturing-lösningar kan göras skalbara från en och samma produktionsenhet till många olika platser globalt.

Transformera ditt elnät

Genom flera Centers of Excellence levererar vi tvärfunktionella lösningar och möjliggör nättransformation för några av världens största verktyg. Våra innovativa digitala lösningar ger komplett implementering och systemintegration – förbättrar drifteffektivitet, optimerar kostnader och ökar kundnöjdheten.

Cognizant implementerar lösningar för att modernisera elnätet och hantera tillgångar och avbrott genom att integrera smarta enheter med kontroll, hantering av tillgångsprestanda, avancerade distributionshanteringssystem (ADMS), geografiska informationssystem (GIS) och fordonshanteringssystem. Våra kunder drar nytta av strategier, som bidrar till minskade kostnader och bättre nyttjande av deras tillgångar.

Förstärkning av rörledningen

Cognizant Smart Supply Chain hjälper företag att möjliggöra automatisering, få kontakt med leverantörer, utveckla intelligenta produkter och skapa insyn i realtid i tillverkningsverksamheten. Denna består i sin tur av smarta lager, distributionscenter och kyllager.

Genom att kombinera tekniska lösningar med försörjningskedja och vertikal marknadserfarenhet – inklusive livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin – förenklar vi komplexiteten och hjälper dig att utvärdera, välja, implementera eller utveckla lösningar som tillför affärsvärde och smidighet. Vi levererar tätare integration mellan lagerutförandesystem och materialhanteringsutrustning, samt orkestrerar en högre automationsnivå i lager och distributionscenter.

Olje- och gasindustrin blir digital

Vi hjälper marknadsledande inom olje- och gasindustrin att bli digitala för att leverera fler energialternativ, minska kostnaderna och förbättra kundnöjdheten. Vår uppströmsexpertis (upstream) hjälper företag att konceptualisera och implementera nya digitala plattformar. Våra mellanströmslösningar (midstream) utnyttjar de senaste digitala funktionerna, som omfattas av fjärrövervakning, vattenövervakning och rörinspektion. Och våra nedströmfunktioner (downstream) gör det möjligt för raffinaderioperatörer, sekundär distribution och återförsäljare att fatta bättre beslut som genererar nytt värde och tillväxt.

Cognizants Connected Energy-lösning hjälper företag att förbättra effektiviteten med tillgångshantering, utrustningseffektivitet, driftoptimering, hållbarhet, energimiljöövervakning, digital arbetskraftsmobilitet, plattform för datastödd verksamhetsanalys och fjärrövervakning av rörledningar, samt förutsägande (prediktivt) underhåll.

Möjliggör lösningar

Operations+ använder beprövade verktyg, som bygger på bästa praxis och designprinciper från kunder på 50 Fortune 500-listan.

De möjliggörande faktorerna består av rådgivningstjänster följt av teknik och integrering, och sedan support. Två referensmodeller fungerar som lösningsmöjligheter:

  • Cognizant® Asset Performance Excellence - en företagsspecifik IIoT-lösning som möjliggör fjärrövervakning och förutsägande (prediktivt) underhåll av tillgångar
  • OnePlant™ - ett företagsspecifikt lösningsramverk, som använder Industri 4.0-koncept för att transformera anläggningsdrift

Utvalda tjänster och kundcase

Senaste insikterna

RAPPORTER

Anamma en mer uppkopplad framtid med hjälp av IoT

Att proaktivt implementera IoT-lösningar hjälper företag att bli smartare snabbare – och anpassa sig till en föränderlig miljö och raskt förändra världen.

Stadsbild

BLOGG

Dataintelligens inom IoT: Skapa det "ständigt medvetna" företaget

Här är de fem drivkrafterna för att använda IoT-dataanalys till grund vid beslutsfattande och skapa nya, återkommande intäktskällor.

 

Stadsbilder förblir anslutna genom olika alternativ

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.