carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Rätt förhållningssätt till digital strategi


När digitala verktyg sprids ökar även antalet kundkrav, vilket leder till ökad intern press att leverera produkter och tjänster som är digitalt redo.

För att hålla sig relevant är det mycket viktigt att implementera en effektiv digital strategi i IT-miljöernas front-, middle- och backoffice. Det brådskande behovet av att skapa och använda en digital strategi leder emellertid till en rad komplexa problem, som företag måste åtgärda snabbt för att inte hamna på efterkälken.

Vi hjälper kunderna att implementera strategier som förenar företags- och teknikarkitekturer, genererar tillväxt och ger konkurrensfördelar.

Se våra erbjudanden

Utvald strategi

PERSPEKTIV
Lyckas i innovationsekonomin

Etablerade företag har förlitat sig på ”hållbar innovation” snarare än de ”störande” strategier som nystartade organisationer använder. Störning innebär nya spelregler. Etablerade företag kan slå nystartade företag på deras egen planhalva genom att utveckla en uppsättning med sju kapaciteter för inträdet på den exponentiella tillväxtmarknaden.

RAPPORTER
Allt du vill veta om framtiden för ditt arbete men inte har vågat fråga om

Vi har sammanställt en fältguide som kartlägger var vi befinner oss och vart vi är på väg i en mycket nära framtid vad gäller den nya arbetsvärlden.

Nya artiklar

PERSPEKTIV
Fem lärdomar för att skapa konkurrensfördelar i den digitala tidsåldern

Företag behöver kundfokuserade processer som utformats med ett mänskligt öga, drivs av nya digitala verktyg och optimerats av en hyperansluten och digitalt invand personal.

PERSPEKTIV
Fyra innovationer på den digitala arbetsplatsen och flera sätt att få mervärde

När organisationer inför AI, IoT och automatisering bör de först utvärdera interna begränsningar och fastställa en ansvarsfull takt som styrs av arbetsplatsstrategin.

PERSPEKTIV
Så blir du en viktig deltagare i innovationsekonomin

I dagens ekonomi är framgång beroende av ”störande innovation”: att skapa produkter och tjänster som ligger nära företagets kärnverksamhet och ändra marknadsdynamiken för de andra aktörerna.

PERSPEKTIV
Så arbetar vi idag – och imorgon

Siffrorna talar sitt tydliga språk – här är en datadriven vy av de dramatiska ändringar som sker just nu med våra arbetsplatser, livsstilar, arbetssätt, arbetsverktyg och arbetsproblem.

PERSPEKTIV
Så ser framtidens arbete ut: 42 saker du bör veta om Future of Your Work

Vi har sammanställt en fältguide som kartlägger var vi befinner oss och vart vi är på väg i en mycket nära framtid vad gäller den nya arbetsvärlden.

Lösningar

Utnyttja digitala lösningar för omvälvande resultat


Om du påskyndar den digitala övergången med hjälp av Cognizants tjänster blir vägen tydlig och processen systematisk. Våra integrerade digitala lösningar är kundanpassade och ger stort genomslag i verksamheten.

 • Insikt i transformation

  Staka ut vägen till framgång

  Insight to Transformation skapar en digital strategi med planer för transformation och ökad värdegenerering. Vi har omdefinierat strategiprocessen utifrån ett digitalt baserat perspektiv för att öka prestandan och leverera en omvälvande strategi:

  1. Insikter om förnyelse. Vi använder våra insikter om kunder, affärs- och driftmodeller, samt organisationer för att förkorta tiden till att uppnå visionen och strategin.
  2. Agila metoder. Vi utvecklar strategin i stegvisa sprinter med hjälp av en ”poddbaserad” teamstruktur, vilket ger flexibilitet och högre hastighet. 
  3. Kompetens inom verkställande. Ingen strategi har någon effekt på företaget om den inte utformats efter verkställande. Vi anser att strategin måste inbegripa en genomförandeplan.
 • Hantera innovation

  Skapa, vårda och bygg en innovationskultur

  Våra funktioner för hanterad innovation använder en insiktsdriven, agil arbetsprocess för att prioritera och snabbt utveckla kundlösningar som ger nya typer av värde. För att säkerställa kontinuitet etablerar, stödjer och bygger vårt program innovativa funktioner i organisationen så att företag snabbt kan ta sig från problemidentifiering till lösningar. Viktiga fördelar innefattar följande:

  • Införa innovationsfunktionen i organisationen: Vår beprövade process utvecklar snabbt driftfärdiga lösningar och överför kunskaper, metoder och verktyg för att skapa en hållbar agil arbetsmodell.
  • Prioritera initiativ som levererar mervärde: Genom att utnyttja insikter, organisationsstrukturer och våra kunskaper om nästa generations digitala teknik hjälper vi kunderna att prioritera de initiativ som ger bäst ROI.
  • Förkorta lanseringstiden: För att säkerställa snabb leverans av de viktigaste produkterna och tjänsterna, så utbildar vi tvärvetenskapliga team i att testa insikter och utnyttja molnet under hela produktutvecklingscykeln.
    
 • Transformation av personalstyrkan

  Förbättra personalstyrkan

  Dagens organisationer påverkas av förändringar från flera håll, bland annat behovet av en agilare personal, nya digitala plattformar och föränderliga arbetsflöden mellan medarbetare och datorer. För att lyckas i den här miljön måste företag planera inför utvecklingen genom att fortbilda personal, integrera nya verktyg och skapa en optimal arbetsplats.

  Med Cognizants Workforce-lösning som ett digitalt tillvägagångssätt kan du göra mer med tekniken. Programmet möter medarbetarnas behov på alla nivåer, både nu och i framtiden, från kultur- och styrningsdiagnostik till förbättrad utbildning och utveckling, samt transformation av personalstyrkan. Den hjälper organisationer att växa och konkurrera i dagens digitala affärsvärld.

 • Förändra implementeringen

  Hantera digital förändring

  Många företag investerar i teknik som underlättar transformation för att hålla jämna steg med den digitala revolutionen. Detta kan dock vara en långsam process.

  Cognizants Change Adoption-lösningar erbjuder en komplett digital strategi för att implementera omfattande transformationer i stor skala. Med digitala verktyg som underlättar implementering och agilitet hjälper vår strukturerade metod kunderna att påskynda den digitala transformationen, så att den håller i samma takt som affärsförändringarna runt omkring dem.

 • Möjligheter till transformation

  Transformation på ett nytt sätt

  Våra proffs har gedigna kunskaper inom hantering av komplexa företags- och IT-transformationer och hjälper till att etablera strategier, struktur, planering, kontroller och styrning, som gör att du kan ta steget framåt. Vi ger dessutom ledningen de senaste visuella verktygen för att snabbt anpassa sig till framtida utvecklingen och förändringar av efterfrågan.

Senaste insikterna

Läs våra senaste idéer om digitala strategier och ta reda på hur du bäst ger företaget en digital fördel.

Bransch i fokus

BIOVETENSKAP

Förändra biovetenskapen med digitala lösningar

För att komma åt det digitala affärsvärdet i biovetenskapens ekosystem – bland forskare, naturvetare, tillsynsmyndigheter, utbetalare, vårdgivare och patienter – måste du utvinna och ge mening åt nya dataflöden på ett effektivare sätt för att optimera föråldrade processer som är i behov av en digital uppdatering.

Nyheter

Läs mer om oss Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you