Skip to main content Skip to footer
Digital strategi

Rätt tillvägagångssätt för digital strategi

När digitala verktyg sprids ökar även antalet kundkrav, vilket leder till ökad intern press att leverera produkter och tjänster som är digitalt redo.
För att förbli relevanta är det mycket viktigt att implementera en effektiv digital strategi i IT-miljöernas front, middle och back office. Det brådskande behovet av att skapa och använda en digital strategi leder emellertid till en rad komplexa problem som företag måste åtgärda snabbt för att inte hamna på efterkälken.
Vi hjälper kunderna att implementera strategier som förenar företags- och teknikarkitekturer, genererar tillväxt och ger konkurrensfördelar.

Utvalda strategier

RAPPORTER

Allt du vill veta om framtiden för ditt arbete men inte har vågat fråga om

Vi har sammanställt en fältguide som kartlägger var vi befinner oss och vart vi är på väg i en mycket nära framtid vad gäller den nya arbetsvärlden.

from-to-report-cdb-blurb.jpg

Nya artiklar

Utvalda tjänster

KOMMUNIKATION

Telekomjättar hjälper startup-kulturen att nå snabba framsteg
case-study-telecom-giant-strives-to-develop-culture

BIOVETENSKAP

Fokus på patienterna - inte enbart recept - för bättre resultat
case-study-focus-on-patients

Lösningar

Utnyttja det digitala för transformativa resultat

Om du påskyndar den digitala övergången med hjälp av Cognizants tjänster blir vägen tydlig och processen systematisk. Våra integrerade digitala lösningar är kundanpassade och ger stort genomslag i verksamheten.

Skapa en färdplan för framgång

Insight to Transformation skapar en digital strategi med planer för transformation och ökad värdegenerering. Vi har omdefinierat strategiprocessen utifrån ett digitalt baserat perspektiv för att öka prestandan och leverera en omvälvande strategi:

 1. Insikter om förnyelse. Vi använder våra insikter om kunder, affärs- och driftmodeller, samt organisationer för att förkorta tiden till att uppnå visionen och strategin.
 2. Agila metoder. Vi utvecklar strategin i stegvisa sprinter med hjälp av en ”poddbaserad” teamstruktur, vilken ger flexibilitet och högre hastighet. 
 3. Kompetens inom genomförande. Ingen strategi har någon effekt på företaget om den inte utformats för genomförande. Vi anser att strategin måste inbegripa en genomförandeplan.

  Skapa, vårda och odla
  en innovationskultur

  Våra funktioner för hanterad innovation använder en insiktsdriven, agil arbetsprocess för att prioritera och snabbt utveckla kundlösningar som ger nya typer av värde. För att säkerställa kontinuitet etablerar, stödjer och bygger vårt program innovativa funktioner i organisationen, så att företag snabbt kan ta sig från problemidentifiering till lösningar. Viktiga fördelar innefattar följande:

  • Införa innovationsfunktionen i organisationen: Vår beprövade process utvecklar snabbt driftfärdiga lösningar och överför kunskaper, metoder och verktyg för att skapa en hållbar agil arbetsmodell.
  • Prioritera initiativ som levererar mervärde: Genom att utnyttja insikter, organisationsstrukturer och våra kunskaper om nästa generations digitala teknik hjälper vi kunderna att prioritera de initiativ som ger bäst ROI.
  • Förkorta lanseringstiden: För att säkerställa snabb leverans av de viktigaste produkterna och tjänsterna, så utbildar vi tvärvetenskapliga team i att testa insikter och utnyttja molnet under hela produktutvecklingscykeln.

  Stärk din personalstyrka

  Dagens organisationer påverkas av förändringar från flera håll, bland annat behovet av en mer agil personal, nya digitala plattformar och föränderliga arbetsflöden mellan medarbetare och datorer. För att lyckas i den här miljön måste företag planera inför utvecklingen genom att fortbilda personal, integrera nya verktyg och skapa en optimal arbetsplats.

  Med Cognizants Workforce-lösning som ett digitalt tillvägagångssätt kan du göra mer med tekniken. Programmet möter medarbetarnas behov på alla nivåer, både nu och i framtiden, från kultur- och styrningsdiagnostik till förbättrad utbildning och utveckling, samt transformation av arbetskraften. Det hjälper organisationer att växa och konkurrera i dagens digitala affärsvärld.

  Hantera digital förändring

  Många företag investerar i teknik som underlättar transformation för att hålla jämna steg med den digitala revolutionen. Detta kan dock vara en långsam process.

  Cognizants Change Adoption-lösningar erbjuder en komplett digital strategi för att implementera omfattande transformationer i stor skala. Med digitala verktyg som underlättar implementering och agilitet hjälper vår strukturerade metod kunderna att påskynda den digitala transformationen, så att den går i samma takt som affärsförändringarna runt omkring dem.

  Förnya transformationen

  Våra proffs har gedigna kunskaper inom hantering av komplexa företags- och IT-transformationer och hjälper till att etablera strategier, struktur, planering, kontroller och styrning, som gör att du kan ta steget framåt. Vi ger dessutom ledningen de senaste visuella verktygen för att snabbt anpassa sig till framtida utvecklingar och förändringar av efterfrågan.

  Senaste insikterna

  Läs våra senaste idéer om digitala strategier och ta reda på hur du bäst ger företaget en digital fördel.

  Bransch i fokus

  BIOVETENSKAP
  Transformera biovetenskap genom det digitala

  För att komma åt det digitala affärsvärdet i biovetenskapens ekosystem – bland forskare, naturvetare, tillsynsmyndigheter, betalare, vårdgivare och patienter – måste du utvinna och ge mening åt nya dataflöden på ett effektivare sätt för att optimera föråldrade processer som är i behov av en digital uppdatering.

  Nyheter

  Se alla nyheter från Cognizant

  Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.

  Få svar på dina frågor

  Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

  Ange ett giltigt namn.
  Ange en giltig e-postadress.
  Ange giltigt ett företagsnamn.
  Ange ett giltigt telefonnummer.

  Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .