Skip to main content Skip to footer
Automatiserad inhämtning av försäkringsinformation

Automatisera informationsinhämtning för snabbare underwriting, ärendehantering och policyadministration

Insamling av dokument är centralt för försäkringsbranschen. Försäkringsgivare kräver otaliga formulär, brev, fax, e-postmeddelanden och annan korrespondens från olika intressenter för att möjliggöra funktioner, såsom underwriting, skadereglering och policyadministration. Hittills har inhämtning av dokumentation varit en i stort sett manuell uppgift. som i de flesta fall kräver hundratals medarbetare. 
Cognizant Insurance Intake Automation är utformat för att accelerera processen för informationsinhämtning. Den här SaaS-produkten (software-as-a-service) möjliggör identifiering, klassificering, sortering och dirigering av dokument, så att verksamhetsfunktioner får snabbare åtkomst till informationen som krävs för att underlätta beslut.
Effektivisera nyckelprocesser
Effektivisera nyckelprocesser

Försäkringsgivare har sänkt driftkostnaderna med upp till 60 % i olika processer, såsom underwriting, administration av skadereglering och försäkringsbrev genom snabbare åtkomst till data.

Bild som visar anslutning i en population
Få överblick och insikt
Få överblick och insikt

Informationspanelens överblick över användning av dokument och dataflöden ger insikt i drift-, kvalitets- och handläggningsrelaterade mätvärden för att förbättra den hanteringen av interna serviceavtal och underlätta regelefterlevnad.

Surfplattan visar statistiska data
Förbättringar i ett
Förbättringar i ett

Maskininlärning gör det möjligt för produkten att öva sig i processens mönster och skiftningar, så att slutförandet av dessa uppgifter blir snabbare och exaktare med tiden.

Data Vortex
Bättre kundupplevelse
Bättre kundupplevelse

Uppnå snabbare handläggningstider för försäkringsofferter och skadeanmälningar, så att både interna och externa kunder får en bättre upplevelse överlag.

Man tittar på surfplatta
carousel starts

Senaste insikterna

Modernisering av försäkringsdata för att driva intelligenta beslut

För att blomstra under en period av stor volatilitet, så måste försäkringsgivarna använda artificiell intelligens för att fatta snabbare och bättre affärsbeslut - och göra det i stor skala. För att uppnå det vi kallar "intelligenta beslut", så krävs det att flera av försäkringsgivarna moderniserar sin grundstruktur för data för att kunna inhämta handlingsbara insikter från ett brett utbud av både traditionella och nya källor.

driva intelligenta affärer
RPA är bara början: Så kan försäkringsbolagen utveckla en framgångsrik strategi för intelligent processautomatisering

Från egendom till olyckor, genom livet och livräntan – försäkringsgivare av alla typer måste se bortom uppgiftsbaserad robotiserad processautomation och holistiskt anamma en kraftfullare intelligent processautomatisering för att förbättra sina resultat på dagens pressade marknad för tillväxt.

rpa för försäkringsbolag

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .