carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

DIGITAL ALLMÄNNYTTA

Möjligheter för tillväxt i utmanande tider

Möjligheter för tillväxt i utmanande tider

90 % ökning
av kundnöjdhetspoängen rapporterades när detta större gasföretag lanserade nya mobilappar där kunderna kan betala fakturor och göra serviceförfrågan på nätet.

Gasbolag står inför en rad utmaningar mitt i en snabbt utvecklande informationsdriven miljö.

De viktigaste bland dessa är växlande gaspriser, en åldrande personal och de operativa utmaningar som är förknippade med uppgradering av komplexa distributionsnät under jord.
Cognizants senaste digitala lösningar åtgärdar dessa problem och hittar nya möjligheter för tillväxt. Vi gör detta genom att förbättra kundupplevelsen, öka tillförlitligheten, optimera tillgångsinvesteringar och utnyttja vår branschkompetens.

KUNDEXEMPEL
Digital teknik transformerar gasbolagens sätt att arbeta. Vi hjälper dig att utnyttja tekniken för att hantera kostnader, lägga till tjänster och säkerställa regelefterlevnad.

Ett exempel är detta amerikanska allmännyttiga företag, där vi samarbetade för att modernisera manuella processer, säkerställa regelefterlevnad och blockera cyberhot – allt detta på en och samma gång.

Läs fallstudien
Konsolidera program och förbättra kundupplevelsen.

Ta reda på hur denna stora el- och naturgasleverantör minskade antalet äldre program med 50 %, gjorde kunderna nöjda med konsoliderade fakturor och är på väg att spara 23 miljoner USD i årliga kostnader.

Läs fallstudien
EKOSYSTEM FÖR ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG

Riktade lösningar

Smarta paketlösningar som hjälper gasbolag med transformationen till den digitala åldern.

UtilityOne Engage

En innovativ, lätt mobilitetsapp med kontohantering, fakturainformation, varningar och aviseringar, med mera.

UtilityOne Insights

En integrerad lösning för kundhantering som ger en helhetsbetonad upplevelse i omnikanaler till våra allmännyttiga kunder.

Hantering av kundupplevelsen i vår Smarter Utilities-undersökning och rapport 2018 frågade vi 100 chefer om branschstörningar och hur förberedda de är inför den förändringsresa som väntar. Att utnyttja digital teknik, såsom AI, maskininlärning och analys finns på dagordningen. Men räcker det?

Läs mer ▷

Ytterligare funktioner

 • Hantering av integritet i gaspipelines

  Säkerställ integritet i pipelines. Upptäck läckor snabbt

  Allt eftersom affärs- och infrastrukturmiljön blir komplexare ökar pressen på åldrande tillgångar vad gäller att leverera gas. Eftersom det är avgörande att säkerställa dataintegritet på olika platser i gasledningsdriften fokuserar Cognizants lösningar på att säkerställa integritet för gasledningar och identifierar läckage enligt följande:

  • Applikationstjänster – schemagenerator och datahantering för pipelines
  • Analys och avancerad visualisering för korrosionsövervakning, haveriförutsägelse, läckageidentifiering och inline-inspektioner av pipelines
  • Incidenthantering och -rapportering
  • Fjärrövervakning av pipelines
  • Regelefterlevnad – rapporter för olika överensstämmelser med lagstiftningen och andra säkerhetsrelaterade revisionskrav
 • Underhållssystem (EAM)

  Minska underhållskostnaderna

  Gasbranschen kräver mycket underhåll och står inför stora utmaningar, när det gäller att upprätthålla den åldrande och viktiga infrastrukturen.

  Cognizants Enterprise Asset Management-lösningar för allmännyttiga företag ger fullständiga tjänster för implementering och systemintegrering. Våra erbjudanden inbegriper system för planering och schemaläggning, mobilitet och hantering av tillgångars livscykler, som hjälper gasbolag att minska underhållskostnaderna och utnyttja tillgångar på ett bättre sätt.

  Vi erbjuder egenutvecklade lösningar och acceleratorer som är utformade för snabb avkastning. Bland dessa finns APEx (Asset Performance Excellence) för tillgångar i allmännyttiga företag, uProtect, vår IBM Maximo-uppgraderingssats och många fler som hjälper allmännyttiga företag att påskynda och transformera sitt program för underhållsystemet.

 • Integrerade system för gashantering

  Övervaka och kontrollera din infrastruktur

  Effektiv övervakning och kontroll av kritisk infrastruktur är avgörande för att säkerställa tillförlitlighet, integritet, säkerhet och kostnadseffektivitet vid gastransport och distribution. Cognizants lösningar omfattar:

  • Integrerad instrumentpanel för tillgångsanalys – IT/OT-integrering som möjliggör insamling av realtidsdata och tillhörande analys ger djup insikt i aktuell drift och snabbt beslutsfattande
  • Testning av operativ prestanda – testa den operativa prestandan i dina verksamheter med förstklassiga funktioner för att bedöma den aktuella mognadsnivån och skapa rekommendationer för att sträva efter förstklassiga KPI:er
  • Optimering av arbetsflöden – minska ledtider och mänsklig onboarding (introduktion) genom att standardisera arbetsflöden och driftsdata över alla anläggningar 
  • ERP-implementering – nya tider av ERP-lösningar som anpassats för gashanteringsdrift.
 • Hantering av kundupplevelsen (CXM)

  Leverera prisbelönta upplevelser

  Customer Experience Management (CXM, hantering av kundupplevelsen) är en viktig faktor när det gäller att engagera kunder att delta i program för efterfrågan och svar, till exempel sådana som rör energibesparande åtgärder. Dessa kan hjälpa kunden att bättre förstå energibehov och konsumtion. Effektiva program ger en förbättrad användarupplevelse och mervärdestjänster för gasbolag.

  Cognizant erbjuder många unika och egenutvecklade lösningar inom detta område, till exempel UtilityOne Engage och UtilityOne Insights. Vi har stor erfarenhet av att lansera produkter och tjänster i olika kanaler, leverera analytiska lösningar såsom SCR (Single-Call Resolution) och integreringsstrategier i flera kanaler. Framför allt hjälper vi våra kunder att leverera prisbelönta kundupplevelser.

 • Geospatiala tekniska lösningar och tjänster

  Hantera tillgångar på ett bättre sätt

  Geografiska informationssystem (GIS) fungerar som en integrerande teknik som kan hjälpa gasbolag att få en enhetlig överblick av tillgångsinformationen och utföra effektiv drift och underhåll. Resultatet blir större kundnöjdhet.

  Cognizant erbjuder ett brett utbud av lösningar och tjänster inom GIS-området för stationära, webbaserade och mobila plattformar. Vi specialiserar oss på olika aspekter av GIS-livscykeln, såsom:

  • GIS-datatjänster
  • Tjänster för utveckling och underhåll av GIS-program
  • Geospatial analys
  • GIS-konsulttjänster
  • Tjänster för utveckling av spatiala produkter

  Gasbolag kan utnyttja våra lösningar och ramverk, såsom WebGIS-ramverket för en samlad överblick och vårt GIS-ramverk för datamigrering, samt vår mobila online-/offline-GIS-lösning för att påskynda den digitala utvecklingen.

 • Kundinformation och debitering

  Påskynda omloppstiden. Minska avvikelserna.

  Sammanställandet av olika konsumentkategorier med olika tariffstrukturer leder till komplex fakturalogistik, från schemaläggning till generering. På liknande sätt kräver dagens föränderliga regelverk ett robust och flexibelt kundinformations- och faktureringssystem.

  Cognizant hjälper elbolag att förbättra faktureringstiderna, minska avvikelser och öka noggrannheten. Vi hjälper även till att skapa större flexibilitet genom att ge kunderna nya självbetjäningsalternativ och stödja smidigt införande av smarta mätningar, samt nya produkter och tjänster. Våra kompentensområden omfattar:

  • Hantering av kundkonton
  • Debitering och fakturering
  • Kredit och betalning
  • Serviceorderhantering
  • Produkter och tjänster

  Vi erbjuder en portfölj med acceleratorer, däribland förbyggda mallar för SAP IS-U och Oracle CCnB. Accelaratorer för datamigrering är också tillgängliga från äldre plattformar (Banner och Customer/1) till moderna plattformar, såsom SAP IS-U och Oracle CCnB.

MONTER

Utvalda tjänster

ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER

Molnstrategi – en övergång mot digital transformation

 • Expand

  Utmaningen

  Ett ledande elbolag i Storbritannien ville transformera sin verksamhet digitalt för att ligga steget före den alltmer digitala och flexibla konkurrensen från nya aktörer på marknaden. Företagets äldre IT-infrastruktur var dock dyrt i drift och svårt att hantera. Den utgjorde en flaskhals vid transformationen. Därför anlitade företaget Cognizants expertis inom energi, el och vatten för att få hjälp med den digitala resan.


  Vår metod

  Cognizant förstod kundens behov av att migrera till en snabb, agil och molnkompatibel lösning som levererar produkter och tjänster snabbare med bättre kundservice. Som en del av transformationsstrategin utvärderade vi energibolagets program, införde migreringar av applikationer och skapade en leveransplanering till en offentlig-privat molnbaserad hybridmiljö med betydande automatisering som utnyttjar vår branschledande Cognizant® Automation Center-lösning.

  Vi har redan migrerat och digitalt utrustat cirka 130 affärstjänster och tillhörande program, och därmed med gott resultat fasat ut gammal och inaktuell utrustning. Denna övergång från äldre program förbättrar kundupplevelsen, ger standardiserade tjänster och analys för digitalt baserade affärsverksamheter, samt ökar kundens DevOps-produktivitet.

  IT-miljö med hybridmoln ökar hastighet, agilitet och besparingar

  Den mest imponerande prestationen hos Cognizants lösning till dags dato är den minskade leveranstiden för nya IT-resurser, såsom servrar och lagring från 12 veckor till en timme. Vårt mål är att till och med 2021 ge kunden årliga besparingar om 16,4 miljoner USD genom att migrera alla våra affärstjänster till IT-miljön med hybridmoln.

  12 veckor till en timme

  lägre driftsättningstid för IT-service

  16,4 miljoner USD

  beräknade årliga besparingar för kunden

  Levererad

  bättre kundupplevelse via automatisering

  Minskad

  total ägandekostnad

Hur kan ett 100-årigt energiföretag förnya sig?

Spela upp video

Övergången till förnybar energi är i full färd med att transformera branschen. Under de närmaste årtiondena kommer konsumenterna inte bara att behöva tillförlitlig energi, utan energi som dessutom är ren.

Director image
Vice President and Practice Head, Energy & Utilities

Brian Jones

PRESSRUM

I nyhetsflödet

Check us out

Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.

ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER

Ledningen

Brian Jones

Vice President and Practice Head, Energy and Utilities

Brian Jones, Vice President and Practice Head, Energy and Utilities
Arvind Pal Singh

Utilities Consulting Leader, U.K. & Europe

Arvind Pal Singh, Utilities Consulting Leader, U.K. & Europe

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you