Skip to main content Skip to footer

Fokusera påkundupplevelsen, öka kundnöjdheten och minska kostnaderna

De viktigaste bland dessa är växlande gaspriser, en åldrande personal och de operativa utmaningar som är förknippade med uppgradering av komplexa distributionsnät under jord.
Cognizants senaste digitala lösningar åtgärdar dessa problem och hittar nya möjligheter för tillväxt. Vi gör detta genom att förbättra kundupplevelsen, öka tillförlitligheten, optimera tillgångsinvesteringar och utnyttja vår branschkompetens.
KUNDEXEMPEL
Konsolidera program och förbättra kundupplevelsen.

Ta reda på hur denna stora el- och naturgasleverantör minskade antalet äldre program med 50 %, gjorde kunderna nöjda med konsoliderade fakturor och är på väg att spara 23 miljoner USD i årliga kostnader.

två personer som tittar på himlen
EKOSYSTEM FÖR ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG

Riktade lösningar

Smarta paketlösningar som hjälper gasbolag med transformationen till den digitala åldern.

UtilityOne Engage

En innovativ, lätt mobilitetsapp med kontohantering, fakturainformation, varningar och aviseringar, med mera.

person som håller i en surfplatta
Utilityone Insights

En integrerad kundhanteringslösning som ger en helhetsbetonad upplevelse i omnikanaler till våra allmännyttiga kunder.

person som lägger handen på en digital skärm

Ytterligare funktioner

Säkerställ rörledningens integritet. Upptäck läckor snabbt.

Allt eftersom affärs- och infrastrukturmiljön blir komplexare ökar pressen på åldrande tillgångar vad gäller att leverera gas. Eftersom det är avgörande att säkerställa dataintegritet på olika platser i gasledningsdriften fokuserar Cognizants lösningar på att säkerställa integritet för gasledningar och identifierar läckage enligt följande:

 • Applikationstjänster – schemagenerator och datahantering för pipelines
 • Analys och avancerad visualisering för korrosionsövervakning, haveriförutsägelse, läckageidentifiering och inline-inspektioner av pipelines
 • Incidenthantering och -rapportering
 • Fjärrövervakning av pipelines
 • Regelefterlevnad – rapporter för olika överensstämmelser med lagstiftningen och andra säkerhetsrelaterade revisionskrav

Sänk underhållskostnaderna

Gasbranschen är mycket tillgångsintensiv och står inför stora utmaningar, när det gäller att upprätthålla den åldrande och viktiga infrastrukturen.

Cognizants Enterprise Asset Management-lösningar för allmännyttiga företag ger fullständiga tjänster för implementering och systemintegrering. Våra erbjudanden inbegriper system för planering och schemaläggning, mobilitet och hantering av tillgångars livscykler som hjälper gasbolag att minska underhållskostnaderna och utnyttja tillgångar på ett bättre sätt.

Vi erbjuder egenutvecklade lösningar och acceleratorer som är utformade för snabb avkastning. Bland dessa finns APEx – Asset Performance Excellence för tillgångar i allmännyttiga företag, uProtect, vår IBM Maximo-uppgraderingssats, och mycket mer som hjälper allmännyttiga företag att påskynda och transformera sitt program för tillgångshantering.

Övervaka och kontrollera din infrastruktur

Effektiv övervakning och kontroll av kritisk infrastruktur är avgörande för att säkerställa tillförlitlighet, integritet, säkerhet och kostnadseffektivitet vid gastransport och distribution. Cognizants lösningar omfattar:

 • Integrerad instrumentpanel för tillgångsanalys – IT/OT-integrering som möjliggör insamling av realtidsdata och tillhörande analys ger djup insikt i aktuell drift och snabbt beslutsfattande
 • Testning av operativ prestanda – testa den operativa prestandan i dina verksamheter med förstklassiga funktioner för att bedöma den aktuella mognadsnivån och skapa rekommendationer för att sträva efter förstklassiga KPI:er
 • Optimering av arbetsflöden – minska ledtider och mänsklig onboarding (introduktion) genom att standardisera arbetsflöden och driftsdata över alla anläggningar 
 • ERP-implementering – nya tider av ERP-lösningar som anpassats för gashanteringsdrift.

Leverera prisbelönta upplevelser

Customer Experience Management (CXM, hantering av kundupplevelsen) är en viktig faktor när det gäller att engagera kunder att delta i program för efterfrågan och svar, till exempel sådana som rör energibesparande åtgärder. Dessa kan hjälpa kunden att bättre förstå energibehov och konsumtion. Effektiva program ger en förbättrad användarupplevelse och mervärdestjänster för gasbolag.

Cognizant erbjuder många unika och egenutvecklade lösningar inom detta område, såsom UtilityOne Engage och UtilityOne Insights. Vi har stor erfarenhet av att lansera produkter och tjänster i olika kanaler, leverera analytiska lösningar såsom SCR (Single-Call Resolution) och integreringsstrategier i flera kanaler. Framför allt hjälper vi våra kunder att leverera prisbelönta kundupplevelser.

Hantera dina tillgångar bättre

Geografiska informationssystem (GIS) fungerar som en integrerande teknik som kan hjälpa gasbolag att få en enhetlig överblick av tillgångsinformationen och utföra effektiv drift och underhåll. Resultatet blir större kundnöjdhet.

Cognizant erbjuder ett brett utbud av lösningar och tjänster i GIS-området för stationära, webbaserade och mobila plattformar. Vi specialiserar oss på olika aspekter av GIS-livscykeln, inklusive:

 • GIS-datatjänster
 • Tjänster för utveckling och underhåll av GIS-program
 • Geospatial analys
 • GIS-konsulttjänster
 • Tjänster för utveckling av spatiala produkter

Gasbolag kan utnyttja våra lösningar och ramverk, såsom WebGIS-ramverket för enskild vy och vårt GIS-ramverk för datamigrering, samt vår mobila online-/offline-GIS-lösning för att påskynda den digitala utvecklingen.

Påskynda cykeltiden. Minska undantagen.

Sammanställandet av olika konsumentkategorier med olika tariffstrukturer leder till komplex fakturalogistik, från schemaläggning till generering. På liknande sätt kräver dagens förändrade lagstiftning ett robust och flexibelt kundinformationssystem och fakturering.

Cognizant hjälper elbolag att förbättra faktureringstiderna, minska undantagen och öka noggrannheten. Vi hjälper även till att skapa större flexibilitet genom att ge kunderna nya självbetjäningsalternativ och stödja smidigt införande av smarta mätningar, samt nya produkter och tjänster. Våra expertisområden omfattar:

 • Hantering av kundkonton
 • Debitering och fakturering
 • Kredit och betalning
 • Serviceorderhantering
 • Produkter och tjänster

Vi erbjuder en portfölj med acceleratorer, däribland förbyggda mallar för SAP IS-U och Oracle CCnB. Accelaratorer för datamigrering är också tillgängliga från äldre plattformar (Banner och Customer/1) till moderna plattformar, såsom SAP IS-U och Oracle CCnB.

  RAPPORTER

  Senaste insikterna

  PRESSRUM

  I nyhetsflödet

  Se alla nyheter från Cognizant

  Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.

  Få svar på dina frågor

  Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

  Ange ett giltigt namn.
  Ange en giltig e-postadress.
  Ange giltigt ett företagsnamn.
  Ange ett giltigt telefonnummer.

  Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.