carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

FRÅN VÄGLEDNING TILL GENOMFÖRANDE

Guidewires implementeringstjänster

Guidewires implementeringstjänster

Med Cognizant får ni de Guidewire-tjänster som behövs för att ni ska ligga steget före konkurrenterna.

Anpassa verksamheten och lyckas på en föränderlig marknad

Guidewire kan hjälpa ert företag under transformationsresan och ge er rätt förutsättningar i den digitala tidsåldern. Det här är en bra början. Men för att locka nya kunder, utmana etablerade aktörer och handskas med försäkringsteknik (insurtech), så behöver ni en samarbetspartner med rätt kompetens för Guidewire. I den här branschen leder misstag till sämre resultat och att konkurrenterna kommer ikapp.
Sju av de tio främsta försäkringsbolagen globalt förlitar sig på Cognizants konsulttjänster med full service. Tack vare vår Guidewire-verksamhet utnämndes vi till ”Leader and Star Performer” i Everest Groups rapport PEAK Matrix. Vi erbjuder en komplett uppsättning av tjänster inom allt från affärsrådgivning till teknisk implementering. Cognizant levererar fullständig vägledning, samt teknisk kompetens som gör att ni får ut det mesta möjliga av investeringen i Guidewire.
YTTERLIGARE FUNKTIONER

Heltäckande servicefunktioner

 • Rådgivning, konsulttjänster och programhantering

  Leverera insikt med varje projekt

  Cognizants rådgivnings- och konsulttjänster bistår skadeförsäkringsbolag med att reagera på marknadsstörningar med hjälp av affärsmodeller som transformeras i grunden. Vi har Guidewire-experter världen över som bidrar med branschledande kompetens, erfarenhet, agila metoder och tekniska kunskaper för alla projekt. Exempel på tjänster:

  • Definition av färdplanen för program
  • Utveckling av affärscase
  • Omstrukturering av affärsprocesser
  • Strategi för genomförande
 • Konvertering och migrering av data

  Extrahera och migrera äldre data

  Cognizant använder en företagsinriktad strategi för datamigrering som effektivt extraherar och migrerar befintliga data. Vi har ett återanvändbart ramverk, acceleratorer, bästa praxis samt utbildade och certifierade experter som hjälper försäkringsbolag – oavsett storlek – att konvertera data från äldre system till Guidewire inom budgeten och enligt schemat. Bland de centrala tjänsterna ingår:

  • Effektiv migrering av äldre data
  • Strategi för migrering av företagsdata
  • Extrahering, transformation och inläsning av data
  • Implementering och/eller integrering med DataHub och InfoCenter
  • Rationalisering och författande av rapporter
  • Revisioner och balansering
 • Integrering och konfigurering

  Påskynda lanseringstiden

  Som Premier Services Engagement Partner för programmet Guidewire PartnerConnect™ kombinerar Cognizant strategier och processer som ger ert företag en helt ny inriktning – eller prestandaförbättringar där det behövs. Följande ingår i vår integrerade metod för implementering och konfiguration:

  • Integrering av Guidewire med externa system och webbtjänster
  • Lösningsacceleratorer för standardmässiga integreringar, såsom ISO
  • Integrerat stöd för Cognizant Center of Excellence (CoE)
  • Konfiguration av användargränssnitt
  • Konfiguration av affärsregler och arbetsflöden
  LÄS MER
 • Underhåll av funktionstjänster

  Minska den total ägandekostnaden och effektivisera uppgraderingar

  Cognizant levererar förstklassiga tjänster som en del av Managed Services Maintenance, däribland stöd för integrering av fusioner och förvärv. Med våra fokuserade tjänster får du rätt kombination av produktkunskap inom Guidewire och planering med ITIL-processramverket. Detta gör det möjligt att minska den totala ägandekostnaden, samt effektivisera uppgraderingar och underhåll. Bland de centrala tjänsterna ingår:

  • Produktövervakning
  • Support och underhåll för applikationer
  • Förbättringar av regelefterlevnad och funktioner
  • Mindre patchuppgraderingar
  • Införande av nya produkter eller i nya områden
  • Transform while Perform (TwP)
 • Kvalitetssäkring

  Leverera hög kvalitet snabbt

  I Cognizants Center of Excellence (CoE) för kvalitetssäkring med Guidewire kombinerar vi gedigna principer för kvalitetssäkring med expertkunskaper inom Guidewire med hjälp av en unik fabriksmodell. Vad blir då resultatet av detta? Ramverk, metoder och acceleratorer som ser till att dina Guidewire-program är felfria, robusta och redo för produktion.

  CoE handlar om att optimera kostnader och arbete. Det förbättrar implementering eller uppgradering av Guidewire på följande sätt:

  • Företaget får insyn i processförloppet tack vare vår plattform för smart design och agila metod.
  • Ni kan optimera kostnader och utveckling för testning med våra verktyg och acceleratorer.
  • Ni kan dessutom reducera den manuella insatsen och kostnaderna med vårt automatiseringsramverk som är specialinriktat på Guidewire.
  Läs mer
 • Uppgraderingstjänster

  Uppgradera utan risk

  För att få ut det mesta möjliga av programuppgraderingar för Guidewire, så behöver försäkringsbolag ha både en strategi och en process för att implementera varje ny version. Cognizant har den kompetens och de verktyg som krävs för att er uppgradering ska ske smidigt. Vår process heter Guidewire Upgrade Factory och består av tre faser:

  1. Utvärdering. Våra experter utför en gedigen utvärdering av er befintliga Guidewire-implementering, identifierar aktuella problem och fastställer vad som behöver konfigureras i den nya versionen.
  2. Implementering. Vår implementeringsmetod är beprövad och fungerar för uppgraderingar med olika storlek och komplexitet.
  3. Support. Vi fortbildar ert supportteam vid projektets slutförande och kan även ge applikationssupport när garantin har gått ut.
  Läs mer
FÖRSÄKRING

Ledningen

Steve Naish

Cognizant Guidewire Markets Leader