Skip to main content Skip to footer

Driv innovation och resultat med Cognizant + AWS

Cognizant samarbetar med globala företag för att skapa robusta, moderna och säkra digitala plattformar i AWS Cloud. Dessa hjälper dem att öka innovationstakten, skala affärstjänster och förbättra verksamhetens agilitet.
Som AWS-premiumpartner kan Cognizant hjälpa till på den digitala förändringsresan genom modernisering av kärnsystemen. Vi driver effektivitet, skapar nya affärsmöjligheter och ger förhöjd kundupplevelse genom konsulttjänster inom molnlösningar, migrering och operativa förbättringar.
Låt våra experter hjälpa dig att använda AWS' molnteknik, för att förbättra marknadsledtider och sänka dina organisationskostnader.

Funktioner

Snabb tillväxt med agila molnlösningar

Som AWS Telco Competency Partner är Cognizant redo att ta ditt företag till nästa nivå. Transformera din affärsverksamhet, drift och kundupplevelse med våra tekniska tjänster och mjukvarulösningar. Oavsett om ditt mål är att bli ledande på marknaden för digital anslutbarhet eller att effektivisera din innehållsvärdekedja, så levererar vi lösningarna och skalbarheten, som får ditt företag att blomstra.

Påskynda din flytt till molnet

Cognizants Cloud Migrate består av ett omfattande produktutbud, som underlättar genomförandet av en strategi för molnmigrering genom att transformera plattformar, applikationer och data. Vi använder en strukturerad, riskbegränsad metod för fullständig migrering av appar, infrastruktur, säkerhet och DevOps.

Leverera agil molndrift med AWS

Cognizants AWS Cloud Operate hjälper företag att hantera och optimera sin molninfrastruktur genom att utnyttja vår integrerade Cloud Management Platform (iCMP), ramverk och AWS' bästa praxis. Den är utformad kring fyra principer för styrning - ekonomi, teknik och service, samt säkerhet och regelverk - för att begränsa risker, maximera innovation och uppnå snabbare marknadsledtid.

Vi använder AI/maskininlärning för att automatisera heltäckande förvaltningstjänster i molnet, vilket innefattar övervakning och avisering, provisionering och samordning, konfigureringshantering, styrning, säkerhet och hantering av applikationsprestanda, samt optimeringstjänster. Detta säkerställer kostnadsbesparingar, optimerad snabbrörlighet, en förhöjd användarupplevelse och ökad säkerhet.

Lösningar

Maximera den digitala transformation

Cognizant har en mängd AWS-baserade tjänsterbjudanden för att omvandla din digitala kärnverksamhet på ett säkert sätt, maximera den företagsomfattande omvandlingen och driva innovation. Vi utnyttjar våra djupgående färdigheter och erfarenheter inom branschen inom data, applikationer, säkerhet och efterlevnad, egenverktyg, ramverk och acceleratorer.

Modernisera och optimera äldre plattformar

Cognizant erbjuder användningsklara tjänster med inbyggd AWS-teknik för att modernisera de gamla infrastrukturplattformarna. Utbudet omfattar:

 • Snabbare migrering och beredskap: Utvärdera, bygg och migrera äldre arbetsbelastningar snabbt och metodiskt med automatisering och specialverktyg via AWS MAP-programmet (Migration Acceleration Partner) på AWS.
 • Windows-modernisering: Med vår Windows Modernization Studio hjälper vi företag med stort Windows-innehav och utgående mjukvara att migrera till AWS Cloud Native, såsom SQL Server på Windows till SQL Server på Linux på AWS, SQL Server på Windows till Amazon Aurora, .NET till containrar/Amazon EC2 container service, och .NET till mikrotjänster, samt .NET till AWS Lambda serverlösa migrering till AWS Cloud.
 • Cloud Contact Center: Modernisera ditt kontaktcenter med AI-utbudet i Amazon (Polly, Lex, Rekognition), som kan integreras med AWS Connect.
 • Uppkopplat ekosystem: Öka effektiviteten, säkerheten och regelefterlevnaden i verksamheten och förbättra kundupplevelsen med smarta lösningar, som använder AWS IoT-kärna, Amazon FreeRTOS, AWS Greengrass och AWS Cognito på AWS Cloud.
 • Cognizants AWS-arbetsytor: Gör arbetsytorna enklare med virtuella stationära datorer i skala, tillgängliga var och när som helst på alla enheter. Drivs av AWS Workspaces.
 • Compliant Cloud: Utnyttja vår expertis och skapa en skalbar, tillgänglig och agil AWS-infrastruktur, certifierad med säkerhets- och branschefterlevnad innefattande robusta Cloud Native-tjänster från AWS. 
 • Molnekonomi: Optimera ditt moln med minimala utgifter. Vårt cykliska ramverk säkerställer att alla aspekter av due diligence, utvärdering, riskanalys, affärspåverkan och förändringshantering hanteras felfritt med stora kostnadsbesparingar.
 • Modernisering av stordator: Migrera och modernisera stordatorprogram till AWS Cloud, som omfattar Mainframe Rehost Strategy, APIzation, optimering, DevOps och datamodernisering, integrerat med branschstandardverktyg för att minska kostnader och risker.
 • Accelerator för hybridmoln: Moderniseringsresan som inbyggda AWS-arkitekturer möjliggör kan påskyndas inom lokala miljöer och transformeras till molnklara arbetsbelastningar med AWS-utposter. Som AWS Outposts Partner samarbetar Cognizant med kunder för att omarbeta komplexa IT-arbetsbelastningar på företag för att modernisera och underbygga deras lokala och molnbaserade infrastruktur. 

Analysera data, få insikter

Företagen har behov av att använda data som konkurrensfördel. Vi lever i en dataekonomi och de digitala företagen sätter ribban.

 • Metoder för datamodernisering med AI: Utnyttja en datareferensmodell som företag kan använda för att omvandla sin data- och analysgrundstruktur med en uppsättning attribut som hjälper till att modernisera deras dataekosystem på ett strukturerat sätt. Detta påskyndar lanseringstiden med 30-70 %, minskar den totala datakostnaden med 40 % och realiserar mervärde på 3 till 6 månader.
 • BigDecision: Data Modernization Services-plattform/arbetsytor som byggs på mikrotjänstarkitekturer, vilka i sin tur påskyndar resan till AWS-molnet med ett konfigurerbart tillvägagångssätt i stället för ett kodparadigm.
 • Intelligent Data Works: Intelligent Data Works är en datasmedja som levereras med en samling acceleratorer, verktyg och ramverk, som hjälper kunderna att migrera sina gamla datastrukturer och äldre kod med ett specialanpassat alternativ till affärsspecifika scenarier på AWS Cloud.

Transformera dina applikationer

Cognizant Application Modernization bygger smartare färdplaner för migreringar och strategier, som gör det möjligt för företag att vara snabbrörliga, motståndskraftiga, säkra och kostnadseffektiva genom ramverk, verktyg och plattformar för branschstandarder.

Utbudet består av:

 • Bedömningar av migreringar och rekommendationer av transformationer genom vårt Shared Services Platform-ekosystem, samt även Upshift, dess plugins och plattform för driftsättningen av containrar (CDP)
 • Acceleration av migreringsprocessen genom vårt AWS-program för migration acceleration partner (MAP)
 • Landningszon innefattande DevOps-pipor, serverlösa datormodeller och mikrotjänstarkitektur med behållare (container), Cloud native (molnäkta) och non-native (icke-nativ), efter behov

Branschlösningar

Kom igång snabbt med våra branschspecifika, färdigbyggda lösningar (out-of-the-box).

carousel starts
Vi är en Contact Center Intelligence Consulting Partner

Ta reda på mer om våra referenser och framgångshistorier om hur AWS AI/ML-tjänster transformerar kontaktcenter.

carousel ends

Accelerator

Våra verktyg och acceleratorer hjälper företag att utvärdera hälsa och molnberedskap för applikationer, bakåtkompilera applikationskoden, designa och driftsätta mikrotjänster, påskynda mervärdet och få ut maximalt värde under varje steg i molnresan.

Kompetenser

Eftertraktade referenser

Cognizant har fått certifieringar från AWS inom flera kompetenser, från branschspecifika områden som ekonomitjänster, hälso- och sjukvård och livsvetenskap till funktionella specialistområden som migrering, serverlösa arkitekturer och CloudFormation.

Drift i stor skala

Som lanseringspartner för AWS Cloud Operations Services Competency har Cognizant visat fem grundläggande områden för molnlösningar — Cloud Governance, Cloud Financial Management, Monitoring & Observability, Compliance & Auditing och Operation Management. Vi levererar högkvalitativa lösningar och hjälper kunderna att uppnå modellen för att fungera i stor skala.

Leverera enastående digitala inlärningsupplevelser

Samarbeta med AWS och Cognizant för att ta din inlärningsplattform till nästa nivå. Våra utbildningstjänster är utformade för att förbättra utbildningen och driva resultat, och dessa sträcker sig från rådgivning och strategi för digital upplevelse till teknisk aktivering, implementering och systemintegrering. Oavsett om du är en utgivare, högskoleinstitution eller leverantör inom utbildningsteknik (EdTech), vårt teams expertis kommer att vidga dina vyer.

En beprövad meritlista

Som AWS Financial Services-kompetenspartner har Cognizant uppvisat branschkompetens med lättimplementerade lösningar, som är anpassade till bästa praxis för AWS-arkitektur och har AWS-certifierad personal. Vi har dokumenterad erfarenhet av att leverera AWS-uppdrag av högsta kvalitet till kunder inom finansiella tjänster, gedigen kompetens inom finansområdet på AWS-plattformen och sömlöst utfört jobb i AWS-molnmiljön.

Lösningar för betalare för betalare och leverantörer

Som AWS Healthcare-kompetenspartner har Cognizant uppvisat framgång med att bygga lösningar för vårdgivare och leverantörer med säker lagring, bearbetning, överföring och analys av patientinformation. Vi ger dig tillgång till innovativa, molnbaserade lösningar med beprövade resultat inom regelenlig hantering av patientdata och annan hälsoinformation.

Lås upp kraften i HPC

Cognizants AWS-praxis levererar HPC-lösningar (High Performance Computing) som inkluderar högpresterande lösare, plattformar och hantering av arbetsbelastningar. Vår omfattande erfarenhet inom hälso- och sjukvård, biovetenskap och försäkring gör det möjligt för oss att ta itu med de unika utmaningarna och möjligheterna i dessa branscher.

Tekniskt goda resultat och kundframgångar

Som AWS Life Sciences-kompetenspartner har Cognizant demonstrerat högkvalitativa tekniska resultat och kundframgångar inom biovetenskapslösningar på AWS. Vi kan hjälpa dig genomföra läkemedelsupptäckter, hantera kliniska prövningar, delta i tillverknings- och distributionsaktiviteter, bedriva forskning och utveckling av nya genbaserade behandlingar och kompletterande diagnostik.

Effektiviserad bästa praxis

Som AWS Machine Learning- och MLOps-kompetenspartner visar Cognizant den högsta graden av kompetens inom alla aspekter av ML för kundframgång. Våra metoder överför integrationen av AWS maskininlärningsteknik i releasehantering, samt kontinuerlig integration och utvecklingsmetoder (CICD), mjukvaruutveckling och datateknikaktiviteter och drift. Detta säkerställer att våra kunder får strömlinjeformade och framtvingade metodtips för modelldriftisering, repeterbar effektivitet och framgång i stor skala.

Beprövade heltäckande funktioner

Som AWS Mainframe Migration Competency Partner levererar Cognizant ändpunkt-till-ändpunkt-migrering av stordatorarbetsmängder till AWS med hjälp av beprövade tjänster för stordatormodernisering, djupa kompetenser inom äldre teknik, interna acceleratorer och partnersamarbeten. Vi börjar med att bygga vidare på kärnverksamhetens krav med hjälp av inkrementella moderniseringsmetoder för beprövad kundframgång för att minska risker och kontrollera förändringar som påverkar alla affärsintressenter.

Expertis i alla faser

Som AWS-kompetenspartner inom migrering har Cognizant gedigen erfarenhet av att hjälpa företag att lyckas med övergången till AWS genom alla faser av komplexa migreringsprojekt, identifiering, planering, migrering och drift. Vi fokuserar på att utveckla din interna kompetens och hjälpa till att bygga grundstrukturen för komplexa migreringar till AWS. Vi är också experter på att minska friktionen vid migrering av äldre applikationer.

Transformera till ett modernt företag

Som AWS SAP-kompetenspartner har Cognizant uppvisat specialisering på högsta nivå inom SAP med djup teknisk AWS-expertis och kundframgång i uppdrag för transformationer av SAP på AWS.Med vår gedigna expertis kan vi hjälpa dig med sömlösa SAP-driftsättningar och snabba migreringar på AWS, optimerad drift med hanteringsplattform och kontextualiserade, branschspecifika SAP-lösningar på AWS.

Påskynda transformationen med flexibel säkerhet

Som AWS Security-kompetenspartner erbjuder Cognizant moderna verktyg och ramverk, som ger unika säkerhetsfunktioner tillgängliga på AWS. Vi levererar branschspecifika säkerhetslösningar som förenklar komplexiteten, proaktivt identifierar och skyddar dina arbetsmängder och användningsfall, samt möjliggör automatisering i stor skala.

Med dina största säkerhetsutmaningar i åtanke under hela processen distribuerar vi ramverk som anpassar kontext, risker och blinda fläckar, styrning och efterlevnadskrav. Genom att göra det ser vi till att kontrollerna är effektiva i hela din arkitektur och håller sig i linje med dina ständigt föränderliga affärsmål.

Bli ledande inom telekom

Som AWS Telco Competency Partner är Cognizant redo att ta ditt företag till nästa nivå. Transformera din affärsverksamhet, drift och kundupplevelse med våra tekniska tjänster och mjukvarulösningar. Oavsett om ditt mål är att bli ledande på marknaden för digital anslutbarhet eller att effektivisera din innehållsvärdekedja, så levererar vi skalbara lösningar, som får ditt företag att blomstra.

Innovativa reselösningar

AWS-kompetensbeteckningen för hotell- och restaurangbranschen har utnämner Cognizant till att inneha den högsta nivån av bransch- och domänexpertis för AWS-implementeringar av branschlösningar för hotell och restaurang. Vår gedigna branschkunskap i samarbete med AWS har levererat initiativ för digital transformation, omnikanal-lösningar, och förbättrat kundresan och upplevelsen för våra kunders varumärken.

Förvärv

Lär dig mer om fördelarna med denna strategiska partner genom att besöka:

AWS

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.