Skip to main content Skip to footer

Möjliggör digital affärsverksamhet i AWS-molnet

Cognizant samarbetar med globala företag för att skapa robusta, moderna och säkra digitala plattformar i AWS Cloud. Det hjälper dem att öka innovationstakten, skala affärstjänster och förbättra verksamhetens flexibilitet.
Som AWS-premiumpartner kan Cognizant hjälpa till på den digitala förändringsresan genom modernisering av kärnsystemen. Vi driver effektivitet, skapar nya affärsmöjligheter och ger förhöjda kundupplevelser genom tre kärnfunktioner: Cloud Consult, Cloud Migrate och Cloud Operate.
Driv transformerande molninnovation

Lär dig hur Cognizant optimerar värde, skyddar dina molninvesteringar och påskyndar modernisering med AWS.

Kvinna läser PDF försättsblad bild
carousel starts

Sätt fart på tillväxten

För att företaget ska kunna nå sina digitala mål är det viktigt att definiera var och hur molnet kan göra den största nyttan. Cognizants Cloud Consult-utbud hjälper till att påskynda din tillväxtstrategi. Du får möjlighet att skapa en färdplan med rationalisering av applikationsportföljen för den digitala transformationsresan.

Verkställ din strategi

Cognizants Cloud Migrate är ett omfattande produktutbud, som gör det lättare att genomföra en strategi för molnmigrering genom att transformera plattformar, applikationer och data med AWS Cloud. Vi använder en strukturerad, riskbegränsad metod för fullständig migrering av appar, infrastruktur, säkerhet och DevOps.

Optimera dina resurser

Cognizants AWS Cloud Operate-produktutbud bidrar till att säkerställa produktiva resurser, samtidigt som kostnadsbesparingarna maximeras. Lösningen ökar verksamhetens snabbrörlighet och förbättrar användarupplevelsen, samt gynnar molnekonomin och förbättrar säkerhet och styrning.Allt detta utnyttjar Cognizants integrerade AWS' molnhanteringstjänster, plattform och ramverk.

Kompetens inom AWS

Eftertraktade referenser

Cognizant har fått certifieringar från AWS inom flera kompetenser, från branschspecifika områden som ekonomitjänster, hälso- och sjukvård och livsvetenskap till funktionella specialistområden som migrering, serverlösa arkitekturer och CloudFormation.

Transformera till ett modernt företag

Som AWS SAP-kompetenspartner har Cognizant uppvisat specialisering på högsta nivå i SAP med djup teknisk AWS-expertis och bevisad kundframgång i transformerande SAP på AWS-åtaganden. Med vår gedigna expertis kan vi hjälpa dig med sömlösa SAP-driftsättningar och snabba migreringar på AWS, optimerad drift med hanterad plattform och kontextualiserade, branschspecifika SAP-lösningar på AWS.

En beprövad meritlista

Som AWS Financial Services-kompetenspartner (FS-partner) har Cognizant uppvisat branschkompetens med lättimplementerade lösningar som är anpassade till bästa praxis för AWS-arkitektur och har personal med AWS-certifieringar. Vi har beprövade resultat genom att leverera AWS-uppdrag av högsta kvalitet för FS-kunder, ha uppvisat djup kompetens inom FS-domänen på AWS-plattformen och levererat sömlöst engagemang i AWS-molnmiljön.

Lösningar för betalare för betalare och leverantörer

Som AWS Healthcare-kompetenspartner har Cognizant uppvisat framgång med att bygga lösningar för vårdgivare och leverantörer med säker lagring, bearbetning, överföring och analys av patientinformation. Vi ger dig tillgång till innovativa, molnbaserade lösningar med beprövade resultat inom regelenlig hantering av patientdata och annan hälsoinformation.

Lås upp kraften i HPC

Cognizants AWS-praxis levererar HPC-lösningar (High Performance Computing) som inkluderar högpresterande lösare, plattformar och hantering av arbetsbelastningar. Vår omfattande erfarenhet inom hälso- och sjukvård, biovetenskap och försäkring gör det möjligt för oss att ta itu med de unika utmaningarna och möjligheterna i dessa branscher.

Tekniskt goda resultat och kundframgångar

Som AWS Life Sciences-kompetenspartner har Cognizant demonstrerat teknisk framgång och kundframgångar inom Life Science-lösningar på AWS. Vi kan hjälpa dig genomföra läkemedelsupptäckter, hantera kliniska prövningar, delta i tillverknings- och distributionsaktiviteter, bedriva forskning och utveckling av nya genetiskt baserade behandlingar och kompletterande diagnostik.

Expertis i alla faser

Som AWS-kompetenspartner inom migrering har Cognizant djup erfarenhet av att hjälpa företag att lyckas med övergången till AWS genom alla faser av komplexa migreringsprojekt, identifiering, planering, migrering och drift. Vi fokuserar på att utveckla din interna kunskap och hjälpa till att skapa grunden för komplexa migreringar till AWS. Vi är också experter på att minska friktionen vid migrering av äldre applikationer.

Beprövade heltäckande funktioner

Som AWS Mainframe Migration Competency Partner levererar Cognizant ändpunkt-till-ändpunkt-migrering av stordatorarbetsmängder till AWS med hjälp av beprövade tjänster för stordatormodernisering, djupa kompetenser inom äldre teknik, interna acceleratorer och partnersamarbeten. Vi börjar med att bygga vidare på kärnverksamhetens krav med hjälp av inkrementella moderniseringsmetoder för beprövad kundframgång för att minska risker och kontrollera förändringar som påverkar alla affärsintressenter.

Effektiviserad bästa praxis

Som AWS Machine Learning- och MLOps-kompetenspartner visar Cognizant den högsta graden av kompetens inom alla aspekter av ML för kundframgång. Våra metoder överför integrationen av AWS maskininlärningsteknik i releasehantering, samt kontinuerlig integration och utvecklingsmetoder (CICD), mjukvaruutveckling och datateknikaktiviteter och drift. Detta säkerställer att våra kunder får strömlinjeformade och framtvingade metodtips för modelldriftisering, repeterbar effektivitet och framgång i stor skala.

Innovativa reselösningar

AWS-kompetensbeteckningen för resor och gästfrihet erkänner att Cognizant har visat den högsta nivån av bransch- och domänexpertis med djup AWS teknisk kunskap som implementerar T& H-branschlösningar. Vårt djup av branschkunskap i samarbete med AWS har levererat digitala transformationsinitiativ, omnichannel-lösningar, och förbättrat kundresan och upplevelsen för våra kunders varumärken.

Påskynda transformationen med flexibel säkerhet

Som AWS Security-kompetenspartner erbjuder Cognizant moderna verktyg och ramverk som ger unika säkerhetsfunktioner som är tillgängliga på AWS. Vi levererar branschspecifika säkerhetslösningar som förenklar komplexiteten, proaktivt identifierar och skyddar dina arbetsbelastningar och användningsfall och möjliggör automatisering i stor skala.

Med dina största säkerhetsutmaningar i åtanke under hela processen distribuerar vi ramverk som anpassar kontext, risker och blinda fläckar, styrning och efterlevnadskrav. Genom att göra det ser vi till att kontrollerna är effektiva i hela din arkitektur och håller sig i linje med dina ständigt föränderliga affärsmål.

AWS - erbjudanden för molntjänster

Maximera den digitala transformation

Cognizant har en mängd AWS-baserade tjänsterbjudanden för att omvandla din digitala kärnverksamhet på ett säkert sätt, maximera den företagsomfattande omvandlingen och driva innovation. Vi utnyttjar våra djupgående färdigheter och erfarenheter inom branschen inom data, applikationer, säkerhet och efterlevnad, egenverktyg, ramverk och acceleratorer.

Modernisera och optimera äldre plattformar

Cognizant erbjuder användningsklara tjänster med inbyggd AWS-teknik för att modernisera de gamla infrastrukturplattformarna. Utbudet omfattar:

 • Snabbare migrering och beredskap: Utvärdera, bygg och migrera äldre arbetsbelastningar snabbt och metodiskt med automatisering och specialverktyg via AWS MAP-programmet (Migration Acceleration Partner) på AWS.
 • Windows-modernisering: Med vår Windows Modernization Studio hjälper vi företag med stort Windows-innehav och utgående mjukvara att migrera till AWS Cloud Native, såsom SQL Server på Windows till SQL Server på Linux på AWS, SQL Server på Windows till Amazon Aurora, .NET till containrar/Amazon EC2 container service, och .NET till mikrotjänster, samt .NET till AWS Lambda serverlösa migrering till AWS Cloud.
 • Cloud Contact Center: Modernisera ditt kontaktcenter med AI-utbudet i Amazon (Polly, Lex, Rekognition), som kan integreras med AWS Connect.
 • Uppkopplat ekosystem: Öka effektiviteten, säkerheten och regelefterlevnaden i verksamheten och förbättra kundupplevelsen med smarta lösningar, som använder AWS IoT-kärna, Amazon FreeRTOS, AWS Greengrass och AWS Cognito på AWS Cloud.
 • Cognizants AWS-arbetsytor: Gör arbetsytorna enklare med virtuella stationära datorer i skala, tillgängliga var och när som helst på alla enheter. Drivs av AWS Workspaces.
 • Compliant Cloud: Utnyttja vår expertis och skapa en skalbar, tillgänglig och agil AWS-infrastruktur, certifierad med säkerhets- och branschefterlevnad innefattande robusta Cloud Native-tjänster från AWS. 
 • Molnekonomi: Optimera ditt moln med minimala utgifter. Vårt cykliska ramverk säkerställer att alla aspekter av due diligence, utvärdering, riskanalys, affärspåverkan och förändringshantering hanteras felfritt med stora kostnadsbesparingar.
 • Modernisering av stordator: Migrera och modernisera stordatorprogram till AWS Cloud, som omfattar Mainframe Rehost Strategy, APIzation, optimering, DevOps och datamodernisering, integrerat med branschstandardverktyg för att minska kostnader och risker.
 • Accelerator för hybridmoln: Moderniseringsresan som inbyggda AWS-arkitekturer möjliggör kan påskyndas inom lokala miljöer och transformeras till molnklara arbetsbelastningar med AWS-utposter. Som AWS Outposts Partner samarbetar Cognizant med kunder för att omarbeta komplexa IT-arbetsbelastningar på företag för att modernisera och underbygga deras lokala och molnbaserade infrastruktur. 

Analysera data, få insikter

Företagen har behov av att använda data som konkurrensfördel. Vi lever i en dataekonomi och de digitala företagen sätter ribban.

 • Metoder för datamodernisering med AI: Utnyttja en datareferensmodell som företag kan använda för att omvandla sin data- och analysgrundstruktur med en uppsättning attribut som hjälper till att modernisera deras dataekosystem på ett strukturerat sätt. Detta påskyndar lanseringstiden med 30-70 %, minskar den totala datakostnaden med 40 % och realiserar mervärde på 3 till 6 månader.
 • BigDecision: Data Modernization Services-plattform/arbetsytor som byggs på mikrotjänstarkitekturer, vilka i sin tur påskyndar resan till AWS-molnet med ett konfigurerbart tillvägagångssätt i stället för ett kodparadigm.
 • Intelligent Data Works: Intelligent Data Works är en datasmedja som levereras med en samling acceleratorer, verktyg och ramverk, som hjälper kunderna att migrera sina gamla datastrukturer och äldre kod med ett specialanpassat alternativ till affärsspecifika scenarier på AWS Cloud.

Transformera dina applikationer

Cognizant Application Modernization bygger smartare färdplaner för migreringar och strategier, som gör det möjligt för företag att vara snabbrörliga, motståndskraftiga, säkra och kostnadseffektiva genom ramverk, verktyg och plattformar för branschstandarder.

Utbudet består av:

 • Bedömningar av migreringar och rekommendationer av transformationer genom vårt Shared Services Platform-ekosystem, samt även Upshift, dess plugins och plattform för driftsättningen av containrar (CDP)
 • Acceleration av migreringsprocessen genom vårt AWS-program för migration acceleration partner (MAP)
 • Landningszon innefattande DevOps-pipor, serverlösa datormodeller och mikrotjänstarkitektur med behållare (container), Cloud native (molnäkta) och non-native (icke-nativ), efter behov

AWS-acceleratorer

Våra verktyg och acceleratorer hjälper företag att utvärdera hälsa och molnberedskap för applikationer, bakåtkompilera applikationskoden, designa och driftsätta mikrotjänster, påskynda mervärdet och få ut maximalt värde under varje steg i molnresan.

AWS branschlösningar

Senaste insikterna

Utvalda tjänster

carousel starts

Ytterligare resurser

Cloud-as-code: En viktig ingrediens för att uppnå molnnirvana

”Cloud-as-code” gör molnet så flytande som möjligt och säkerställer att molntjänsterna lätt kan konsumeras av program med minimal mänsklig intervention.

solljus på analoga data våg abstrakt

Nyheter

Cognizant utnämns som ledande i Gartners 2020 Magic Quadrant for Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services, Worldwide

Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .