Skip to main content Skip to footer

En snabbare väg till sömlös CX

För att lyckas i upplevelseeran har företag investerat i att utforma meningsfulla, intuitiva kundresor. Ändå är processerna som stöder dessa resor komplexa och består av informationssilor, vilket orsakar hackiga, frustrerande upplevelser och märkbar kostnadsmässig ineffektivitet.
I nära samarbete med kunder utvecklade vi Cognizant Neuro – en svit av lösningar som hjälper företag att leverera bättre upplevelser med omfattande avkastning.

En intelligent automationsstruktur för moderna företag

Cognizant Neuro är en automationsstruktur som organiserar talang, nya arbetssätt, kompetensområden och teknik på ett intelligent och holistiskt sätt. Resultatet: digital, AI-implementerad, effektiv och anpassningsbar verksamhet, som levererar svårslagna upplevelser för moderna företag.

Viktiga fördelar

Driftskompatibla, byggd för kontinuerlig utveckling

Utnyttja nuvarande investeringar och undvik leverantörsinlåsningar med Cognizant Neuros driftskompatibla arkitektur.

en ikon för en hand som trycker på en knapp
Intuitivt, enkelt skalbart

Snabba på implementeringen genom att ge medarbetare i frontlinjen möjlighet att anamma teknik genom ett konfigurerbart gränssnitt med "no code" och "low-code" (lågkod).

en ikon för flera personer tillsammans
Förstärkt med domänintelligens

Generera affärsvärde snabbare genom domänspecifika, återanvändbara taxonomier, som ökar kvaliteten och hastigheten på transformationen.

en ikon för en glödlampa
Helhetssyn, enkla byggstenar

Transformera affärsverksamheten och maximera avkastningen utan invasiva metoder, oavsett var du befinner dig på din automatiseringsresa.

en ikon av ett berg med en flagga
bild av cognizants ledare

Den transformativa kraften i automatiserade flätverket (fabric)

Utforska hur automatiseringsfunktioner utvecklas tillsammans och konvergerar till en sammanflätat nätverk för processamordning från ändpunkt till ändpunkt.

Lär dig hur du kan:

    • Effektivisera processer och affärsmodeller
    • Leverera sömlösa heltäckande upplevelser
    • Anslut flera automatiseringsprogram under ett sammanflätat nätverk (fabric)

Branschutmärkelser

Samarbeta med oss.

Vårt team av rådgivare inom affärsprocesser, domänutövare och tekniker arbetar tillsammans med dig för att förenkla, integrera och påskynda införandet av automatisering och AI med lösningsdesign och implementering byggda enligt tre kärnprinciper.

Transformation av verksamheten

Vi hjälper till att transformera affärsverksamheten för att möjliggöra ändamålsenliga upplevelser för kunder, anställda och ekosystempartners.

sandvåg och sten
Människocentrerad automatisering

Vi kombinerar processdesign med teknik och nya arbetssätt för att möjliggöra mänskliga användare och förstärka mänskliga interaktioner.

en flicka som arbetar på sin bärbara dator
Kundens egenmakt

Vi använder en metod som sätter människor i första rummet och lär dina anställda hur man använder automatisering och AI, så att din handlingskraft växer.

människor brainstorming en idé

Cognizant Neuro
Labb för innovationssamarbete

Upplev innovativ teknik, omkonstruera verkliga scenarier och resultat, samt utforska "det möjligas konst" genom designtänkande virtuella resor i Cognizant Neuros laboratorium för innovationssamarbeten.

Våra experter inom intelligent processautomatisering och samarbetspartner inom avancerade tekniska lösningar gör det möjligt för våra kunder att visualisera och uppleva förändringar innan de sker.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.