carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

DIGITALT UR KRANEN

Gör ringar på vattnet med transformation 

Gör ringar på vattnetmed transformation

17 % förbättring av
produktiviteten efter att företaget införde ett nytt digitalt system.

Allmännyttiga tjänster inom vatten och avlopp ser stora möjligheter med att digitalisera affärsverksamheten.

Trots de rejäla utmaningar som åldrande infrastrukturer innebär, så åtgärdar innovativa lösningar svåra problem, såsom odebiterad konsumtion, intelligent mätning och upptäckt av läckage. Andra lösningar kan hjälpa till att optimera underhåll av tillgångar och mobilitet ute på fältet, samt övervaka vattenkvaliteten.
Cognizants globala vattenförsörjningspraxis har den gedigna branschkunskap och digitala erfarenhet som allmännyttiga tjänster inom vatten och avlopp behöver för att skapa nytt affärsvärde – från att optimera kundupplevelsen till att tillhandahålla rent och säkert vatten på ett hållbart sätt.

KUNDEXEMPEL
water-case-study-image-one
Utmaningarna är många, men det gäller även möjligheterna. Cognizants verksamhet för vattenbolag hjälper dig att utnyttja den senaste digitala tekniken.

Ett exempel är detta stora amerikanska vattenbolag, där vi implementerade funktioner för realtidsrapportering som hittade tidigare okända vattenläckor och hjälpte till att få tillbaka förlorade intäkter.

Läs fallstudien
water-case-study-image-two
Tillbakavisa hot och säkerställ regelefterlevnad.

Upptäck hur det här amerikanska allmännyttiga företaget moderniserade ineffektiva manuella processer, och samtidigt säkerställde regelefterlevnad och blockerade cyberhot.

Läs fallstudien
EKOSYSTEM FÖR ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG

Riktade lösningar

Smarta paketlösningar som hjälper vattenbolag med transformationen till den digitala åldern.

UtilityOne Engage

En innovativ, lätt mobilitetsapp med kontohantering, fakturainformation och aviseringar, med mera.

UtilityOne Insights

En integrerad kundhanteringslösning som ger en helhetsbetonad upplevelse i omnikanaler till våra allmännyttiga kunder.

I vår Smarter Utilities-undersökning och rapport 2018 frågade vi 100 ledare om branschstörningar och hur väl förberedda de är inför den förändringsresa som väntar. Att utnyttja digital teknik, såsom AI, maskininlärning och analys, finns på dagordningen. Men räcker det?

Läs mer ▷

Ytterligare funktioner

 • Hantering av kundupplevelsen (CXM)

  Skapa bättre upplevelser. Generera ny tillväxt.

  Mot bakgrund av ändrade regler och ökade förväntningar hos kunderna sker nu ett stort paradigmskifte för vattenbolag. Kundupplevelsehantering via olika kontaktkanaler framträder som en differentiering för etablerade företag som vill generera ny tillväxt.

  Cognizant erbjuder robusta tjänster för hantering av kundupplevelsen som stöds av omfattande erfarenhet av att leverera produkter och tjänster via kanaler. Vi levererar prisbelönta kundupplevelsetjänster genom att utnyttja våra unika, egenutvecklade lösningar, såsom UtilityOne Engage och UtilityOne Insights. Våra konsulter förstår också den underliggande affärsprocessen för att leverera integrerade strategier i omnikanaler och analyslösningar, såsom SCR (Single-Call Resolution).

 • Smart underhållssystem

  Det smartare sättet att hantera åldrande underhållssystem

  För att öka utrustningens tillförlitlighet och förbättra drifteffektiviteten inom åldrande infrastrukturer vänder sig vattenbolag allt oftare till smarta underhållssystem. Cognizant levererar innovativa lösningar till sina allmännyttiga företagskunder som utnyttjar vår gedigna erfarenhet av konventionella underhållssystem, GIS, mobilitet och avancerad analys. Vi hjälper vattenbolag att förbättra tillgångssäkerheten, och minska underhållskostnaderna, samt förhindra vattenläckage och stöld.
 • Smart nätverkshantering

  Minska kostnaderna och förbättra hållbarheten

  Vattenbolag med framförhållning implementerar digital teknik såsom smarta mätsystem, mobila appar, prediktiv analys och molnbaserade lösningar för att uppnå bättre vattenresurshantering, vilket resulterar i minskade kostnader och förbättrad hållbarhet.

  Cognizant erbjuder smarta tekniklösningar, däribland våra tjänster för implementering och införande av Smart Meter Infrastructure, Smart Meter Asset och Operations Manager, samt analys för nätverk och kundverksamheter.

  Denna teknik gör det möjligt för vattenbolag att upptäcka och förhindra läckage, bättre förstå konsumtionstrender baserade på realtidsdata, samt segmentera kunder baserat på variabler, såsom vattenbesparing och  debiteringsgrad.

 • CIS och fakturering

  Förbättra noggrannheten. Öka flexibiliteten.

  Ökad konkurrens och föränderliga marknader tvingar vattenbolag att både förbättra kundservicen och sänka priserna. Resultatet blir pressade marginaler. I många scenarier är nyckeln till framgång att erbjuda svårslagen kundservice, som förbättrar effektiviteten och minskar omloppstiden från mätare till intäkter.

  Cognizant erbjuder flera tjänster för att uppnå större flexibilitet, minska utestående säljdagar (DSO), samt säkerställa aktuell ekonomisk rapportering och avstämningar för förbättrad regelefterlevnad. Dessa inkluderar kundkontohantering, debitering och fakturering, hantering av servicebeställningar och kundvård. Vi hjälper även allmännyttiga företag att få kontakt med sina kunder och dela information via smarta mätare och skärmar på plats.

 • Geospatiala tekniska lösningar och tjänster

  En enhetlig överblick av förvaltning av tillgångar

  Geografiska informationssystem (GIS) fungerar som en integrerande teknisk lösning som kan hjälpa vattenbolag att få en och samma översikt av tillgångsinformationen och utföra effektiv drift och underhåll, vilket leder till större kundnöjdhet.

  Cognizant erbjuder ett brett utbud av lösningar och tjänster inom GIS-området för stationära, webbaserade och mobila plattformar. Vi är specialiserade på olika delar av GIS-livscykeln, såsom:

  • GIS-datatjänster
  • Tjänster för utveckling och underhåll av GIS-program
  • Geospatial analys
  • GIS-konsulttjänster
  • Tjänster för utveckling av spatiala produkter

  Vattenbolag kan utnyttja våra lösningar och ramverk, såsom WebGIS-ramverket för att påskynda digital transformation, få samlad överblick över data och ett ramverk för GIS-datamigrering, samt en mobil online-/offline-GIS-lösning.

MONTER

Utvalda tjänster

RESULTAT
Ett stort allmännyttigt företag
RESULTAT
Ett stort allmännyttigt företag

ökar kundnöjdhetsresultatet med 90 % tack vare en mobilapp som ger snabb åtkomst till viktig information

Läs mer
RESULTAT
Ett ledande brittiskt energibolag
RESULTAT
Ett ledande brittiskt energibolag

transformerade sin verksamhet digitalt och minskade leveranstiderna för IT-resurser, minskade kostnaderna och förbättrade kundservicen.

Läs mer

Hur kan ett 100-årigt energiföretag förnya sig?

Spela upp video

Övergången till förnybar energi är i full färd med att transformera branschen. Under de närmaste årtiondena kommer konsumenterna inte bara att behöva tillförlitlig energi, utan energi som dessutom är ren.

Director image
Vice President and Practice Head, Energy & Utilities

Brian Jones

PRESSRUM

I nyhetsflödet

Check us out

Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.

ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER

Ledningen

Brian Jones

Vice President and Practice Head, Energy and Utilities

Brian Jones, Vice President and Practice Head, Energy and Utilities
Arvind Pal Singh

Utilities Consulting Leader, U.K. & Europe

Arvind Pal Singh, Utilities Consulting Leader, U.K. & Europe

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you