Skip to main content Skip to footer

Vatten- och avloppsvattenbolag ser stora möjligheter att digitalisera affärsverksamheten.

Trots de rejäla utmaningar som åldrande infrastrukturer innebär, så åtgärdar innovativa lösningar svåra problem, såsom odebiterad konsumtion, intelligent mätning och upptäckt av läckage. Andra lösningar kan hjälpa till att optimera underhåll av tillgångar och rörlighet ute på fältet, samt övervaka vattenkvaliteten.
Cognizants globala vattenförsörjningspraxis har den djupa branschkunskap och digitala erfarenhet som vatten- och avloppsvattenbolag behöver för att skapa nytt affärsvärde – från att optimera kundupplevelsen till att tillhandahålla rent och säkert vatten på ett hållbart sätt.
KUNDEXEMPEL
Tillbakavisa hot och säkerställ regelefterlevnad.

Upptäck hur det här amerikanska allmännyttiga företaget moderniserade ineffektiva manuella processer, och samtidigt säkerställde regelefterlevnad och blockerade cyberhot.

två personer som använder en bärbar dator
EKOSYSTEM FÖR ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG

Riktade lösningar

Smarta paketlösningar som hjälper vattenbolag med transformationen till den digitala åldern.

UtilityOne Engage

En innovativ, lätt mobilitetsapp med kontohantering, fakturainformation, varningar och aviseringar och mer.

UtilityOne Insights

En integrerad kundhanteringslösning som ger en helhetsbetonad upplevelse i omnikanaler till våra allmännyttiga kunder.

Med hjälp av data från 4 000 företagsledare globalt, inklusive 285 som representerar allmännyttiga företag, lärde sig våra forskare att chefer för allmännyttiga företag kommer att investera i digital för att låsa upp framtida tillväxt. Ta reda på hur nya funktioner kan hjälpa allmännyttiga företag att fördubbla sina intäkter till 2023.

Ytterligare funktioner

Skapa bättre upplevelser. Generera ny tillväxt.

Mot bakgrund av ändrade regler och ökade förväntningar hos kunderna sker nu ett stort paradigmskifte för vattenbolag. Kundupplevelsehantering via olika kontaktkanaler framträder som en differentiering för etablerade företag som vill generera ny tillväxt.

Cognizant erbjuder robusta tjänster för kundupplevelsehantering som stöds av omfattande erfarenhet av att leverera produkter och tjänster via kanaler. Vi levererar prisbelönta kundupplevelsetjänster genom att utnyttja våra unika, egenutvecklade lösningar, såsom UtilityOne Engage och UtilityOne Insights. Våra konsulter förstår också den underliggande affärsprocessen för att leverera integrerade strategier i flera kanaler och analyslösningar såsom SCR (Single-Call Resolution).

Det smartare sättet att hantera åldrande tillgångar

För att öka utrustningens tillförlitlighet och förbättra driftseffektiviteten inom åldrande infrastrukturer vänder vattenbolag sig allt oftare till smart tillgångshantering. Cognizant levererar innovativa lösningar till sina allmännyttiga företagskunder som utnyttjar vår gedigna erfarenhet av konventionell tillgångshantering, GIS, mobilitet och avancerad analys. Vi hjälper vattenbolag att förbättra tillgångssäkerheten, minska underhållskostnaderna och förhindra vattenläckage och stöld.

Minska kostnaderna och förbättra hållbarheten

Vattenbolag med framförhållning implementerar digital teknik såsom smarta mätsystem, mobila appar, prediktiv analys och molnbaserade lösningar för att uppnå bättre vattenresurshantering, vilket resulterar i minskade kostnader och förbättrad hållbarhet.

Cognizant erbjuder smarta tekniklösningar, däribland våra tjänster för implementering och införande av Smart Meter Infrastructure, Smart Meter Asset och Operations Manager, samt analys för nätverk och kundverksamheter.

Denna teknik gör det möjligt för vattenbolag att upptäcka och förhindra läckage, bättre förstå konsumtionstrender baserade på realtidsdata, samt segmentera kunder baserat på variabler som vattenbevarande och strukturer för faktureringsgrad.

Förbättra noggrannheten. Ökad flexibilitet.

Ökad konkurrens och föränderliga marknader tvingar vattenbolag att både förbättra kundservicen och sänka priserna. Resultatet blir pressade marginaler. I många scenarier är nyckeln till framgång att erbjuda svårslagen kundservice som förbättrar effektiviteten och minskar cykeln från mätare till intäkter.

Cognizant erbjuder flera tjänster för att uppnå större flexibilitet, minska utestående säljdagar (DSO), samt säkerställa aktuell ekonomisk rapportering och avstämningar för förbättrad regelefterlevnad. Dessa inkluderar kundkontohantering, debitering och fakturering, hantering av servicebeställningar och kundvård. Vi hjälper även allmännyttiga företag att få kontakt med sina kunder och dela information via smarta mätare och lokala skärmar.

En enhetlig vy över tillgångsinformation

Geografiska informationssystem (GIS) fungerar som en integrerande teknik som kan hjälpa vattenbolag att få en och samma översikt av tillgångsinformationen och utföra effektiv drift och underhåll, vilket leder till större kundnöjdhet.

Cognizant erbjuder ett brett utbud av lösningar och tjänster i GIS-området för stationära, webbaserade och mobila plattformar. Vi är specialiserade på olika aspekter av GIS-livscykeln, inklusive:

  • GIS-datatjänster
  • Tjänster för utveckling och underhåll av GIS-program
  • Geospatial analys
  • GIS-konsulttjänster
  • Tjänster för utveckling av spatiala produkter

Vattenbolag kan utnyttja våra lösningar och ramar såsom WebGIS-ramverket för att påskynda digital omvandling och få en enskild datavy, ett ramverk för GIS-datamigrering samt en mobil online/offline-GIS-lösning.

MONTER

Utvalda tjänster

RESULTAT

Ett stort allmännyttigt företag

ökar kundnöjdhetsresultatet med 90 % tack vare en mobilapp som ger snabb åtkomst till viktig information

skärm som visar energiförbrukning

RESULTAT

Ett ledande brittiskt energibolag

transformerade sin verksamhet digitalt och minskade leveranstiderna för IT-resurser, minskade kostnaderna och förbättrade kundservicen.

person som håller i en surfplatta

Övergången till förnybar energi är i full färd med att transformera branschen. Under de närmaste årtiondena kommer konsumenterna inte bara att behöva tillförlitlig energi, utan energi som dessutom är ren.

Vice President & Practice Head, Energy & Utilities

Brian Jones

Vice President & Practice Head, Energy & Utilities
RAPPORTER

Senaste insikterna

PRESSRUM

I nyhetsflödet

Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.

ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER - GAS, VATTEN OCH EL

Ledningen

Mardin Crisby

Client Partner - Product & Resources

Shishir Athrey

Sales Director - Product & Resources

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.