carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Cognizant är Duck Creeks Platinum Delivery Partner

Transformera företaget för den digitala tidsåldern

Cognizant och Duck Creek driver fram digital tillväxt.

Digitalt till lägre kostnader och mer flexibilitet


Cognizant gör det möjligt för försäkringsbolag att konkurrera i dagens snabba ekonomi. Vi kan hjälpa dig att implementera Duck Creek Suite för att transformera affärs-, drifts- och IT-modeller i den digitala tidsåldern.

Affärsanvändare uppskattar den enhetliga upplevelsen och känslan av Duck Creeks uppsättning lösningar – dataöverföringarnas enkelhet, den snabba genereringen, testningen och driftsättningen av nya produkter, samt den fullständiga överblicken över kunderna och deras interaktioner.

För IT-chefer erbjuder Duck Creek lägre kostnader för systemintegreringen och en enhetlig teknikstack, samt flexibiliteten att implementera Duck Creek lokalt eller i molnet.

Lösningar

Optimera leveransen av kvalitetslösningar


Genom att utnyttja Duck Creeks produktkunskap, enhetliga leveranser och effektiva driftsättningar kan Cognizants tjänster optimera kvalitetskostnaden, öka automatiseringars förutsägbarhet och minska tiden, kostnaden och risken för dina projektimplementeringar. Vi erbjuder även underhållstjänster för pågående verksamheter, så att Duck Creeks kunder får ut maximalt värde.

 • Rådgivnings- och konsulttjänster

  Oöversträffad kunskap om äldre miljöer

  Cognizant hjälper dig att utveckla affärsstrategier och driftmodeller som genererar mervärde och främjar transformation, inklusive:

  • Optimerade kostnadsbesparingar och kortare lanseringstider genom affärsprocesstjänster med Duck Creek som huvudplattform.
  • Lägre total ägandekostnad och maximal avkastning på investering (ROI) från IT-system genom förbättrade Duck Creek-produkter och funktionstjänster.
 • Digital transformation och molnaktivering

  En digital lösning i toppklass

  Cognizant säkerställer att din migrering från äldre till digitala system och rättar dina mål efter affärsstrategier, för att hjälpa dig att uppnå och upprätthålla en konkurrensfördel.

  I kombination med vårt Cloud Enablement-utbud hjälper vi dig att förbättra ROI – genom att sänka både kapital- och driftskostnader – samt att flytta dina system till molnet genom att implementera Duck Creek OnDemand. Vi använder också innovation och digitala lösningar för snabb förbättring av dina affärsresultat.

 • Heltäckande implementering

  En digitalklar, optimerad och resultatinriktad modell

  Cognizant kan hjälpa dig satt att ersätta fullständiga äldre system med nya digitala lösningar. Vi accelererar varje fullständig implementering av Duck Creek Suite (inklusive AgencyPortal) och erbjuder mallbaserade strategier för ert personliga, kommersiella och specialiserade utbud.

  Våra lösningsacceleratorer omfattar livscykeln för systemutveckling med komponenter som accelererar implementeringen från 20 % till 30 % samt graderings- och formulärtjänster som underlättar konfigurationen.

 • Plattformsuppgraderingar

  En färdplan för uppgradering på hög nivå

  Det kan vara rejält tidskrävande och svårt för försäkringsbolag att uppgradera sina tjänster. Cognizant har utvecklat ett implementeringsramverk och en metod som effektiviserar den här processen genom att:

  • Erbjuda lösningar för både större och mindre uppgraderingar
  • Tillhandahålla en guide för snabbare Duck Creek-policyuppgraderingar
 • Underhåll och support

  Bättre prestanda maximerar värde

  Cognizant har utvecklat ett flertal acceleratorer och metoder som förenklar dina underhållstjänster. Vi samarbetar med dig för att utveckla lösningar som är anpassade till dina affärsbehov och optimerar dina metoder, processer, arkitektoniska principer, integreringshubbar, verktyg och acceleratorer.

  Cognizant DevOps automatiserar driftsättning, och vår optimerade resursmodell låter dig arbeta i en skalbar modell så att verksamheten bedrivs på en optimal kostnadsnivå och med maximalt funktionsutnyttjande.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.