Skip to main content Skip to footer
Industriell tillverkning

Anamma digitalt omvälvande tankegångar.

För att hålla jämna steg med digitala omvälvningar, förändrade marknader och kundernas krav måste industritillverkare utveckla smartare och mer uppkopplade produkter — och frångå att sälja enbart fysiska varor till tjänstebaserade affärsmodeller. Cognizant kan hjälpa dig att dra nytta av de senaste digitala framstegen inom maskininlärning, analys, IoT och blockkedja, med mera. 
KUNDEXEMPEL
IoT-plattform ansluter data och leder till nya innovationer

En tillverkare av tung utrustning använder en sammanhängande IoT-plattform för att möjliggöra företagsomfattande analys och fullt ut utnyttja dess telemetridata.

konstruktionsfordon
Ändrade processer förenklar affärerna och minskar kostnaderna

Genom att synkronisera sina affärssystem (ERP), så standardiserade ett globalt vattenteknikföretag sina affärsprocesser och halverade sin totala driftskostnad.

person som använder ett VR-headset
Tre drivkrafter för skalning av industriella IoT-program

En nyligen genomförd Forrester Consulting-undersökning av 161 IoT-strategiledare och beslutsfattare inom data och analys från industriföretag avslöjade tre viktiga fokusområden för att snabb skalbarhet av IoT.

tre spakar för effektiv skalning av IoT-program
VÅRA LÖSNINGAR, TJÄNSTER OCH MÖJLIGHETER

Digitala lösningar som snabbare får ut uppkopplade produkter på marknaden

Leverera större värde

Cognizant tillhandahåller strategirådgivning, planering och implementeringstjänster som hjälper dig att omvandla dina produkter till smarta och uppkopplade produkter. Våra lösningar utnyttjar digital teknik genom sensorisk aktivering, införande av IoT, trådlös uppkoppling, molnbaserad infrastruktur och analys.

Vårt ramverk för designtänkande hjälper dig att visualisera innovationer och identifiera svårslagna möjligheter med hjälp av det digitala. Cognizant Digital Works tillhandahåller teknikens arkitektur och implementeringsfunktioner. Under tiden samlar vårt partnerekosystem de bästa teknikerna, som täcker hela den digitala värdekedjan.

Ligg steget före

Cognizants ledande expertis ingår i alla våra paketerbjudanden för affärssystem (ERP) och försörjningskedja, som hjälper dig att genomföra en transformationsstrategi som effektiviserar affärsprocesser genom hela företaget.

Vi tar ansvar för att hantera förändringsprogrammet i ett scenario med flera leverantörer och implementera projekt på ett tidsbundet sätt. Vi hjälper också till att integrera backend-system med andra affärsapplikationer, såsom lagerhantering och transporthanteringssystem. Vår expertis täcker de traditionella, branschledande paketerbjudandena, även de nischade, såsom försäljning och driftsplanering på molnet, och utnyttjar våra partnerplattformar.

Mer agil teknik

Vi samarbetar med dig för att utöka din produktutvecklingskapacitet med hjälp av vår inbyggda mjukvaruutveckling, kontrollsystem och expertis för produktlivscykelhantering.

Från fokuserade projekt till storskaliga utvecklingscentra, vårt team för teknik- och tillverkningstjänster är utrustat för att tillgodose en mängd olika kundkrav. Vi har framgångsrikt transformerat våra kunders captive-teknikcentra till tjänsteleverande verksamheter med hög mognad.

En ny konkurrensfördel

Cognizant hjälper dig att driftsätta system och processer, som gör att du kan övergå från den traditionella modellen för försäljning av utrustning till en lösningsorienterad affärsmodell. Detta omfattar definition av tjänsteinformationsarkitektur, ramverk för servicehantering, konto- och garantihantering och support för fältpersonalstöd. Vi använder nya digitala tekniker, såsom AI, IoT, mobil och analys för att fördjupa dina servicefunktioner.

Skapa morgondagens innovationer

Genom konvergensen inom digital teknik tar ett helt nytt koncept form för industriell tillverkning. Detta ingår i Cognizants kompetensuppsättning Factory of the Future, som kombinerar vårt ramverk för design-till-värde, system för olika processer, rapporteringssystem och analys på verkstadsgolvet.

Med kärntillverknings- och företagssystem som grund, använder vi analyser för att göra industriell tillverkning mer intelligent, responsiv och effektiv - så att dina företag förblir konkurrenskraftiga.

TANKELEDARSKAP

Senaste insikterna