Skip to main content Skip to footer
Tjänster för företagsplattformar

Din samarbetspartner för digital samordning

Vinn slaget om kunden i den digitala ekonomin
För att nå framgång i den digitala tidsåldern krävs mer än attraktiva användargränssnitt. Kundupplevelsen måste ha hög relevans och en direkt koppling till resten av värdekedjan. Du måste dela upp verksamheten i silor enligt ditt sätt att interagera med kunder, anställda och samarbetspartner.
Cognizants tjänster för företagsplattformar (EPS - Enterprise Platform Services) hjälper kunder i olika branscher att förnya den digitala kundupplevelsen, attrahera och skapa lojalitet hos de bästa medarbetarna, använda sina partnerekosystem på ett mer produktivt sätt och effektivisera verksamheten och den finansiella strukturen.
Genom att bygga ett enklare och modernare landskap kan Cognizant EPS hjälpa dig att transformera företaget, uppnå de viktigaste affärsmålen och bli en vinnare i den digitala ekonomin.

37 %

Ökade marknadsandelar för företag som tror att data förbättrar kundupplevelsen.

(Källa: "A Business and Technology Platform for a Disrupted World", mars 2016)

Lösningar

Heltäckande applikationstjänster

En portfölj av EPS-lösningar i världsklass

Företagsapplikationerna är hjärtat i företagets IT-struktur. Cognizant EAS hjälper dig att på digital väg transformera ett flertal front- och backoffice-processer, däribland kundupplevelse/kundvård (CRM), personaladministration (HCM), hantering av försörjningskedjan (SCM) och finans/affärssystem (ERP).

Så skapar man en övertygande kundupplevelse

Cognizants Customer Service Transformation är en omfattande strategi, som hjälper företag att leverera personaliserade, strömlinjeformade och effektiva upplevelser, som uppfyller ständigt föränderliga kundförväntningar. Nu kan företag tillgodose varje kund via sina pålitliga kanaler och skapa minnesvärda interaktioner med varumärket i varje steg.

Customer Service Transformation identifierar de ögonblick som är viktiga under kundserviceresan och hjälper kunderna att definiera sina mål med konkreta affärsresultat, såsom högre nöjdhetspoäng, lägre kostnader och större kundvärde. Genom att samordna rätt programvara, plattformar och data, så kan företag skapa omnikanaliga interaktioner, som driver proaktiv kundservice och affärsvärde.

En färdplan för digital transformation av HR

Personaldemografi i utveckling. Komplex HR-affärskontext. Sammanslagningar och förvärv. Ständigt föränderliga regleringar. Tillsammans skapar dessa faktorer ett dynamiskt skifte inom HCM och förändrar affärsförväntningarna på HR.

Kombinationen av vår HCM-domänexpertis och vårt digitala HR-utbud ger dig en strukturerad färdplan för en komplett digital transformation av HR. Vi utnyttjar innovativa transformationslösningar för att skapa en attraktiv upplevelse för medarbetarna, höja effektiviteten och öka affärsvärdet.

Genom att utnyttja våra långsiktiga partnerskap kan vi erbjuda kraftfulla funktioner på ledande HR-plattformar och förstklassiga digitala HCM-lösningar.

Utnyttja det digitala för att modernisera hantering av försörjningskedjan

Pandemin, krig, handelsembargon, skiftande ekonomiska förhållanden och företag som är ömsesidigt beroende av varandra, får verksamheter att se bortom traditionella processer för försörjningskedjan, för att på så sätt leverera värde till företaget. Cognizants praxis Supply Chain Management-erbjuder högpresterande lösningar för försörjningskedjan, som möjliggörs av nästa generations teknik, som moderniserar din verksamhet, samtidigt som den minskar kostnaderna. Du får snabbheten och flexibiliteten att möta nya utmaningar och möjligheter, vilket ger dig den intuitiva fördel som behövs för att ligga steget före konkurrenterna.

Transformera det ekonomiska landskapet

Inkonsekventa marknader. Föränderliga regleringar och lagar. Snabb teknisk utveckling. Var och en av dessa faktorer kräver att ekonomiavdelningen kontinuerligt bedömer och lägger om affärsstrategin för att upprätthålla företagets konkurrenskraft.

Vi förstår din komplexa ekonomiska miljö och levererar lösningarna som behövs för att förvandla den – från plattformsförankrade och plattformsoberoende lösningar till affärsrådgivning och konsulttjänster. Våra integrerade transformationsmetoder innefattar klassledande verktyg och acceleratorer som ger smidiga lösningar, oberoende av bransch, region och driftmodell.

Våra strategiska allianser med centrala leverantörer av programvara för ekonomihantering möjliggör kostnadseffektiva lösningar och kortare tid till värde.

Att bli ett AI-drivet företag

Framgångsrika företag fattar rätt beslut vid rätt tidpunkt – och de snabbaste och pålitligaste affärsbesluten grundas på data och artificiell intelligens. För att inse det fulla värdet av moderna beslut, så måste företag prioritera AI-initiativ och sedan sträcka sig bortom testlabbet för att skala och integrera AI i hela verksamheten.

Cognizant vet var och hur man skapar AI-värde. Enterprise AI, som drivs av stridsklara verktyg och  acceleratorer, hjälper dig att överföra modeller från pilotprojekt till produktion och leverera  mätbara, pålitliga affärsresultat inom månader, inte år. Med hjälp av inbyggda tjänster från våra hyperscale-partner, så tar våra metoder sig an dina företagsomfattande AI-utmaningar.  Samtidigt som unika beslutstekniker inom evolutionär AI kontinuerligt förbättrar resultaten genom att automatiskt upptäcka effektiva strategier och fastställa det bästa möjliga beslutet för olika mål.

Att bli ett AI-drivet företag

Enterprise AI har ett heltäckande tjänsteutbud designat för att övervinna de svårigheter som hindrar företagen från att transformera data till insikter och fatta intelligensbaserade beslut.

logo

Att bli ett kombiner­bart företag

Cognizant designar, bygger, implementerar och driver plattformar för företagsintegreringar, som omfattar inbyggda, återanvändbara standard-API:er för de flesta bransch- och företagsövergripande apparna som gör dig till ett kombinerbart företag. Vi inkluderar en API-butik som tillhandahåller integreringar enligt bästa praxis och dem som är byggda för dina anpassade applikationer. Denna metod minskar kostnader och komplexiteten, samtidigt som den möjliggör digitala transformationsprogram, påskyndar lanseringstider, möjliggör realtidsåtkomst till dataanslutna edge- och IoT-enheter, samt tillser datakvalitet, säkerhet och regelefterlevnad.

Med en plattform för företagsintegrering på plats skapas nya kontrollpunkter för verksamheten. Detta ger dig möjligheten till att övervaka affärsprocesser, hantera regelefterlevnad, utveckla nya insikter för bättre kundupplevelser och tjäna pengar på transaktioner som skapar nya ekosystem.

Att bli ett kombinerbart företag

Cognizant hjälper kunder att utveckla ett modernt företag som får dem att inse fördelarna med deras transformationer av digitala och smarta lösningar. Detta görs genom att ta bort barriärerna för integreringar av äldre och nyare digitala system och via övergången till en plattform för företagsintegreringar, som blir själva grunden till att stödja snabba affärsförändringar.

Plattformar

Utnyttja din befintliga mjukvara

Långvariga partnersamarbeten inom mjukvara

Genom våra samarbeten med ledande programvaruleverantörer hjälper vi företaget att göra mer med befintliga programplattformar. Oavsett var du befinner dig på den digitala transformationsresan använder vi din plattform för att skapa en färdplan för, implementera och köra ditt företagslandskap för den digitala världen.

Sömlös användar­upplevelse i samtliga kanaler

Med användare som interagerar med företag genom flera olika kanaler och med en ökning av appar, data och tjänster måste flerkanalig integrering säkerställa en enhetlig användarupplevelse vid alla kontaktpunkter med kunderna.

Cognizants experter på integrerad processhantering har omfattande kunskaper om det uppkopplade digitala landskapet och hjälper företaget till en snabbare digital transformation. Data blir alltmer en differentierande faktor. Vi har därför börjat samarbeta med våra främsta kunder och integrera olika program i interna system, partnerekosystem och externa sociala plattformar genom att effektivt använda IoT, mikrotjänster och API:er (programmeringsgränssnitt).

Vi integrerar digitala lösningar i hybridmolnmiljöer så att företaget fungerar bättre. Du klarar av att hantera komplexa integreringsbehov i olika geografiska regioner, och dina program får nya roller i verksamheten.

Driv smart process­automatisering

När företag ständigt letar efter sätt att optimera driftkostnaderna och tillhandahålla differentierade kundupplevelser måste styrningen av affärsprocesser utvecklas på samma sätt. Beslutsfattande måste drivas av AI, data, analys och affärsregler så att processerna blir realtidsbaserade, prediktiva och standardiserade.

Cognizants experter på intelligent BPM hjälper dig med robotikprocessautomatisering som skapar en överlägsen användarupplevelse, accelererar skiftet till digitala lösningar och ger operativ effektivitet genom prediktiva beslutsprocesser.

Våra lösningar, ramverk och metoder för nästa generation bygger på bästa branschpraxis och omfattande kunskapslager. Vi kan leverera unikt mervärde till din verksamhet samtidigt som vi på digital väg omformar flera front- och backoffice-processer.

Kombinerade styrkor, förenade resurser

Cognizants Oracle-praxis hjälper dig att navigera genom dagens digitala skifte. Vår expertis omfattar hela Oracle-stacken, från kundinteraktion till transaktions­behandling och modernisering av kärnsystemen. Vi ligger steget före när det gäller att utnyttja molnet, sociala medier och mobila plattformar för företagsapplikationer i syfte att förbättra innovationen och effektiviteten.

Som global OPN-platinapartner och prioriterad Cloud-partner hjälper vi dig att implementera de nya driftmodeller, processer och molnbaserade informationssystem som du behöver för att behålla konkurrenskraften i dagens digitala landskap och samtidigt optimera värdet av din Oracle-investering.

Leverera nästa generations kund­engagemang

I den digitala tidsåldern har företagen som mål att leverera engagerande kundupplevelser, automatisera processer och optimera verksamhetskostnader. Kundtjänst, säljeffektivitet och operativ förmåga har visat sig vara huvud­principerna för digital transformation. Det du behöver är en heltäckande plattform med liten eller ingen kod för att skapa dynamiska, skalbara lösningar med flera kanaler som uppmuntrar kunderna att interagera, köpa och fortsätta att engagera sig genom resan.

Cognizants Pega-praxis hjälper dig att skapa utmärkta kundupplevelser och automatisera processer för heltäckande kundengagemang. Den drivs av avancerad artificiell intelligens och robotiserad automatisering. Vi levererar lösningar, som skapar mervärde inom försäljning, marknadsföring, kundtjänst och verksamheten i stort. Tack vare vår gedigna expertis inom digital processautomatisering och kundvård, kan vi hjälpa dig att genomföra den digitala transformationen. Våra lösningar, ramverk och metoder för nästa generation bygger på bästa branschpraxis och omfattande kunskapslager. Detta gör att vi kan leverera unikt mervärde.

Som Global Elite Partner till Pegasystems har vi levererat komplexa transformationsprogram för flera länder för våra kunder i olika branscher.

En lanseringsmetod för bättre kundupp­levelser

Cognizants säljexperter har omfattande kunskaper om nya digitala landskap och kundernas föränderliga behov. Vi kan leverera komplexa transformationer av kundvårdsverksamheten i flera länder samtidigt, såväl som effektiv program­hantering. Vi kompletterar vår gedigna expertis inom digital design, mobilappdesign och digitala användarupplevelser med Salesforce-plattformen för att lansera branschspecifika lösningar på marknaden.

Som global strategisk Salesforce-partner har vi samarbetat och utvecklat nästa generations företagsspecifika verktyg och lösningar för kundupplevelsen (CX), som integrerar AI, communities, IoT, förstärkt och virtuell verklighet (AR, VR) för försäljnings-, tjänste- och marknadsföringsfunktioner.

Frigör värdet i digitala lösningar

På dagens digitala marknad förenas företag, kunder, partner, slutanvändare och anställda i en enda värdekedja. Konsumentiseringen av teknik gör det möjligt för företag att bygga intelligenta företag och nya digitala affärsmodeller samt skapa ett djupare kundengagemang som ger mer relevanta och sammanhangsanpassade kundupplevelser.

I Cognizants SAP-verksamhet hjälper vi företag att maximera affärsvärdet i den digitala ekonomin. Genom en digital omställning kan vi förbereda dig på det kommande autonoma företaget genom att frigöra värdet i digitala lösningar med branschspecifika resultat. Vår utökade tjänsteportfölj och våra affärslösningar hjälper dig att bli ledande i konkurrensen, upptäcka nya intäktsströmmar och uppnå affärsagilitet – samtidigt som du uppfyller kostnads- och effektivitetskraven.

Rådgivning, driftsättning och kontinuerliga värdetjänster

Få den vägledning ditt företag behöver för att gå vidare med Workday-projekt och bygga in stabilitet i din viktigaste verksamhet för hanteringen av ekonomi och HR. Vi kan hjälpa ditt företag att säkerställa framgång med rådgivning inom strategi och förändringshantering. Med Cognizant som strategisk samarbetspartner får du det Workday-implementeringsstöd som du behöver, för att gå live i tid och inom budget. 

Efter implementeringen hjälper våra kontinuerliga värdetjänster dig att fullfölja genomförandet, optimera dina Workday-användare och maximera avkastningen på ditt molnbaserade affärssystem. 

Våra samarbetspartner

Vi bildar partnersamarbeten och strategiska allianser med världsledande företag, så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhetsutmaningar.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.