carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Vi drivs av vårt syfte och vägleds av våra värden

Vi drivs av vårt syfte och vägleds av våra värden

VÅRT SYFTE

Vi skapar moderna företag för att förbättra vardagen.


VÅRA KÄRNVÄRDEN

Varje medlem i vårt team tar ansvar för att skapa en kultur som möjliggör exceptionella resultat.

Börja med en ståndpunkt

Jag använder min expertis för att skapa förtroende och leda våra kunder framåt.

Sök data, bygg kunskap

Jag låter fakta styra mina handlingar och beslut.

Sträva alltid, nöj dig aldrig

Jag agerar med flexibilitet och kreativitet, fast besluten att ligga steget före.

Arbeta tillsammans

Jag levererar idéer som bygger på Cognizants fulla kraft och omfattning.

Skapa förutsättningar för att alla ska trivas

Jag inkluderar, aktiverar och investerar i alla runt omkring mig.

Gör det rätta, på rätt sätt

Jag gör alltid det etiska valet.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you