Skip to main content Skip to footer

Upprätthålla högsta möjliga integritetsstandard

I en tid när artificiell intelligens (AI) i allt högre grad formar våra liv och vår omvärld, är det viktigt att fastställa tydliga principer som styr utvecklingen och användningen av AI. Dessa principer syftar till att säkerställa att de produkter och tjänster som vi levererar, använder AI på ett sätt som gynnar företag och samhället, samtidigt som potentiella risker och negativa konsekvenser mildras.

Våra principer för ansvarsfull AI

Våra AI-principer är utformade för att främja förtroende och respekt för människor och miljö genom hela AI-livscykeln - från förvärv, design och utveckling till användning, övervakning och avveckling av AI-system. Dessa principer har noggrant utformats för att upprätthålla de standarder som anges i vår etiska kod och för att bygga vidare på de riktlinjer som fastställs i relevant lagstiftning, bästa praxis och ramverk, såsom EU AI Act (AI-förordningen), NIST (National Institute of Standards and Technology) och ISO.

Rättvist och inkluderande

Våra AI-tjänster är utformade och levereras på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter, främjar rättvisa och undviker diskriminering.

Tryggt, säkert och privat

Vi tillhandahåller om­fattande funktioner i världs­klass för säkerhets- och riskhantering, som skyddar och ger möjlig­heter till våra kunder och interna team.

Transparent och förklarlig

Vi säkerställer transparens genom hela AI-livscykeln, så att användarna kan tolka AI-resultat och avgöra lämplig användning.

Ansvarig

Vi främjar tydliga processer, roller och ansvars­områden, för att säkerställa att människor är ansvariga för och har kontroll över AI-system, med konsekvent över­vakning av människor och AI.

Ett av de viktigaste forsknings- och innovationsområdena för Cognizants Advanced AI Lab är att utveckla algoritmer och system, som förbättrar transparensen och trovärdigheten i alla AI-resultat. Tillvägagångssätten omfattar stränga utvärderingar av de metoder som används i jämförelse med alternativ, samt utveckling av förtroendemätningar och förbättrad förklarbarhet.

Ansvarsfull AI: Ett gemensamt åtagande

Uppfinningsrikedom främjar kreativitet

Tekniska innovationer ger fler genombrott. Ta reda på hur experter sätter dessa i arbete.

BLOGG

Därför är EU:s nya AI-förordning sådan stor grej

Många anser att just som Europa etablerade sig som ledande inom dataskydd genom GDPR...

Därför är EU:s ny AI-förordning sådan stor grej

BLOGG

Fokusera på människor och styrning för att bli ledande inom AI

Så här kan ledande befattningshavare optimera AI, inte bara för sin verksamhet...

to-lead-with-ai-focus-on-people-and-governance

BLOGG

4 sätt att integrera etik i generativ AI

Etisk AI handlar inte bara om att kryssa i formulär. Det kräver ett nytt tankesätt som balanserar...

4 sätt att integrera etik i generativ Ai

BLOGG

Så säger USA:s presidentorder om framtidens AI

USA visar sin avsikt att ansluta sig till andra världsaktörer med bred AI...

Ordförandeklubba med digital bakgrund

Utforska hur Cognizant kan hjälpa dig att nå fram genom bruset och dra nytta av AI - snabbt och säkert

Ledningen

Awtar Singh Flora

AI & Analytics - Practice Leader, Nordics

Samuel Bohman

Ph.D., AI & Analytics – Associate Director, Nordics

För en djupdykning i ansvarsfull AI & etik...

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi bygger in principerna för ansvarsfull AI i våra tjänster, eller om du vill prata med våra experter om hur vi kan hjälpa dig att förbereda ditt företag för en AI-baserad framtid.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.