Skip to main content Skip to footer
Blå transport (blue transport)
Cognizant Ocean

Att göra stor skillnad i den blå ekonomin

Blå mat (blue food)

Göra vattenbruket mer hållbart, datadrivet och lönsamt

Blå energi (blue energy)

Säkerställer tillförlitligare energi över hav och land.

Blått liv (blue life)

Säkerställer en säkrare och motståndskraftigare vattenförsörjning

ÖVERSIKT

Branschen inom sjöfrakt står vid ett vägskäl gällande klimatet

Sjöfart är en viktig del av försörjningskedjan och möjliggör 80 % av den totala handelsvolymen med fysiska varor världen över. På grund av verksamhetens storlek och omfattning står fartyg, såsom container-och tankfartyg, också för 3 % av de globala koldioxidutsläppen.

Samtidigt som många leverantörer investerar i koldioxidsnåla bränslen och energieffektiva fartyg, så kommer den storskaliga effekten av dessa initiativ dröja flera år. För att uppnå markant minskning i större skala - både på kort och lång sikt - behöver branschen rätt teknik och partnersamarbeten, för att öka effektiviteten, hållbarheten, utnyttjandet och interoperabiliteten i hela sjöfartens värdekedja.

Och det är där som Cognizant® kan hjälpa dig.

UTMANINGEN

Långsam och kostsam avkarbonisering är en risk för långsiktig lönsamhet

25 %

av den globala sjöfarten kommer inte att leva upp de nya kraven för koldioxidintensitet inom de närmaste tio åren

39 %

årlig ökning av koldioxid i Los Angeles' hamn på grund av trängsel under 2021

1 miljon USD

i kostnadsökning (per fartyg och år) för att följa EU:s utsläppshandelssystem

LÖSNINGEN

Insikter som verkligen har effekt — i realtid

Vår lösning ger moderna rederier en svårslagen nivå av insikt och analys över hela sjöfartens värdekedja. Tillsammans kan vi hjälpa till att förutsäga flaskhalsar, identifiera lågpresterande noder och bedöma framtida risker, med mera — allt genom en lättanvänd instrumentpanel. 

VÅR METOD

Att ta innovationen upp till ytan

Vi arbetar med våra kunder och samarbetspartners för att tillsammans skapa stabila lösningar, som hjälper företag att övergå från ett ”nuvarande/blivande”-tankesätt till en evolutionär modell för kontinuerlig ingripande, förbättring och påverkan.

Ingripande
  • FoU-samarbete mellan Cognizant, kunder och partners konsultrådgivning
  • Övergången till nettonollmål
Förbättringar
  • AI samordnar transparent  värde från början till slut
  • Sensorapplikationer, MLOps (DevOps med maskininlärning)
Effekt
  • Nästa generations projekt skapar synergier i den blå ekonomin
  • Förändringshantering håller ångan uppe för insatserna inom transformation
FÖRESPRÅKAR FÖRÄNDRING

Hantera systemproblem med lösningar på systemnivå

Genom att kombinera avancerade datamodeller med AI-simuleringar ger Cognizant svårslagen beslutsunderlag till den globala sjöfartsindustrin. Vi förstärker övergången från manuell övervakning och enpunktslösningar till heltäckande samordning.

Genom att vara utrustade med modeller för incidentbenägenhet, begränsningsstrategier och motsvarande effektsimuleringar, så kan företag skapa nytt värde och uppnå betydande utsläppsminskning— på global skala.

Redo att göra ditt?

Prata med oss om den framtida blå transporten

Varje medlem i vårt team tar ansvar för att skapa en kultur som möjliggör svårslagna resultat.

GUSTAVO OSTOS RIOS

Product Owner

GUSTAVO OSTOS RIOS

Product Owner
BlueTransport_Team_Gustavo_01.png

STIG MARTIN FISKÅ

Head of Cognizant Ocean

STIG MARTIN FISKÅ

Head of Cognizant Ocean
Stig Martin Fiskå

AXEL HALLMO

Commercial Lead

AXEL HALLMO

Commercial Lead
Home_Team_Aksel_03.png

Om Cognizant Ocean

Vi tar ett helhetsgrepp för att hantera och skydda hav och marina resurser genom att ta itu med alla aspekter av den blå ekonomin (Blue Economy) - från vattenbruk och sjöfart till energi och koldioxidavskiljning.

Med hjälp av avancerad teknik och ett stabilt partnerekosystem samlar vi in, analyserar och tillämpar datadrivna insikter, för att avsevärt förbättra välmåendet i våra hav — något som påverkar alla människor på jorden i slutändan.

SENASTE INSIKTERNA

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.