Skip to main content Skip to footer
Framtidens kundupplevelse

Morgondagens innovativa upplevelser

Varje dag utmanar en ny rubrik, ljudsnutt, teknikföretag eller social rörelse status quo, vilket ger oss en inblick i hur nästa årtionde av kundupplevelser kan se ut.
Genom olika dimensioner av politik, ekonomi, vetenskap, teknik, sociala värderingar och miljöförändringar ges hundratals ”framtida fingervisningar” om vart framtidens kundupplevelse är på väg.
På Cognizant bedriver vi forskning inom arbete, identitet, förtroende och ägande med hjälp av en människocentrerad design för att identifiera nya trender och även de svaga signalerna på förändring i människors liv, som i slutändan påverkar kundupplevelsens framtid.

Sju teman som formar framtiden

Vi har identifierat sju huvudteman som förväntas forma nästa generations upplevelser. Dessa teman är förankrade i världsbilden som vi uppfattar den idag - hälsa, ägande, förtroende och samhällsgemenskap - som i sin tur revolutioneras av förändringstakten inom teknik och konsumentens värderingsdrivna transformationer.

Atomisering (finfördelning) av ägande

Fraktionellt ägande (ägandeskap med olika beståndsdelar) uppstår, eftersom digitaliseringen av varor och tjänster underlättar för s.k. "spinoff-funktioner" (nyetablering/ utvidgning av funktioner) och funktioner inom fristående tjänster. Samtidigt som nya kollektiva inköpssystem gör ägande av lyxvaror åtkomligt för en alltmer växande kundgrupp, som efterfrågar själva ägarupplevelsen.

Social valuta (social money)

Tack vare nya Web3-verktyg, så har finansiella transaktioner gått från att bara vara valutaskiftningar till att även innefattas av informationsutbyte. Dessa verktyg gör det möjligt att integrera pengar i appar och nätverk inom sociala medier, vilket resulterar i att transaktioner får mer "social valuta", då dessa verktyg främjar samarbete mellan användare.

Arbetsskifte (workshifting)

Värdegrunden ”det bara funkar” håller på att övergå till ”det är ditt jobb att ordna", eftersom kunderna blir alltmer arbetsvilliga, antingen genom att skanna och packa sina egna matvaror, eller beställa mat på restauranger via QR-kod. Då appifieringen av tjänster tar fart, så gör denna typ av "Gör det själv"-kunder detsamma.

Splittrad konsensus (samförstånd)

Sådant som stör vår uppmärksamhet - varningsmeddelanden, aviseringar, algoritmiska nyhetsflöden - gör det svårare att hålla sig ajour med de senaste nyheterna, vilket påverkar vår förmåga att skilja fakta från fiktion. Som ett resultat skyddar vi oss i mindre, hyperpersonaliserade filterbubblor och krossar samhällelig konsensus och tillit.

Samhällsgemenskap genom klick

Människor överger sociala mediers tärande gift, för att istället bygga avsiktliga, mer autentiska communities (samhällsgemenskaper) genom tjänster, såsom Genève och Discord. Dessa communities, som är dels intressegrupper och dels fanklubbar, tillåter användare att ansluta sig, skapa och dela med varandra, vilket leder till ökat intresse hos varumärken och marknadsförare.

Förstärkt hälsa

Biohackning är en lös samling idéer och metoder med målet att förbättra fysiska förmågor och förlänga livet. Kunderna börjar aktivt att ta saken i egna händer och engagera sig i sin fysiska hälsa angående kroppens kemiska sammansättning och prestation, för att på så sätt få bättre välmående, fungera effektivare, bromsa åldringsprocessen, uppleva mer förkroppsligade känslor och skapa vägar till återhämtning. 

NextGen fluiditet (Nästa generations lättrörlighet)

Det är ett ständigt pågående arbete med att fastställa vad som kännetecknar Generation Z, då dess identitet inte förblir en och samma. Denna generation visar sig vara skicklig på att byta persona - de uppvisar olika sidor om vem de är, vad de gillar och hur de interagerar beroende på engagemangsplattformen eller situationen. 

Så ser vi på framtiden...

Vi utforskade över 200 tecken på förändring, som i sin tur identifierade sju huvudteman på transformationer som redan pågår i världen.

Läs mer om Cognizants praxis Digital Experience och vårt upplevelsedesignföretag, Idea Couture.

har virtuellt möte med läkare