carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

KRAFTEN I TRANSFORMATION

Generera vinster från digitala förbättringar

Generera vinster från digitala förbättringar

90 % av kundtransaktionerna
utförs nu på nätet tack vare detta stora allmännyttiga företags transformation av kundupplevelsen.

Det kräver gedigen branschkompetens och en stark uppsättning av tekniska lösningar för att klara av de stora verksamhetsutmaningar som elbolag står inför idag.

Från att leva upp till kundens förväntningar till att bygga ett modernt, säkert elnät, så finns det inget utrymme för misstag. Stränga miljöföreskrifter, nya alternativa leverantörer och en rad marknadsreformer har gjort detta till dagens verklighet.
Cognizant har lång erfarenhet av att arbeta med några av världens största allmännyttiga företag och leverera transformativa fördelar. Vi erbjuder innovativa, digitala lösningar som förbättrar driftseffektiviteten, optimerar kostnaderna och ökar kundnöjdheten.

KUNDEXEMPEL
Vår heltäckande metod transformerar företag genom att kartlägga kundens kontaktpunkter och engagemangskanaler, samt transaktioner som behöver förbättras.

Som exempelvis detta stora amerikanska elbolag, där en ny digital plattform för kundengagemang bidrog till att minska fakturafrågorna, förbättrade användarnas anpassning online och ökade transaktionerna för självbetjäning med 30 %.

Läs fallstudien
Genomför digital transformation och bli konkurrenskraftigare.

Ta reda på hur denna ledande brittiska energileverantör implementerade en agil molnmiljö med hjälp av Cognizant och sänkte driftsättningstiden för IT-tjänster från veckor till timmar.

Läs fallstudien
EKOSYSTEM FÖR ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG

Riktade lösningar

Smarta paketlösningar som hjälper elbolag med transformationen till den digitala åldern. 

Utilityone Engage

En innovativ, lätt mobilitetsapp med kontohantering, fakturainformation och aviseringar, med mera.

UtilityOne Insights

En integrerad kundhanteringslösning som ger en helhetsbetonad upplevelse i flera kanaler till våra allmännyttiga kunder.

I vår Smarter Utilities-undersökning och rapport 2018 frågade vi 100 chefer om branschstörningar och hur beredda de är för den omvandlingsresa som väntar. Att utnyttja digital teknik såsom AI, maskininlärning och analys finns på dagordningen. Men räcker det?

Läs mer ▷

Ytterligare funktioner

 • Hantering av kundupplevelsen (CXM)

  Interagera med kunderna. Skapa spännande upplevelser.

  I en digitalt uppkopplad värld spelar kundupplevelsehantering (CXM) en viktig roll gällande att engagera kunder i program för utbud och efterfrågan. Till exempel, så hjälper energibesparande åtgärder kunder att bättre förstå sin energiförbrukning, vilket ger en förbättrad användarupplevelse som bidrar till att både allmännyttiga företag och kunder kan spara pengar och resurser. Cognizants expertområden omfattar:

  • Kundsegmentering
  • Analys
  • Självbetjäning för kunder
  • Kundtjänst i omnikanaler
  • Integrerad kundkommunikation
  • Övervakning och analys av sociala medier

   

  Vi har byggt flera riktade lösningar inom detta område, däribland UtilityOne Engage och UtilityOne Insights. De kan implementeras snabbt och leverera prisbelönta CXM-funktioner, såsom integrering i omnikanaler och SCR (Single-Call Resolution).

 • Kundinformation och debitering

  Påskynda omloppstiden. Minska avvikelserna.

  Sammanställningen av olika kundkategorier med olika tariffstrukturer för elpriser leder till komplex fakturering - från schemaläggning till generering. På liknande sätt kräver dagens föränderliga regelverk ett robust och flexibelt system för kundinformation och fakturering.

  Cognizant hjälper elbolag att förbättra faktureringstiderna, minska avvikelser och öka noggrannheten. Vi hjälper även till att skapa större flexibilitet genom att ge kunderna nya självbetjäningsalternativ och stödja smidig driftsättning av smarta mätningar, samt nya produkter och tjänster. Våra kompetensråden omfattar:

  • Hantering av kundkonton
  • Debitering och fakturering
  • Kredit och betalning
  • Serviceorderhantering
  • Produkter och tjänster

   

  Vi erbjuder en portfölj med acceleratorer, däribland förbyggda mallar för SAP IS-U och Oracle CCnB. Datamigreringsacceleratorer är också tillgängliga - från äldre plattformar (Banner och Customer/1) till moderna sådana, såsom SAP IS-U och Oracle CCnB.

 • Kundvårdssystem (CRM)

  Bygg en grund för kundvårdssystemet (CRM) i världsklass

  Effektiv CRM-verksamhet är en viktig grund för kundförvärv och kundlojalitetsmål för allmännyttiga företag. Det är dock ingen enkel uppgift att bygga en stabil grund för CRM. Företag måste inte bara hitta den CRM-teknik som passar dem bäst, utan även använda effektiva strategier för förändringshanteringen som anpassar personalen och processerna till affärsmålen.

  Cognizants globala CRM-praxis omfattar lång erfarenhet av att implementera CRM-lösningar i hela värdekedjan för elbolag. Det har vi åstadkommit genom att samarbeta med ledande CRM-leverantörer. Dessa partnersamarbeten gör att vi kan hantera CRM-krav som är företagsspecifika med hjälp av mobila och sociala mediekanaler, samt e-handelskanaler.

  Viktigast är att Cognizants tekniska kompetens – i kombination med insikter i affärsrådgivning – hjälper företag att implementera och införa CRM-teknik med gott resultat, vilket säkerställer förbättrade kundrelationer och högre avkastning på investeringar.

 • Underhållssystem (EAM)

  Transformera underhållssystemet

  Gasindustrin kräver mycket underhåll och står inför stora utmaningar när det gäller att upprätthålla tillförlitligheten med åldrande kritiska infrastrukturer och personalstyrka.

  Cognizants Enterprise Asset Management-lösningar (EAM) och tjänster för allmännyttiga företag tillhandahåller implementering och integrering av system, såsom planering och schemaläggning, mobilitet, analys och livscykelhantering. Dessa hjälper allmännyttiga företag att sänka kostnaderna och utnyttja tillgångar på ett bättre sätt. Vår expertis omfattar:

  • Processförbättring av underhållssystemet
  • Val och implementering av EAM-paket
  • Hantering av mobila tillgångar och arbete
  • Integrering med GIS (geo­graf­iskt in­for­ma­tions­system) för design, kartläggning och drift
  • Tillgångsdatahantering och analys för tillståndsbaserat underhåll

   

  Vi har utvecklat flera riktade lösningar och acceleratorer, såsom APEx (Asset Performance Excellence) för nätverksunderhåll av allmännyttiga företag, IBM Maximo-uppgraderingssatsen och andra acceleratorer för att hjälpa allmännyttiga företag att transformera sina applikationer för underhållssystemet.

 • Smarta elnät – svit med smarta tjänster

  Fler insikter från smartare elnät

  Elleverantörer installerar miljontals smarta mätare och enheter i elnätet och uppgraderar till avancerade dataöverföringsnät. I och med detta förändrar användningen av data företagens sätt att arbeta.

  Cognizants smarta nätlösningar och tjänster introducerar avancerade data och funktioner för prediktiv analys i hanterade nätverk.

 • Geospatiala tekniska lösningar och tjänster

  Hantera tillgångar på ett bättre sätt

  Geografiska informationssystem (GIS) fungerar som en integrerad teknisk lösning som kan hjälpa elbolag att få en samlad vy av tillgångsinformationen och utföra effektiv drift och underhåll. Resultatet blir större kundnöjdhet. Cognizant erbjuder ett brett utbud av lösningar och tjänster inom GIS-området för stationära, webbaserade och mobila plattformar. Vi är specialiserade på olika aspekter av GIS-livscykeln, såsom:

  • GIS-datatjänster
  • Tjänster för utveckling och underhåll av GIS-program
  • Geospatial analys
  • GIS-konsulttjänster
  • Tjänster för utveckling av spatiala produkter

   

  Elbolag kan utnyttja våra lösningar och ramverk såsom WebGIS-ramverket för samlad vy och vårt GIS-ramverk för datamigrering, samt vår mobila online/offline-GIS-lösning för att påskynda den digitala utvecklingen.

MONTER

Utvalda tjänster

RESULTAT
En stor amerikansk el- och naturgasleverantör
RESULTAT
En stor amerikansk el- och naturgasleverantör

utnyttjade analyser för att förbättra kundservicen och beräknar att få 1 miljon dollar i årliga besparingar tack vare färre servicesamtal.

Läs mer
RESULTAT
Ett stort amerikanskt energibolag
RESULTAT
Ett stort amerikanskt energibolag

förbättrade interaktioner mellan sitt säljteam och kunder som använder röstaktiverade chattrobotar som drivs av artificiell intelligens (AI).

Läs mer

Hur kan ett 100-årigt energiföretag förnya sig?

Spela upp video

Övergången till förnybar energi är i full färd med att transformera branschen. Under de närmaste årtiondena kommer konsumenterna inte bara att behöva tillförlitlig energi, utan energi som dessutom är ren.

Director image
Vice President and Practice Head, Energy & Utilities

Brian Jones

PRESSRUM

I nyhetsflödet

Check us out

Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.

ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER

Ledningen

Brian Jones

Vice President and Practice Head, Energy and Utilities

Brian Jones, Vice President and Practice Head, Energy and Utilities
Arvind Pal Singh

Utilities Consulting Leader, U.K. & Europe

Arvind Pal Singh, Utilities Consulting Leader, U.K. & Europe

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you