carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

DATADRIVNA BESLUT

Övergången till en digital tillverkning

Övergången till en digital tillverkning

Tillverkare tar sig an covid-19

Med digitala verktyg kan tillverkare få den framsynthet och flexibilitet som behövs för att återhämta sig efter pandemikrisen.

Läs mer

Analys. Automatisering. Artificiell intelligens. Smarta fabriker. Integrerade system. Med nya digitala funktioner och tekniker kan tillverkare fatta affärsbeslut baserade på sammanhangsberoende (kontextuell) realtidsdata. Det här är en revolutionerande ny möjlighet, och vi hjälper dig med omställningen.

Din partner i molnet

Cognizant kan hjälpa dig att använda molnet för att skapa fantastiska kundupplevelser och korta ner lanseringstiden för nya produkter.

Läs mer ▷

Din partner i molnet

Cognizant kan hjälpa dig att använda molnet för att skapa fantastiska kundupplevelser och korta ner lanseringstiden för nya produkter.

Läs mer ▷

DET ÄR RESULTATET SOM RÄKNAS

Erfarenhet gör skillnad.

Vi löser tillverkningsbranschens största utmaningar. Vi är redo för dina.

RESULTAT
Uppkopplad Product-as-a-Service (PaaS) ger nöjdare kunder
RESULTAT
Uppkopplad Product-as-a-Service (PaaS) ger nöjdare kunder

hos en ledande amerikansk förpackningstillverkare.

Läs mer
RESULTAT
Nya och enklare processer sänker kostnaderna
RESULTAT
Nya och enklare processer sänker kostnaderna

med 25 miljoner USD på ett globalt vattenteknikföretag.

Läs mer
RESULTAT
IoT-plattform ansluter data och leder till nya innovationer
RESULTAT
IoT-plattform ansluter data och leder till nya innovationer

hos en ledande amerikansk tillverkare av tung utrustning.

Läs mer
RESULTAT
Mobila leveranser moderniserar distributionsprocessen
RESULTAT
Mobila leveranser moderniserar distributionsprocessen

och ger kunderna en bättre upplevelse hos ledande däckdistributör.

Läs mer

Så förvandlas tillverknings­processer av industriellt IoT

Spela upp video

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Bästa möjliga resultat av teknikinvesteringar och digitala initiativ

 • Hantering av fältservice för industriella tillverkningsföretag

  Cognizant erbjuder helhetslösningar för tillverkares fältservice som garanterar att rätt service levereras redan från början och att servicepersonalen administreras effektivt.

  Vi hjälper våra kunder att ställa om från traditionell försäljning av utrustning till en servicebaserad affärsmodell som bygger på digital teknik. Vi har även ett plug-and-play-erbjudande med fältservicefunktioner för tillverkare med hjälp av Cognizants immateriella rättigheter.

  LÄS MER
 • Tillverkning på det moderna företaget

  Industri 4.0 innebär en ny era med större flexibilitet, bättre insyn och kontroll över informationssystem (OT/IT) som sammankopplar den fysiska världen med maskiner, miljöer och produkter. Realtidsinformation från tidigare åtskilda system och data bidrar till att driva verksamheten effektivare, förutsäga fel och ger en säkrare arbetsmiljö. Läs om hur vi samarbetar med kunder för att få bättre affärsresultat i olika produkter, anläggningar och geografiska områden.

  Uppkopplade fabriker

  Se hur ett modulärt serviceerbjudande kan ge kontinuerliga insikter för att sänka kostnaderna, förbättra produktiviteten och utforma nästa generations produkter.

  VISA PDF ▷

  Cognizant OnePlantTM

  Ställ om din stuprörsliknande tillverkningsorganisation och bygg upp ett mer integrerat ramverk som kan hantera dagens nya anpassningskrav.

  VISA PDF ▷

 • REACH – efterlevnadsramverk för tillverkare av kemikalier

  iREACH är Cognizants egenutvecklade lösning som hjälper processtillverkningskunder att efterleva EU:s REACH-regleringar (registrering, utvärdering, auktorisering och begränsningar av kemikalier) genom att bygga upp en informationsbas från befintliga företagsprogram och vägleda användare genom REACH-faser med inbyggda konfigurerbara arbetsflöden.

BUSINESS INTELLIGENCE

Nyligen publicerade insikter

FAKTABLAD
Kontinuerlig testning är nyckeln till att implementera en AI-plattform

En utövares perspektiv på saker att beakta vid designen av ett ekosystem för kontinuerlig testning av AI-as-a-Service.

FAKTABLAD
Center för delade tjänster

Är de tillgångar eller risker i tiden efter covid-19? Det är dags att tänka om kring delade tjänster i dagens nya situation.

FAKTABLAD
Bli pro­gram­va­ru­cen­tre­rad i världen efter covid-19

Att skapa nya innovationer efter pandemin innebär olika utmaningar - från kundernas nya beteende till utvecklingsteam som jobbar hemifrån.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna att blicka både bakåt och framåt. Det är ett stort åtagande, men med dagens digitala möjligheter kan vi göra det. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you