Skip to main content Skip to footer
Cognizant Ocean

Att göra stor skillnad i den blå ekonomin

Blå mat (blue food)

Göra vattenbruket mer hållbart, datadrivet och lönsamt

Blå energi (blue energy)

Säkerställer tillförlitligare energi över hav och land.

Blå transport (blue transport)

Utvinning av nytt värde från renare och smartare sjöfart

ÖVERSIKT

Minska effekterna av urbanisering och klimatförändringar

Klimatförändringar och snabb urbanisering är två av de största problemen som vattenföretag står inför över hela världen, tillsammans med åldrande infrastruktur, extrema väderhändelser och ökande oro över hälsa, säkerhet och motståndskraft.

På Cognizant® använder vi data, avancerad analys och artificiell intelligens för att hjälpa våra kunder att bättre förstå, bevara och skydda världens vatten. Från de känsliga ekosystemen och invecklade nätverk som ger rent vatten till våra hem till ansvarsfull rening av avloppsvatten, vi kan hjälpa till att förbättra förutsägelse, förebyggande och restaurering i hela leveranskedjan.

UTMANINGEN

Vattenekosystem och infrastruktur är under oöverträffad press

80 %

av avloppsvatten släpps ut i floder och hav utan adekvat behandling

60 %

av våtmarker, floder och sjöar i Europa inte är ekologiskt hälsosamma

84 %

minskning av beståndet av sötvattensarter under de senaste 50 åren

240 000

kvadratkilometer av havsekosystem som påverkas av överdriven näringsförorening

Bluelife-solution.png
LÖSNINGEN

Vår helhetsmetod transformerar vår vattenförsörjning

Vi fokuserar på de viktigaste utmaningarna som står i vägen för modernisering av vattensystemet i alla aspekter av försörjningskedjan. Tillsammans med våra samarbetspartner och kunder arbetar vi för att öka tillgängligheten, motståndskraften, hållbarheten och lönsamheten — från avrinning till bortskaffande.

1. Vattenavrinningsområde
2. Vattenbehandling
3. Distribution och användning
4. Avloppsvatten
5. Avloppsrening
6. Bortskaffande av avloppsvatten

VÅR METOD

Att ta innovationen upp till ytan

Vi arbetar med våra kunder och samarbetspartners för att tillsammans skapa stabila lösningar, som hjälper företag att övergå från ett ”nuvarande/blivande”-tankesätt till en evolutionär modell för kontinuerlig ingripande, förbättring och påverkan.

Ingripande
  • FoU-samarbete mellan Cognizant, kunder och partners konsultrådgivning
  • Övergången till nettonollmål
Förbättringar
  • Utför MVP (minsta livskraftiga produkt) för att uppnå specifika, mätbara och tidsbundna förbättringar
  • Sensorapplikationer,drift via maskininlärning, implementering av generativ AI
Effekt
  • Nästa generations projekt skapar synergier i den blå ekonomin
  • Disciplinerad, sekventiell skala och automatisering för att maximera effekten
VÅR AMBITION

Bevara en av vår planets värdefullaste resurser

Vi föreställer oss en framtid där förstörda livsmiljöer, ohållbara metoder och föroreningar inte längre hotar vattnet på vår jord. En tid då akvatiska ekosystem frodar och överallt har människor tillgång till säkert, rent dricksvatten.

Det är detta som motiverar oss att agera, förespråka förändring och arbeta tillsammans - med våra kunder och partners - för att säkerställa att vattnet på vår jord kommer att fortsätta att flöda i generationer framöver.

Redo att göra ditt?

Prata med oss om det framtida blåa livet (blue life)

Varje medlem i vårt team tar ansvar för att skapa en kultur som möjliggör svårslagna resultat.

ELISABETH SUND

Product Owner

ELISABETH SUND

Product Owner
BlueLife_Team_Elisabeth_01.jpg

STIG MARTIN FISKÅ

Head of Cognizant Ocean

STIG MARTIN FISKÅ

Head of Cognizant Ocean
Stig Martin Fiskå

AXEL HALLMO

Commercial Lead

AXEL HALLMO

Commercial Lead
Home_Team_Aksel_03.png

Om Cognizant Ocean

Vi tar ett helhetsgrepp för att hantera och skydda hav och marina resurser genom att ta itu med alla aspekter av den blå ekonomin (Blue Economy) - från vattenbruk och sjöfart till energi och koldioxidavskiljning.

Med hjälp av avancerad teknik och ett stabilt partnerekosystem samlar vi in, analyserar och tillämpar datadrivna insikter, för att avsevärt förbättra välmåendet i våra hav — något som påverkar alla människor på jorden i slutändan.

SENASTE INSIKTERNA

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.