Skip to main content Skip to footer

Transformation av digital försörjningskedja

Hanteringen av försörjningskedjan har blivit en avskräckande uppgift. Företag måste tillgodose en global kundbas genom att erbjuda sömlösa och flexibla upplevelser, samtidigt som de navigerar i volatila förhållanden på internationella marknader. 
För att vara konkurrenskraftiga måste företag omdirigera sin försörjningskedja, för att förutse utmaningar och reagera snabbt på ständigt föränderliga miljöer.
Med Cognizants praxis för hantering av försörjningskedjan skapar vi högpresterande lösningar för försörjningskedjan, som möjliggörs av nästa generations digitala teknik. Vi hjälper dig att modernisera din försörjningskedja, samtidigt som du minskar driftskostnaderna och minimerar riskerna — vilket ger dig snabbhet och flexibilitet, utan att påverka den pågående driften.

Lösningar

Maxa försörjningskedjan

Med dessa SCM-erbjudanden kan du modernisera din leveranskedja, sänka driftskostnaderna och svara på nya möjligheter – allt utan att riskera din verksamhet.

Sikta. Skapa strategier. Hantera.

Nästa generations affärsplanering kommer att vara integrerad och förutsägbar (prediktiv) - inte längre isolerad och reaktiv. För att frigöra mervärde från din försörjningskedja hjälper vårt team av planeringskonsulter dig att skapa och förfina strategier för att förbättra din verksamhet. Vår expertis omfattar efterfrågeprognoser, produktions-, lager- och distributionsplanering, samt sälj- och verksamhetsplanering (S&OP) från över 60 uppdrag

Fördelar:

 • Förbättra exaktheten i prognoser.
 • Minska kostnadsbesparingarna för lagren på samtliga anläggningar i olika länder
 • Förbättra kundservicen.
 • Öka samarbetet och insynen mellan affärsenheter/processer

Analysera. Förhandla. Förbättra.

I och med att inköp blir alltmer kognitiva,så har digitaliseringen av upphandling brett ut sig snabbare än väntat. Våra intelligenta inköps- och upphandlingslösningar innefattar inköp till prediktiva kostnader, hantering av kontrakt, transformation av upplevelser och möjlighet till beröringsfri (touchless) fakturering. Våra leveransspecialister inom Source-to-Pay (S2P - inköpsprocessen från behovsanalys till betalning) kommer att samarbeta med dig för att leverera långsiktigt värde.

Fördelar:

 • Optimera totala, realiserade kostnadsbesparingar genom att definiera besparingseffekter genom intelligent leveransanalys
 • Öka de totala utgifterna genom att hantera kategoristrategi
 • Optimera inköp och e-RFX-cykeltid genom exekvering av inköp och automatisering av poängsättning
 • Förbättra cykeltiden för kontrakt genom villkor och avtalsefterlevnad
 • Förbättra kundnytta och insyn med elektroniska inköpsordrar

Planera. Utför. Leverera.

Lager, transport, tillverkning och leverans är komplexa processer, som avsevärt kan påverka kundservice, varumärke och resultat. Våra leveransexperter kan hjälpa dig att aktivera omnikanalsfunktioner för expedieringen med fokus på snabbhet och kundupplevelse med flera mekanismer för dispensering. 

Fördelar:

 • Förbättra funktionsutnyttjandet och lagerexaktheten genom automatisering och insyn
 • Förbättra processerna för lagerpåfyllning och leveransernas exakthet
 • Förbättra styrningen av tulltaxor och planeringsprestanda för dagliga transporter
 • Uppnå övergripande minskning av manuella insatser

Dröm. Utforma. Förnya.

Cognizants smarta tillverkningslösningar driver kontinuerlig förbättring av driften, ökad produktivitet och minskade kostnader. Våra digitala ingenjörer kommer att säkerställa självövervakning och prediktivt underhåll, som möjliggörs av maskininlärning, samt realtidsbevakning av tillståndet för produktionsutrustning och råvaror, för att möta kundernas krav - vilket ger dig möjlighet att förnya och utveckla nya produkter och tjänster.

Fördelar:

 • Ökad genomströmning och övergripande utrustningseffektivitet
 • Minskning av lagerkostnader och cykeltider
 • Ökning av arbetseffektiviteten
 • Öka överensstämmelsen, regelefterlevnaden och kvaliteten
 • Upprätta pappersfria system och minska avfallet

Våra tjänster

Våra affärsprocesskonsulter och strategiexperter identifierar kapacitet, mäter affärsvärde, lägger upp strategier och prioriterar viktiga projekt för att driva digital transformation. Med vår djupa erfarenhet av leverantörskonsultation ger vi våra kunder:

 • Digital strategi och transformation av processer
 • Strategi för framtida försörjningskedja 
 • Mognadsbedömning och val av lösningar
 • Transformation av affärsfall

Driv teknikprojekt för att leverera effektiva kundresultat och förbättrade mätvärden av affärsverksamheten, som utnyttjar breda täckningsområden och nischade plattformar för försörjningskedjan.

 • Molnmigrering av processer, data och affärsregler
 • Konfiguration, anpassning och global plattformsutbyggnad
 • Teknisk direktsupport för företag
 • Kontinuerlig förbättring av mätvärden för affärsverksamheten

Funktionstjänster inom plattformar för försörjningskedjan med högsta standarder för branschservice med fokus på kontinuerlig förbättring och kostnadsoptimering.

 • Global täckning dygnet runt
 • Styrning som drivs av tjänstenivåavtal
 • Modell för delade tjänster
 • Optimerad offshore-/nearshore-leverans

Cognizant samarbetar med kunder för att skapa innovationer och tillhandahålla differentierade funktioner som sticker ut. Vi gör det enkelt för dig att förstå och använda avancerad teknik, för att öka flexibiliteten och motståndskraften i försörjningskedjan.

 • Kontrolltorn
 • IoT/smarta enheter
 • Blockkedja
 • AI/maskininlärning
BRANSCHEXPERTIS

Vi ger service åt kunder över hela spektrumet av branscher

Transformera till framtidens försörjningskedja

På grund av störningar på marknaden, som orsakats av pandemin, så står traditionella försörjningskedjor inför plötsliga brister, utan prediktiv förmåga, ökade hanteringskostnader och svårigheter att anställa och behålla talanger.  Cognizant kan hjälpa dig att övervinna dessa utmaningar genom att utnyttja smart tillverkning och strategisk ledning, för att ge dig den intuitiva fördel som krävs för att lyckas i en global ekonomi.

försättsbild med två arbetare i tillverkningsenheten

Våra samarbetspartner

Vi bildar partnersamarbeten och strategiska allianser med världsledande företag, så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhetsutmaningar.

Senaste insikterna

Utvalda tjänster

OLJA OCH GAS

Vopak sparar backoffice-kostnader med 20 %

TRANSPORT OCH LOGISTIK

Danzas sätter fart på verksamheten genom migrering av affärssystemet

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .