Skip to main content Skip to footer

Modernisera och transformera

Hantera den digitala övergången genom att modernisera befintliga kärnsystem och utnyttja nya affärsmöjligheter.
På den nyligen definierade digitala marknadsplatsen måste företagen hålla sig relevanta och aktuella. Cognizants Oracle-verksamhet hjälper företag med den digitala övergången, vilket ofta innebär att helt nya affärsmodeller som är inriktade på kortare tid till marknaden måste skapas. Vi levererar värde till företag på tre viktiga sätt:
  • Kontinuerlig innovation för att modernisera affärsprocesserna
  • Bättre beslutsfattande 
  • Sänkning av kostnaderna 
Vår kvalificerade personal är utbildad i nästa generations teknik. Företag inom alla branscher når nya gränser i snabbare takt. Vi hjälper dig att påskynda resan till molnet och digitala plattformar genom att definiera färdplaner, migrera till nya miljöer, processautomatisera och leverera upplevelser i flera kanaler för affärsprocesser inom hela företaget. 

Lösningar

Utnyttja digitala omvälvningar

Den snabba ökningen av ny och innovativ teknik och verktyg har tvingat ledande företag att modernisera medarbetarupplevelsen genom nya digitala plattformar, appar och tjänsteleveranskanaler. Cognizants Oracle Digital Services hjälper dig att implementera digital transformation genom att förena affärs- och teknikarkitekturer som ger konkurrensfördelar och tillväxt på topplinjen.

Förenkla och modernisera

Förenkling och modernisering av affärsprocesser och IT-infrastruktur är avgörande för dagens digitala uppdrag. Oracles molnteknik spelar en viktig roll i att underlätta initiativ för digital omvandling. Cognizant är en erkänd ledare när det gäller initiativ för digital omvandling och ett av branschens ledande konsult- och rådgivningsföretag, både för företag som har migrerat och för dem som funderar på att övergå till Oracle Cloud.

Digitalisera processer med snabb lanseringstakt

Organisationer i hela branschen måste genomföra processer med den snabbhet och agilitet som krävs för att matcha den föränderliga marknaden, förbli relevanta och utnyttja nya möjligheter. Cognizant hjälper dig att fatta smartare beslut och leverera överlägsna resultat genom innovativa lösningar som förbättrar prestandan, ökar produktiviteten och stimulerar tillväxtinitiativ. Våra experter använder en rådgivande metod för att omvandla din befintliga programmiljö.

Maximera värdet av dina data

Cognizants Oracle-analysprogram är kompletta, förkonstruerade lösningar som levererar intuitiv, rollbaserad intelligens för alla i organisationen, från anställda i ”frontlinjen” till ledande befattningshavare. Detta gör att du får kunskap och värde från en rad datakällor och program och kan möta olika användarbehov.

I vår Oracle-analysverksamhet arbetar många specialister med erfarenhet av flera Oracle-analysprogram efter över 100 kunduppdrag. De har hjälp av egenutvecklade verktyg och acceleratorer som påskyndar kundvärdet genom att minska tid och insats, identifiera anpassningar, snabba på datainläsningar och ge statistiska uppskattningar.

Vår Oracle-analysprodukt utgörs av Oracle Analytics Cloud Services och Enterprise Performance Management Cloud, vardera med flera uppsättningar av produkter, bl.a. OBIA, OBIE, BI Cloud, DVCS, Hyperion Cloud och Endeca, som uppfyller behoven för ett brett spektrum av branscher och affärsprocesser.

Nyheter

Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.