carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

EN NY CHANS I LIVET

Livförsäkringar med
digitala lösningar

Livförsäkringar med
digitala lösningar

260 % ökning av kundernas självservice
Cognizant utvecklade en onlinekundportal och en mobilapp för ett stort livförsäkringsbolag.

Använd data för att anpassa din produktblandning med köparnas beteenden

Data är nyckeln till att öppna det digitala gränslandet. Men det finns utmaningar: långsammare tillväxt, minskande marginaler och äldre system som gör att du hamnar på efterkälken.
Cognizant kan hjälpa till. Genom digital transformation kan vi effektivisera din driftsmodell. Vi hjälper dig att bättre hantera din analys, automatisera skaderegleringen och utnyttja artificiell intelligens (AI) för din livförsäkring, dina pensionstjänster, arbetsgivarförmåner eller din livränta.

FÖRSÄKRINGSEKOSYSTEM

Riktade lösningar

Risk Profile Gateway

Gör köpet av livförsäkring lika snabbt som köpet av bilförsäkring.

Digital liv- och pensionsförsäkring

Effektivisera och transformera din liv- och pensionsförsäkringsverksamhet och hantera kundernas föränderliga behov.

Försäkringstjänster

Cognizant erbjuder en mängd tjänster som hjälper dig att minska driftkostnaderna, få ut produkter på marknaden snabbare och möta dagens kundkrav på sofistikerade digitala verktyg och en personlig onlineupplevelse.

 • Transformation av äldre system

  En vetenskaplig risk-/belönings­metod

  Vem behöver detta?

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Äldre IT-system i en kundcentrerad värld
  • Höga IT- och driftkostnader, samt ineffektivitet
  • Flera plattformar med risk för inaktuell teknik
  • Integrering med modern digital teknik


  Så hjälper vi till:

  • Analyserar din arkitektur av äldre system och identifierar problem, möjligheter och plattformar
  • Rationaliserar och moderniserar din programportfölj för att möta affärsbehov med låg total ägandekostnad
  • Inför en vetenskaplig metod för risk-/belöningsanalys för beslut om plattformskonvertering
  • Analyserar fyra riskområden: teknisk genomförbarhet och produkthänsyn, samt affärs- och IT-förtroende
  • Analyserar sju belöningsområden: intäktsskalbarhet, försäljningskostnader, lanseringstider, kundfokus, funktionell duglighet, användbarhet och programtillgänglighet


  Det här ger er möjlighet till att:

  • Göra en tydlig identifiering och värdering av fördelar och risker med plattformskonverteringar
  • Få värdefulla datapoäng till ett beslutsunderlag för affärsnytta och vinna stöd från intressenter
  • Säkerställa samstämmighet mellan verksamheten och IT för ditt program för plattformskonverteringen
 • Strategi för och utvärdering av portal

  Uppdatera kund­upplevelsen

  Vem behöver detta?

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • En otillräcklig kundportal för webbaserade köp och tjänster 
  • Begränsade och ofullständiga onlinefunktioner
  • Låga självbetjäningsvolymer och höga tjänstekostnader
  • Oförmåga att utnyttja webbnärvaro som konkurrensfördel 
  • Oförmåga att attrahera kunder ur millenniegenerationen


  Så hjälper vi till:

  • Vi fokuserar på centrala aspekter, såsom digital strategi och innovation, digital marknadsföring, digital driftmodell, aktivering och integrering av digital teknik, digitalt och interaktivt innehåll, samt branschcentrerade digitala lösningar 
  • Vi gör en detaljerad webbaserad utvärdering av funktionella och arkitektoniska delar.
  • Vi levererar en färdplan för framtiden för alla dina intressenter


  Det här ger dig möjlighet till att:

  • Anpassa en webbstrategi för företag till dina affärsmål 
  • Främja tillväxt och förbättra effektiviteten för kunder, samarbetspartner inom försäljningskanaler och medarbetare 
  • Få upp till dubbelt så hög produktivitet bland representanterna med förbättrade webbfunktioner
  • Spara upp till 50 000 USD på var tiotusende kundserviceförfrågan
  • Förbättra produktiviteten och anpassa dig till affärsmässiga förändringar
 • Transformation av distribution

  Förbättra effekten i kanalerna

  Vem behöver detta?

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Deltagare med bristfälliga utbildningar/kunskaper
  • Felmatching av kanaler och målkundsegment
  • Felmatchning av kanaldeltagarnas resultatmätvärden och affärsmål
  • Brist på försäljningsverktyg och information för att snabbt avsluta transaktioner


  Så hjälper vi till:

  • Vi fokuserar på att förse kanaldeltagare med möjligheter, motivation och nödvändiga verktyg
  • Vi använder ett KPI-baserat ramverk som underlättar välgrundade beslut på nyckelområden som blandning/tillväxt av kanaler, segmentkartläggning och standardisering av försäljningsprocesser, samt teknik- och verktygsaktivering
  • Vi levererar en lösning i fyra delar: strategi för distributionsplaneringen, strategi för rekryteringsbyråer, hantering av introduktionen och livscykeln för personal, samt resultathantering


  Det ger dig möjlighet till att:

  • Upp till 25 % kostnadsbesparingar på distributionsrelaterade aktiviteter
  • Upp till 10 % högre konsulteffektivitet, mer kundtillvända och intäktsgenererande aktiviteter
  • Besparingar genom mindre telefonsamtalsvolym och supportkostnader för enskilda kontor
 • Rationalisering av programportföljen

  Rationalisera och modernisera

  Vem behöver detta?

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Flera applikationer med överlappande funktioner, samt lågt affärsvärde och tekniskt värde
  • En programportfölj som inte är anpassad till affärsstrategin
  • Äldre program som fördröjer ätgärder för affärsbehov 
  • Höga driftkostnader


  Så hjälper vi till:

  • Rationaliserar programportföljen genom att strategiskt välja mellan att behålla, slopa eller modernisera enskilda program
  • Anpassar din rationaliserade portfölj till ditt företag 
  • Uppfyller dina affärsbehov med lägsta totala ägandekostnad och högsta flexibilitet


  Det ger dig möjlighet till att: 

  • "Driva bättre" med resurssnålare och modernare program till lägre kostnader och med högre snabbrörlighet
  • Skapa samstämmighet mellan affärsverksamheten och IT-avdelningen
  • Skapa en ekonomisk drivkraft för modernisering
  • Få en komplett färdplan för modernisering, inklusive snabba vinster
 • Effektivitet i driftsmodeller

  Högre process- och kostnadseffektivitet

  Vem behöver detta?

  Livförsäkringsbolag som ställs inför utmaningar med:

  • Flera äldre applikationer som orsakar inkonsekvent bearbetning och försenad service
  • Komplexa produktlanseringar med långa lanseringstider 
  • Regelefterlevnadsproblem under revisioner på grund av bristande processdisciplin
  • Låg processkvalitet med alltför stora antal felkvoter och ombearbetningar, långa genomloppstider och överbelastning av personalstyrkan
  • Begränsad processdokumentation med stort beroende av nyckelpersoner
  • Stort antal rapporter och manuell hantering i processer
  • Vaga åtgärdsplaner för att förbättra effektivitet och ROI


  Så hjälper vi till:

  • Vi omstrukturerar dina affärsprocesser och rekommenderar en driftsmodell baserad på Cognizants egenutvecklade PRIME-metod
  • Vi definierar en framtidsvision och en driftsmodell som du vill uppnå genom att jämföra dina aktuella processer med branschens bästa praxis och processriktmärken
  • Användarkartor över affärsprocesser som analysverktyg 
  • Vi hittar luckor, ger BPR-rekommendationer och hjälper dig till snabba förbättringar


  Det här får du:

  • Upp till 20 dagar kortare tid för att upprätta en plan
  • Upp till 20 % besparade driftkostnader genom nya affärsprocesser
  • Upp till 10 % högre effektivitet i kundtjänstpersonalens arbetstid och effektivisering av arbetsflöden
  • Högre driftseffektivitet i avtalsrelaterad kundservice
 • Data- och analysstrategi

  Få handlingsbara insikter

  Vem behöver detta?

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Bristande tydlighet avseende avkastning på investering (ROI) och affärsfördelar med statistisk analys 
  • Oförmåga att skapa samstämmighet mellan lokala och externa data för härledning av praktiska "användningsklara" insikter 
  • Brist på beprövade metoder för att se möjligheter till kors- och merförsäljning
  • Otydlig analysexekvering på grund av låg datakvalitet
   

  Så hjälper vi till:

  • Vi använder nyckeltal för försäkringsbranschen för jämförelser och trendanalyser
  • Vi använder datautvinning för att identifiera grundorsaker där faktabaserade insikter kan inhämtas 
  • Vi tillhandahåller praktiskt genomförbara rekommendationer för högre affärsvärde


  Det här får du:

  • Segmentering och analys av kundkanaler
  • Förbättrad minsking och förebyggande av bedrägerier 
  • Potentiella nya affärsmöjligheter med både nya och befintliga kunder
 • Implementering av administrationssystem för Oracle-försäkring

  Nå dina OIPA-mål

  Vem behöver detta?

  Försäkringsgivare som vill:

  • Få stora affärsfördelar från en förstklassig Oracle-administrationsplattform 
  • Hålla sig uppdaterade om OIPA för att utnyttja de senaste funktionerna 
  • Standardisera och konsolidera flera äldre plattformar till OIPA 
  • Använda OIPA som strategisk administrationsplattform för aktiva avtal
   

  Så hjälper vi till:

  • Den enda Oracle Platinum-partnern med OIPA-specialisering
  • Tjänster: produktrådgivning/konsulttjänster, plattformsbaserade lösningar, implementering, underhåll och uppgraderingar
  • Erfarenhet: över 350 OIPA-medarbetare och stöd för 2,5 miljoner försäkringar
  • Ramverk: OIPA-implementering, versionsuppdatering, konvertering, konsolidering och underhåll
  • Acceleratorer: fler än 25 verktyg för konsult- och leveransfunktioner
  • TPA-tjänster: 700 000 policyer under framställning  


  Det här ger dig möjlighet till att:

  • Sänka kostnaden i förhållande till kvaliteten genom snabb och enhetlig IOPA-implementering 
  • Uppfylla kortfristiga regelkrav och strategiska affärsmål
  • Påskynda produktinnovation och lanseringstider
  • Få lägre kostnad per försäkringsavtal och lägre totala ägandekostnader
  • Få lägre risk vid transformation och obefintlig risk vid regelefterlevnad

Ytterligare funktioner

Från handläggning av försäkringsavtal till effektiviserad fakturahantering till en bättre kundupplevelse – Cognizant kan på flera sätt hjälpa försäkringsgivare att driva mer effektiva back och front office-verksamheter.

 • Tjänster för affärsprocesser

  30 miljoner hanterade försäkringsavtal

  Affärsprocesser för livförsäkringar är en viktig del av vår verksamhet. Varje dag hanterar vi nästan 30 miljoner livförsäkringar, fler än 4 miljoner pensionsförsäkringar och 14 miljoner closed block-försäkringar. Våra affärs- och teknikexperter erbjuder leverantörstjänster som hanterar alla identifierbara affärsprocesser, både enkla och komplexa, vilket minskar utgifter eller transformerar ett företag – eller rentav både och.
 • Anspråkshantering

  Mindre kostnader och krångel

  Vårt team har utvecklat administrationssystem för både grupplivförsäkringar och sjukpenningsanspråk för större leverantörer. Med hjälp av Cognizants serviceorienterade arkitektur kan dessa minska kostnader och det administrativa arbetet.
 • Användargränssnitt för kanaler och kunder

  Förbättra kunderna lojalitet

  Webbportaler som skapats särskilt för livförsäkringsbranschen av experter kan förbättra kundlojaliteten och effektivisera kommunikationen med anställda.
 • Fakturering och utbetalningar

  Effektivare fakturering

  Effektivare fakturering kan sänka kostnaderna för policyägande och öka produktiviteten. Dessa lösningar kan även integreras med lönesystem för gruppkunder. Vi är även specialiserade på att konsolidera flera små utbetalningssystem till effektivare företagslösningar.
 • Policy- och byråadministration

  Hantera, integrera, effektivisera

  Cognizants anpassade lösningar kan hantera, integrera och effektivisera policyadministration. System som anpassats på rätt sätt minskar kostnaderna för administration av en mängd olika försäkringsprodukter. Se hur våra lösningar för kompensation av ombud innefattar affärsregler för varje separat försäkringsprodukt som du erbjuder.
 • Testning och kvalitetssäkring

  För felfria program

  Det är viktigt men även svårt att se till att programmen körs felfritt. Cognizants kvalitetssäkringsexperter kan hjälpa dig genom hela processen, eller så kan du outsourca den till oss.
 • Grundläggande affärsfunktioner

  Mindre omkostnader, bättre kundupplevelser

  Vi erbjuder lösningar för hela företagets resurshantering, däribland regelefterlevnadsövervakning, HR-system och ett brett utbud av redovisningsfunktioner. Vad gäller kärnverksamheten tar vi ansvar för ett brett utbud av affärsfunktioner i back office. Samarbeta med Cognizant – minska merarbetet och förbättra kundupplevelsen.
 • Lösningsramverk

  Två värdefulla verktyg

  Cognizants försäkringsinstrumentpanel hjälper dig att effektivt spåra försäljning och marknadstrender. Och vår Intellimigrator flyttar försäkringsprogram till nya plattformar vid behov.

Så här förändrar data allt för försäkringsgivare

Spela upp video

Vår erfarenhet av att arbeta med Cognizant har varit en resa med möjligheter och framgång.

Director image
Chairman, CEO and President of National Life

Mehran Assadi

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you