Skip to main content Skip to footer
Tjänster för affärsprocesser

Påskynda det digitala skiftet

Konventionella affärsmodeller inom försäkring har visat sig vara anmärkningsvärt flexibla under en period, men branschen börjar känna av hur den digitala tekniken påverkar sättet som produkter och tjänster levereras.
Resultatet är att denna digitala övergång förändrar hur dessa produkter, tjänster och till och med själva affärsmodellen fungerar. Försäkringsbranschen står inför intensivt marknadstryck från många håll – nya aktörer utnyttjar snabbt ny teknik, för att erbjuda nischade lösningar medan konsumenterna börjar kräva de tilltalande upplevelser, som nu erbjuds rutinmässigt av återförsäljare och andra branscher. 
Vi tror att företag som rör sig snabbt och beslutsamt förmodligen blir dem som vinner stort. Nya intäktsströmmar väntar de försäkringsgivare, som kan utnyttja den digitala övergången och gå från att vara rent reaktiva – hålla sig skadeslösa mot risker – till att bli mer proaktiva partner till sina kunder, och kanske även göra så att de inte behöver göra en försäkringsanmälan överhuvudtaget. Framgångsrika försäkringsbolag automatiserar tungrodda processer, för att frigöra resurser som kan fokusera på att designa och leverera insikter och erfarenheter, som gör att företaget håller jämna steg med befintliga och potentiella kunder.
Vi hjälper försäkringsbolag att förnya och skapa processer, som har digital beredskap och inte bara förbättrar resultatet, utan även överbryggar processklyftorna mellan kunder, leverantörer och samarbetspartner genom automatisering, insikter, punktlösningar och plattformar. Cognizant har utvecklat en rad olika punktlösningar och plattformar för den heltäckande värdekedjan inom försäkringar, som är ett branschledande exempel på att leverera bättre resultat.

Segment

Skadeförsäkring
Skadeförsäkring

Förbättra resultaten genom att optimera driften, omgestalta upplevelser och digitalisering av affärsmodeller.

Liv- och pensionsförsäkring
Liv- och pensionsförsäkring

Interagera direkt och bättre med kunderna, effektivisera verksamheten, konsolidera system och förkorta tiden till marknaden, samtidigt som du minskar driftkostnaderna.

Utbud och plattformar

Vi hjälper försäkringsbolag att fokusera på tillväxt

Vi hjälper försäkringsbolag att omkonstruera, digitalisera, hantera och köra de viktigaste affärsprocesserna på ett sätt som förbättrar kundupplevelsen, höjer effektiviteten och sänker driftkostnaderna, så att tillväxten ökar.

Förbättra processer genom automatisering

Leverera fantastiska digitala upplevelser direkt till försäkringstagare och potientiella kunder, samtidigt som du förbättrar kvaliteten, sänker kostnaderna och transformerar verksamhetens prestanda inom liv- och pensionsförsäkring.

Optimera driften för framtida tillväxt

Kombinera våra specialiserade funktioner för skade­försäkring och digital expertis för att transformera din verksamhet, vilket även innefattas av drifts- och IT-modeller för kundupplevelsestrategier i omnikanaler – i kombination med lägre driftkostnader och högre effektivitet.

Förenkla processer för svårslagen kundupplevelse

Utnyttja tjänster för policyadministration genom hela livscykeln inom områdena personlig och kommersiell användning, liv- och gruppförsäkringar samt livränte- och pensionstjänster. Vi gör det möjligt för försäkringsbolag att uppfylla sitt dubbla mandat – att uppnå tillväxt och upprätthålla driftseffektiviteten genom vår kompetens och erfarenhet av att verka på globala marknader.

Förebygg ekonomisk förlust av personalens ersättningsanspråk

Förbättra din personals kvot mellan ersättningar och förluster med bättre kontroll över medicinska förmåner. Vår motor för behandlingsplaner skapar standardmallar för fakturagranskningar och använder evidensbaserade riktlinjer, som gör att du kan fatta objektiva beslut.

Branschklara ärendeprocesser för korrekta beslut

Täck effektivt anspråken från början till slut med vårt anpassade och transparenta utbud. Detta inkluderar allt från första skadeanmälan till bedömningar, beslut om anspråk, subrogation, reservförvaltning och betalningar.

Därför leder IPA till högre avkastning

Höj personalens produktivitet genom att automatisera specifika funktioner eller  aspekter av hela affärsverksamheten. Vi samarbetar med dig för att förbättra personalens produktivitet genom att använda ledande automatiseringsplattformar och effektivisera kundupplevelser, för bättre affärsresultat och tillväxt.

Digital transformation av ekonomi och redovisning

Förvandla finans- och redovisningsaktiviteter till värdegeneratorer för din verksamhet. Använd nästa generations digitala funktioner för att få ut mesta möjliga av befintliga investeringar och göra processerna för upphandling, orderläggande, redovisning och ekonomisk planering till värdefulla affärsinsikter.

Vårda dina kunder på rätt sätt

Få nya intäktsgenererande möjligheter för din verksamhet med nästa generations kundtjänst. Vi gör det möjligt för dig att leverera proaktiva, prediktiva interaktioner mellan alla kunders prioriterade kanaler, och därmed också mer effektiva, verkningsfulla och innehållsrika upplevelser.

Senaste insikterna

Så kan försäkringsgivare utmärka sig genom att noga övervaka sin digitala mognad

Vårt ramverk för digital mognad belyser vad som skiljer digitala ledare från digitala amatörer inom försäkringsbranschen.

De tre viktigaste digitala faktorerna för försäkringsgivare som vill stärka sin konkurrenskraft

Insurtech-företag sätter press på de traditionella försäkringsgivarna, och därför tittar vi på de främsta målen för försäkringsgivare för att behålla sin konkurrenskraft – och hur de ska uppnå dem.

Digitalisering: Därför bör försäkringsbolag moderniseras nu

Framåtsträvande försäkringsbolag har insett de avgörande fördelarna med artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och robotik.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.