carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

IOT-LÖSNING: KÄNNA AV FÖRÄNDRING - REAGERA MED INSIKT


Moderna företag kombinerar den fysiska världen med den digitala för bättre upplevelser i vardagen.

Användningen av verkliga data i realtid och 5G-tekniken banar väg för nya, djärva affärsmodeller. Lita på att Cognizant bygger dina IoT-initiativ, samlar in data och extraherar insikter, så att du kan förutse förväntningar och agera så snabbt som dina kunder förväntar sig.

En IoT-samarbetspartner som föredras av några av de mest kända varumärkena - vi skapar svårslagna upplevelser, optimerar prestanda och skapar möjligheter genom att bygga in kunskap i smarta fordon, byggnader och produkter.

IoT: Vi främjar företagens framtid och gör vardagen bättre 

Så lyckas 10 företag inom olika branscher med IoT-initiativ, som ger väldiga möjligheter till att anpassa och behålla motståndskraften i det nya normala.

LÄS E-BOKEN

Fatta bättre beslut snabbare

Förnya beslutsfattandet och få bättre affärsresultat med AI-drivna data.

LÄS MER

NYA ARTIKLAR

PERSPEKTIV
IoT i tillverkningen: ta ditt program till nästa nivå

Våra studier visar att många tillverkare fastnar på IoT-pilotstadiet med initiativ som inte är skalbara. Vi har praktiska råd för att utöka och utveckla ett IoT-program som ger verkligt affärsvärde.

PERSPEKTIV
Implementera AI-driven IoT

Även om samspelet mellan dessa närbesläktade tekniker ännu inte är helt klarlagt har vår undersökning fastställt att framtidsinriktade företag får grepp om de stora utmaningarna (integritet och säkerhet) och potentialen för både intäktsgenerering och en bättre kundupplevelse.

PERSPEKTIV
Skalning av IoT-program – 5 vektorer

Covid-19-krisen har gjort det tydligt för företagsledare att det finns ett stort behov av att prioritera och driva på framgångsrika IoT-implementeringar. Så här arbetar företag med en uppkopplad framtid för att säkerställa en hög avkastning på investeringar enligt våra studier.

Grundfos förbereds för digital transformation

 

LÄS MER

LÖSNINGAR

SKAPA UPPKOPPLADE LÖSNINGAR I INDUSTRIELL SKALA


När fysiska och digitala lösningar sammanstrålar på fabriksgolvet, med 3D-skrivare, sensorer, robotar och maskininlärning, förbättras effektiviteten, minskar driftstoppen och ökar flexibiliteten. Det här blir en allt större faktor i intelligenta produkter, där IoT-plattformar möjliggör fjärrövervakning, service nästan i realtid och proaktiv fältservice. 

Vi ser det i nya industriella informationsekosystem, där traditionella företag har lärt sig att tjäna pengar på sina IoT-funktioner för att erbjuda nya datarika tjänster. 

Var börjar du? Hur avgör du vilken investering som ger störst avkastning? Vilka användningsfall ger störst värde? Hur går du från ett pilotprojekt till storskalighet? Vilka är de ledande metoderna för att bygga en robust arkitektur och ritningar i stor skala? Vi har svaren och lösningarna.

 • IOT-STRATEGI OCH RÅDGIVNING

  FRÅN VISION TILL GENOMFÖRANDE

  IoT-aktiverade produkter är snart en del av vår vardag. Oavsett vilken bransch du är verksam i och vilka kunder du levererar till är nyckeln till framgång i den nya, digitala världen att ta dina bästa idéer till marknaden. Det innebär att ha en affärsmöjlighet för IoT och rätt resurser på plats för att verkställa snabbt och leverera värde. Vårt team kan hjälpa dig att identifiera och realisera möjligheter längs vägen från idé till marknad – samtidigt som du navigerar komplexiteten i dagens snabbt föränderliga teknik.

  Tjänster för IoT-strategi och rådgivning

  Internet of Things skapar nya tillväxtmöjligheter och ändrar hur företagen drivs. Ta reda på hur det kommer att påverka företaget och huruvida du är redo. 

  VISA PDF

  Ansluten referensarkitektur och verktyg

  Företag kan distribuera framgångsrika IoT-program med beprövade arkitekturer, verktyg och metoder i företagsklass och undvika vanliga fallgropar vad gäller implementering.

  VISA PDF
 • COGNIZANT CONNECTED FACTORIES

  UPPKOPPLADE FABRIKER MINSKAR KOSTNADERNA OCH ÖKAR EFFEKTIVITETEN

  Tillverkare står inför aldrig tidigare skådade utmaningar från global konkurrens, föränderliga affärsmodeller, fler regelverk och stigande kundbehov. De måste leverera allt högre nivåer av kvalitet och mer kundanpassningsbara produkter till allt lägre priser och uppfylla strängare säkerhetskrav. Vi skapar en plattformsoberoende plan för att sammanföra informationsteknik och operativa tekniksystem genom smidig integration mellan fysiska maskiner, miljöer, produkter och företagssystemlager.

  Uppkopplade fabriker

  Se hur ett modulärt tjänsteutbud hjälper tillverkare att ständigt upptäcka och visualisera insikter för att sänka kostnader, förbättra produktiviteten och utforma nästa generations produkter.

  VISA PDF

  Cognizant OnePlantTM

  Ta reda på hur du ändrar tyngdpunkten i din silobaserade tillverkning mot ett mer integrerat ramverk som hanterar de nya kraven som massanpassning medför.

  VISA PDF
 • COGNIZANT SMART BUILDINGS

  OPTIMERA UTRYMME, ENERGI, TILL­GÅNGS­PRE­STAN­DA OCH
  SLUTRESULTATET

  Byggnader blir smartare och kan skötas och förvaltas var som helst. Möjligheten att få bättre överblick över lokalerna kan optimera effektiviteten och kostnaderna samt ta dig mot nollutsläpp och motståndskraftig drift. Ta reda på hur vi hjälper företag att modernisera byggnader genom att förena system med enheter och digital teknik i syfte att använda realtidsinsikter för att öka värdet på fysiska utrymmen och skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö.

  Uppkopplade platser

  Byggnader är på väg att bli smarta. Lär dig hur du kan optimera fastighetshantering för att spara pengar, främja verksamheten och förbättra kundupplevelsen.

  VISA PDF
 • COGNIZANT SAFE BUILDINGS

  ÅTERÖPPNA LOKALER PÅ ETT SÄKERT SÄTT

  När företag öppnar på nytt efter pandemin måste arbetsgivare och anställda känna sig säkra på att lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas i lokalerna. För företag som strävar efter att öppna igen på ett säkert sätt har Cognizant Safe Buildings de instrument, den dataanalys och den digitala teknik som gör lokalerna säkrare för både medarbetare och besökare.

  LÄS MER
 • COGNIZANT CONNECTED PRODUCTS

  FORMA DEN NYA VÄRLDEN AV PRO­DUKT­UT­VECK­LING

  Bra formgivning utnyttjar människocentrerade principer över hela  produktlivscykeln - från koncept till slutförande. Med våra lösningar för produkttillverkning ser du framför dig och skapar uppkopplade produkter, som fungerar smidigt inom ditt ekosystem och använder analys för att skapa mervärde. Vi tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar för design och utveckling av produkter för den digitala tidsåldern – från insikter till design, från utveckling till kvalificering och från produkthantering till pilotprojekt.

  Connected Things Solutions

  Lär dig att omdefiniera nästa generations produktutveckling som skapar högkvalitativa, uppkopplade produkter snabbare – samtidigt som du kontrollerar kostnaderna och möter kundernas behov.

  VISA PDF

  Digital PLM (produktlivscykelhantering)

  Utnyttja det transformerande affärsvärdet i dina produktdata för att minska genomloppstiderna och förbättra verksamheten, samt öka intäkterna, kundnöjdheten och marknadsandelen.

  LÄS MER
 • COGNIZANT CONNECTED VEHICLES

  BYGGER FRAMTIDENS FORDON

  Fordonsindustrin övergår helt till en era av uppkopplad mobilitet. Framtidens fordon - kommersiella och industriella konsumenter - är starkt beroende av programvara, uppkoppling, AI och maskininlärning. Cognizant verkar över hela teknikstacken för fordonets mjukvara med viktiga egenskaper i elektriska och elektroniska system, fordonsapplikationer anslutna via "edge-to cloud" (kantdatorsystem till moln) och nya funktioner för autonoma och elektriska fordon.

  LÄS MER
 • COGNIZANT COLD CHAIN

  HÅLLER LIVSMEDEL OCH LÄKEMEDEL SÄKRA

  Proaktiv övervakning av temperaturkänsliga livsmedel och läkemedel är viktigt för att minska exponeringen av olämpliga förhållanden under transport och lagring. Med Cognizant Cold Chain kan livsmedels-, dryckes- och läkemedelsföretag och deras transportekosystem snabbt och tillförlitligt övervaka kylförvaringskedjor i realtid. Cognizant Cold Chain är en LTE/5G, IoT-aktiverad applikation med inbyggd intelligens på Azure IoT Central, som säkerställer produktintegritet och regelefterlevnad, samt minimerar riskerna i hela värdekedjan.

  Cognizant Cold Chain

  Övervaka temperaturstyrda leveranskedjor snabbt och tillförlitligt med inbyggd intelligens som säkerställer produktintegriteten och minimerar riskerna.

  VISA PDF

SENASTE INSIKTERNA

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnersamarbete och strategiska allianser med världsledande företag, så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Cisco
AWS
Microsoft
PTC

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.