carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Slå samman det fysiska med det digitala


IoT-tekniklösningar slår samman den fysiska världen med den digitala, kopplar upp företag, extraherar intelligens och driver fram autonomi. Medan du kan fokusera på att generera intäkter, förbättra hållbarhet och vara marknadsledande.

Sammanslagningen av digitalt och fysiskt skapar nya marknadsmöjligheter. Men det medför även nya affärsutmaningar. På Cognizant hjälper vi företag att snabbt moderniseras för att förutse kundernas och marknadens krav och agera direkt.

Genom att koppla samman utrymmen, produkter, industriell tillverkning och modern mobilitet, så tillhandahåller våra ingenjörer IoT-plattformar som hjälper dig att förnya din verksamhet, bygga innovativa upplevelser och skapa nästa generations produkter. Resultatet? Hållbar intäktstillväxt, optimerade marginaler och förbättrade värderingar.

Lösningar

 • Products+

  Smart uppkoppling utökar funktionaliteten på hemelektronik och medicinsk och industriell utrustning som i sin tur skapar nya intäktsflöden, samtidigt som den effektiviserar processer och levererar bättre upplevelser.

  Läs mer
 • Operations+

  Vi utvecklar smarta lösningar som transformerar försörjningskedjor och driften för industriell produktion, vilket hjälper till att minska kostnaderna och påskynda lanseringstiden.

  Läs mer
 • Mobility+

  Intelligenta lösningar möjliggör uppkopplad, delad och autonom mobilitet inom transport och logistik, vilket leder till bättre effektivitet över hela affärsekosystemet.

  Läs mer
 • Spaces+

  Uppkopplade lösningar skapar intelligens över offentliga och privata byggnader, fabriker och annan relaterad infrastruktur, samt förhöjer upplevelser och driver hållbarhet.

  Läs mer

Vår metod

Vi använder ett människocentrerat förhållningssätt för att lösa dina största utmaningar och förbättra vardagen. Genom informations- och driftsteknik kombinerar vi mjukvara, hårdvara och avancerade IoT-lösningar med teknik- och säkerhetsfunktioner för att hjälpa ditt företag att dra nytta av de näst intill obegränsade synergierna mellan den fysiska och digitala världen.

Gå med i vårt Industry+-team

Om du är intresserad av att förbättra världen och göra den mer sammankopplad med IoT-tekniklösningar, fundera då på en karriär hos Cognizant.

Läs mer

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you