Skip to main content Skip to footer

Oavsett var du befinner dig på din resa mot modernisering av försäkringar, så hjälper Cognizant dig att uppdatera dina äldre tekniksystem och processer, för att uppfylla dagens kundkrav på en digital, personaliserad onlineupplevelse - samtidigt som du minskar riskerna.

Snabb produktlansering på marknaden

genom att effektivisera utvecklingen och påskynda underwriting, fakturering och andra kärnprocesser.

Minska driftskostnaderna

genom att förbättra dataexaktheten och effektivisera manuella, tidskrävande uppgifter.

Uppnå effektivitetsvinster

genom att automatisera arbetsflöden och integrera avancerad teknik som AI och generativ AI.

Försäkringssegment som vi har lösningar för

Lösningar

Om du planerar att modernisera dina processer, ska du se till att din strategi styrs av affärsmål, och inte av tekniska kriterier.

Cognizant hjälper försäkringsbolagen att uppnå sina mål genom att använda den senaste tekniken inom AI och generativ AI, för att skapa en konkurrensfördel.

Med detta agila 6-veckorsprogram kan försäkringsbolagen skapa innovation och upptäcka nya tillväxtmöjligheter, förbättra kundupplevelsen och optimera sin verksamhet.

Generativ AI: Skapa värde med intuitionens hastighet

Släpp loss beslutskraften i generativ AI och skapa resultat som framtidssäkrar din verksamhet.

Fallstudier

AI förbättrar prediktiv underwriting

genom att stötta underwriting-processen och öka effektiviteten, samtidigt som den förutsäger och prioriterar ärenden som både ska godtas och inte.

Man håller några papper i ena handen och skriver med den andra på en tavla med en penna, medan en annan man tittar och ler
Ett indiskt försäkringsbolags ID-skydd för konsumenter

använder AI-teknik som säkrar biometriska data med 100 % exakthet vid bildmaskering.

biometriska data
Motståndskraft med ett klick för Swiss Re

genom SAP:s lösning för katastrofberedskap, som förbättrar motståndskraft, eliminera manuella fel och påskynda återställningen.

Två personer sitter på en yacht
Migrering av IT-plattform för framtida tillväxt

skedde under en 2-årsperiod, där arbetsmängder förflyttades från moderbolaget till den nyutvecklade plattformen.

någon tittar på en krockad bil
Ett brittiskt försäkringsbolags RPA-lösning

automatiserar över 70 processer inom flera affärsområden och sparar 7,5 miljoner GBP per år.

Man och kvinna tittar på en surfplatta
Digitalt transformerat kontaktcenter minskar hanteringstiden med 25 %

genom att ta itu med dess utmaningar och integrerade standardiserade plattformar inom komplexa landskap.

någon tittar på en krockad bil

Senaste insikterna

Branschens nästa tillväxtområde: Open insurance

När kunderna ger försäkringsbolagen tillåtelse att dela data med andra aktörer, kan det innebära nya intäktsströmmar och ökat konsumentförtroende.

Framtidens underwriting är här, och den är bionisk

Idag är underwriting-processen manuell, vilken inte bara är långsam utan även mycket kostsam. Den grundläggande underwriting-processen behöver fortfarande förnyas, och bionisk underwriting ger oss den möjligheten.

Försäkringsbolagen vänder sig till AI när skadeärenden och kostnader ökar

Visst, AI kan sänka kostnaderna och personalisera kundupplevelsen (CX). Men för att lyckas krävs en modern dataarkitektur och intelligent datahantering.

Så anpasssar försäkringsgivare sig till den nya visionen för nettonollmålet

Försäkringsbolagen står inför nya utmaningar och måste möta visionen för nettonollmålet genom teknik, datadrivna insikter och människocentrerad design.

Försäkringsbolagen har ett försprång, men framtiden är osäker

Samtidigt som försäkringsbolagen drar nytta av teknikinvesteringar, så står de inför makroekonomisk osäkerhet och en föränderlig marknad.

Använd AI och data för att förbättra kundupplevelsen

Genom att kombinera AI-teknik och humanvetenskap, så kan företag förnya beslutsprocesserna, för att locka kunder och öka intäkterna.

Våra partnersamarbeten

Med ett mer omfattande tjänsteutbud ingår vi partnersamarbeten och strategiska allianser med företag i världsklass och levererar heltäckande lösningar till våra kunders utmaningar inom IT och affärsverksamhet.

Ledningen

Sachin Mhatre

Client Partner - Banking, Financial Services & Insurance

Carl Norrman

Sales Director - Banking, Financial Services & Insurance

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.