carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

NYDANANDE FÖRSÄKRING

Digital transformation skapar nytt mervärde

Digital transformation skapar nytt mervärde

Försäkringsbolagens strävan efter det digitala omformar branschen

Transportörer rustar sig digitalt för att bekämpa riskerna som skapades av Black Swan-evenemangen och för att ligga steget före kundernas krav på dagens konkurrenskraftiga marknad.

Läs mer

Det är en spännande tid för branschen då fler försäkringsbolag investerar för att transformera sina affärsmodeller. Eftersom innovation är väsentligt för tillväxt levererar vi insikter som stärker din digitala närvaro, jämnar ut spelfältet och hjälper dig att uppnå ditt affärsmål.

Din partner i molnet

Cognizant kan hjälpa dig att använda molnet för att skapa framgångsrika kundupplevelser och förbättra lanseringstiden.

Läs mer

Din partner i molnet

Cognizant kan hjälpa dig att använda molnet för att skapa framgångsrika kundupplevelser och förbättra lanseringstiden.

Läs mer

RESULTATDRIVEN

Dra nytta av vårt flerdisciplinära tillvägagångssätt.

Vi sammanför specialister på underwriting, distribution, anspråk, artificiell intelligens och digital transformation.

RESULTAT
En ledande skadeförsäkringsgivare
RESULTAT
En ledande skadeförsäkringsgivare

förbättrade sin kundupplevelse, minskade radikalt kundförlusterna och ökade efterlevnaden av tjänstenivåavtal med 95 % efter migrering till en digital platform.

Läs mer
RESULTAT
En försäkringsgivare i USA
RESULTAT
En försäkringsgivare i USA

transformerade digitalt sin IT-verksamhet och förbättrade upptäckter och förebyggande av bedrägerier med 400 %, bland andra fördelar.

Läs mer
RESULTAT
Ett stort amerikanskt livförsäkringsföretag
RESULTAT
Ett stort amerikanskt livförsäkringsföretag

som hade problem med föråldrade äldre system moderniserade IT-systemen med molntjänster och sänkte priset per policy med 46 %.

Läs mer
BUSINESS INTELLIGENCE

Nypublicerade insikter

BLOGG
Modernisering av fakturering stänger klyftan i kundupplevelsen

Moderniserade faktureringssystem är avgörande för att ge den kundupplevelse, dynamiska prissättning och personalisering som kunderna i allt högre grad efterfrågar.

PERSPEKTIV
Designa bättre mjukvarudrivna upplevelser för försäkringsbolag

Möjligheten att snabbt utveckla och driftsätta programvara är mycket viktig för försäkringsbolagens framgång kommersiellt sett.

PERSPEKTIV
Tranformera av tilläggsförmåner skapar nya möjligheter

Vi rättar till fakta genom att utöka produktportföljerna för försäkring inom detta snabbväxande segment.

För att åstadkomma digital transformation och utöka sin marknadsandel installerade det här Fortune 500-försäkringsbolaget en automatiserad plattform – och fick 500 nya kunder på 60 dagar.

Läs mer

Arbetet framåt inom försäkring: Sträva efter digital överlägsenhet

Spela upp video

Digitally Cognizant – blogg

PRESSRUM

I nyhetsflödet

September 24, 2019

Ny AI-plattform från Cognizant för skadereglering förbättrar kundservice efter naturkatastrofer

August 1, 2019

Intelligent processautomatisering inom försäkring kan förbättra kundupplevelsen och minska kostnaderna

June 13, 2019

Cognizant hjälper försäkringsbolag att förbättra sin kundupplevelse genom att bli digitalt

FÖRSÄKRINGSHANTERING

Ledarskap

Meera Krishnamurthy

SVP, Global Leader

Mahesh Natarajan

Ledare inom försäkringsstrategi och branschlösningar

Ta första steget

Vi hjälper kunderna att blicka både bakåt och framåt. Det är ett stort åtagande, men de nya digitala möjligheterna är stora och fortsätter att växa. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you