carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Kvalitet och snabbhet för framgång med digitala lösningar

Kvalitet i snabbfilen

Framgång i den digitala eran kräver att företag åstadkommer hög kvalitet med lika hög hastighet. Cognizant hjälper dig till både kvalitet och hastighet när du förnyar verksamheten, tekniken och kundupplevelsen.

Ny kvalitet för digitala lösningar


Heltäckande kvalitetssäkring.

Tillförlitlig kvalitetssäkring (QA) är avgörande när företag förenklar, moderniserar och skyddar sina befintliga miljöer inför den digitala eran. Kvalitet är ett helhetsbegrepp och måste omfatta både befintliga och digitala system.

Cognizant Quality Engineering & Assurance (QE&A) förnyar QA-processen för dig med hjälp av en heltäckande ekosystemsmetod med intelligenta och automatiserade QA-processer. På så sätt vinner du både kvalitet och hastighet för snabbare förändringar i verksamheten och tekniken, samt en bättre kundupplevelse.

Se våra erbjudanden

Lösningar

Snabb kvalitet


Cognizant Quality Engineering & Assurance hjälper dig att lyckas i den digitala världen med kvalitet och snabbhet.

Med över 650 kunder inom branschpecifika användningsområden och en global närvaro är Cognizant QE&A eftertraktade inom kvalitetssäkring.

På QE&A är snabb kvalitet med ständig automatisering och intelligent QA bara början. QE&A förändrar kvalitetsbegreppet med QA Hub™, ett ekosystemsbaserat förhållningssätt som kombinerar djupa branschkunskaper med kvalitetssäkring, immateriella rättigheter och innovation, som stöds av dynamiska partnersamarbeten och intensiva gemenskaper. Möjligheterna är oändliga när kvaliteten är rätt.

 • Verksamhetsförändringssäkring

  Koppla QA till affärsresultaten

  Cognizant kopplar kvalitetssäkringsresultaten till affärsresultaten genom att utöka kvalitetssäkringen från applikationskvalitet till affärsprocessen.

  Testning av affärsprocessen

  Affärsprocessinriktade QA-lösningar som bygger på vår branschkunskap och vårt bibliotek med tillgång på domäntester och som hanterar dina affärsmål.

  Acceptanstest för användare

  Testning av applikationer från början till slut som säkrar kvaliteten för slutanvändarna. 

  Kvalitetssäkring för blockkedjan 

  Regelefterlevnad för blockkedjan ser till att dina applikationer uppfyller branschspecifika och lokala regleringar, samt efterlevnadskrav.

 • Teknikomställningssäkring

  Lansera din digitala agenda

  Eftersom tekniken är helt central i varje digital agenda omfattar våra heltäckande kvalitetssäkringslösningar hela din digitala teknikstack – inklusive sociala medier, mobilenheter, analys, molnet och IoT-teknik – för att säkerställa att den fungerar väl med din befintliga teknikstack på företaget. 

  IoT-säkring

  Branschanpassade kvalitetssäkringslösningar för IoT med robotisering, virtualisering av sensorer och testautomatisering för ekosystem.

  Mobilitetssäkring

  Helhetssäkring för dina mobilappliaktioner med hjälp av våra immateriella rättigheter (IP) och on-demand-enheter.

  Kvalitetssäkring för molnmigrering

  Ett 360-graders kvalitetssäkringsramverk säkerställer de molnattribut som är nyckeln till framgång vid migrering till molnet.

  Big Data-säkring

  Big Data-testlösningar som säkerställer datavariation och -snabbhet för dina affärsapplikationer.

  IT-säkringslaboratorier

  Regionala molnbaserade IT-säkringslabb som möjliggör lokaliserad testning av dina digitala tekniklösningar med hjälp av molninfrastruktur och on-demand-provisionering av enheter.

 • Kundupplevelsesäkring

  Prestanda, säkerhet, tillgänglighet

  Säkerställ en svårslagen kundupplevelse i dina applikationer genom QA-lösningar som fokuserar på prestanda, säkerhet och användbarhet. Vi har ett 360-graders perspektiv på kvalitet genom komplettering av affärs- och IT-säkring med ett CX-fokus.

  Prestandastestning

  Prestandatestning av dina applikationer med hjälp av en mängd tekniker och integrerade ekosystem ger dig en smidig och problemfri kundupplevelse. 

  Säkehetstestning

  SAST- och DAST-anpassade kvalitetssäkringslösningar som hanterar säkerhets- och sårbarhetskrav i digitala ekosystem. 

  Tillgänglighetstestning

  Validering av användargränssnittsdesign och användbarhetsaspekter såsom navigering och åtkomst i alla kanaler för högre användning och nöjdhet.

  Massbaserad problemlösning (crowdsourcing) för CX-säkring

  Massbaserad problemlösningstestning (crowdsourcing) av slutanvändarnas upplevelse med hjälp av vår snabbaste plattform för on-demand-baserade testtjänster, verktyg, molnbaserade enhetslaboratorier, immateriell egendom (IP) och testinfrastruktur.

 • Intelligent och automatiserad kvalitetssäkring (QA)

  Smartare kvalitetssäkring

  På Cognizant integrerar vi intelligens och automatisering som centrala element i kvalitetssäkringen, och vi använder kognitiva funktioner och en livscykelstrategi för automatisering.

  Kvalitetsinsikter

  Skapa praktiska kvalitetsinsikter med hjälp av AI och maskininlärningsfunktioner Integrerad QA-analys under programvarulivscykeln möjliggör tidig upptäckt av fel samt testoptimering. Slutanvändarnas kunskap berikar befintliga affärsprocesser och underlättar skapandet av förstklassiga produkter och tjänster.

  Automatiserad affärsprocesstestning

  Vår affärsprocessanpassade automatisering använder en patenterad algoritm som baseras på bearbetning av naturligt språk för automatisk generering av testfall.  

  In-Sprint-automatisering 

  Vår skriptlösa testautomatiseringslösning underlättar kontinuerlig testning av mobila och webbaserade applikationer i DevOps-miljöer och flexibla miljöer.

  Bot-assisterad testning 

  Konfigurerbara robotar för automatiserad testning av interaktioner mellan människa/maskin och maskin/maskin vid den fysiska/digitala gränsen för IoT.

  Cognizant® Automation Center

Senaste insikterna

Våra partner

Vi bildar partnersamarbeten och strategiska allianser med världsledande företag, så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Amazon Web Services

Cognizant är Premier Consulting Partner för AWS, AWS Channel Reseller, AWS Managed Services Partner, AWS Migration Acceleration Program (MAP) Partner och AWS Marketplace Reseller. Cognizant har dessutom ackrediterad status med AWS för sjukvård och biovetenskap, finansiella tjänster, migreringskompetens, big data, Workspaces och SharePoint.

Microsoft

Tillsammans sätter Cognizant och Microsoft fart på kundernas digitala transformation. Cognizant och Microsoft har varit samarbetspartner i 15 år och fokuserar tillsammans på att sätta kunden i centrum. Vi hjälper kunderna att förnya, omskapa och omstrukturera sina verksamheter, för att kunna släppa loss ny potential med ett förhållningssätt som placerar mobila enheter och molnet i centrum.

Nyheter

Läs mer om oss Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

*Friskrivning

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, och används här med tillstånd. Med ensamrätt. Rapporten publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör utvärderas i kontexten för hela dokumentet. Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer som har högst betyg eller någon annan beteckning. Gartners forskningspublikationer består av Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktamässiga uttalanden. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive eventuella garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you