carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

IPA: Framtiden är nu


Gårdagens driftmodell kommer inte att leverera morgondagens vinster. Koppla samman dina processer, medarbetare och insikter i hela företaget med intelligent processautomatisering (IPA) för effektiv prestanda till lägre kostnader.

Våra rådgivare, erfarna experter och tekniker samarbetar med dig för att utforma nya arbetssätt som maximerar potentialen för automatisering. Tillsammans förnyar vi processer med mänsklig och digital intelligens för att påskynda transformation och hjälpa ditt företag att känna av framtiden.

Anslutning av mänskligt och digitalt för att optimera affärsresultat

Vi kombinerar affärs- och processkonsultrådgivning, domän- och teknikexpertis med förändringshantering för att hjälpa företag att verkställa IPA:s fulla potential.

Läs mer

Cognizant Neuro™— ett snabbare och enklare sätt att leverera sömlösa upplevelser

Använd ett automatiseringssystem för att samordna talang, teknik och nya sätt att arbeta intelligent och holistiskt.

Läs mer

Cognizant Neuro™— ett snabbare och enklare sätt att leverera sömlösa upplevelser

Använd ett automatiseringssystem för att samordna talang, teknik och nya sätt att arbeta på ett intelligent, holistiskt sätt.

Läs mer

Lösningar

Arbeta intelligent, släpp loss potentialen

Cognizants praxis för intelligent processautomatisering kombinerar rådgivningstjänster med gedigna leverantörspartnersamarbeten och integrerade lösningar för att skapa och genomföra strategiska färdplaner. Vi börjar där du befinner dig i din automatiseringsresa och hjälper till att öka din anpassningstakt genom att bädda in våra team direkt i din företagskultur för att leverera resultat.

 • Cognizants rådgivningstjänster

  Accelerera. Förenkla. Gör skalbart.

  Intelligent automatisering kräver likvärdig fokus på människor och teknik. Våra rådgivare arbetar tillsammans med dig för att skapa ett hållbart ramverk för att möjliggöra skalbarhet, fastställa rätt driftmodell och integrera förändringshantering. Med gedigen expertis, utbud och datadriven metodik arbetar vi med dig för att modernisera affärsprocesser som ger resultat.

  Vi ger unika och övertygande perspektiv på tekniklandskapet. Vårt tekniska team har djupa och breda kompetensområden för att skapa en helhetssyn på lösningar som passar bäst för att sätta fart på din digitala transformationsresa. Deras insikter hjälper dig att navigera i ett snabbt växande landskap med lätthet och snabbhet.

  Läs mer
 • Cognizants lösningar

  Förnya arbetet, skapa digitalt

  För att uppnå maximala affärsresultat med intelligent processautomatisering, så krävs företagsövergripande digital verksamhet med teknik som är unikt utformad för ditt IT-ekosystem. Våra egna och samarbetspartners lösningar hjälper dig att förenkla, påskynda och utöka automatiseringen, vilket möjliggör helhetsprocesser för att skapa flexibla, motståndskraftiga driftsmodeller.

  Genom att kombinera kapaciteten i branschverktyg med livscykelns drivkrafter som levererar en framtidssäker plattform, så hjälper vi dig att demokratisera automatiseringstekniker genom hela företaget. Med low code-lösningar, uppgiftsinsamling, kartläggning och kognitiva plattformar över processer, så kan du kringgå anställdas arbetsbelastning och driva äkta affärsinnovation.

 • Cognizants implementeringstjänster

  Optimala resultat levereras enligt ditt arbetssätt

  Framsteg inom intelligent processautomatisering är beroende av två faktorer: rätt teknik och en samarbetspartner som fördjupar sig i hur du arbetar. Vi fokuserar på att tillhandahålla flexibla, anpassade lösningar som stöder en icke-linjär strategi för digital transformation. Vår implementeringsmodell levererar kvalitet och använder förändringshantering för att stärka resultaten.

  Med vårt plattformsupplägg integrerar vi sammankopplade tekniker för att påskynda automatisering och optimera leverans, samt förbättra repeterbarhet och skalbarhet, samtidigt som vi säkerställer motståndskraft. Våra ramverk, acceleratorer och domänspecifika tillgångar hjälper dig att snabbare uppnå mervärde. Vi möjliggör strategier för s.k. "citizen development", som sträcker sig från riktade grupper till fullskaliga driftsättningar.

 • Cognizants funktionstjänster

  Moderna driftsmodeller

  Din organisation finns till för att ge bra service åt kunderna - förstå deras behov och agera snabbt för att möta deras krav. Vi finns här för att hjälpa dig att åstadkomma det. Genom fullständigt outsourcade automatiseringstjänster erbjuder vi flexibilitet i hantering och skalbarhet av processinnovation, samarbete med dina IT- och affärsfunktioner för att leverera innovation genom intelligenta processer, teknik och alternativa talangmodeller.

  Vi kan hantera dokumentation, utveckling, driftsättning och underhåll av processautomation för din räkning och erbjuda tjänster i en resultatbaserad modell. Vi tillhandahåller hållbar affärsverksamhet.

Branschutmärkelser

Utmärkelser från samarbetspartner

Senaste insikterna

Ta första steget

Vi hjälper våra kunder genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men med dagens nya tekniska funktioner kan vi göra det.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.