carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Förvandla automatiserings­fördel till mänsklig fördel

Förvandla automatiserings­fördel till mänsklig fördel

Morgondagens arbetskraft – idag: Människor, intelligent automatisering och innovation

Ge människor möjlighet att bli effektiva medlemmar i team för interaktion människa/dator. Lär dig hur du gör i den här frågestunden med Forrester.

Läs vanliga frågor Läs vanliga frågor
Titta på webbseminarium

IPA: Framtiden är nu

Yesterday’s operating model won’t deliver tomorrow’s wins. Connect your processes, people and insights across the enterprise with intelligent process automation (IPA) for breakthrough performance at lower costs.
Our experts partner with you to design new ways of working that maximize the potential of automation. Together, we reimagine processes with human and digital intelligence to accelerate transformation and help your business sense the future.

Cognizant Neuro® – ett snabbare och enklare sätt att leverera sömlösa upplevelser

Använd ett automatiseringssystem för att samordna talang, teknik och nya sätt att arbeta på ett intelligent, holistiskt sätt.

Läs mer

Cognizant Neuro® – ett snabbare och enklare sätt att leverera sömlösa upplevelser

Använd ett automatiseringssystem för att samordna talang, teknik och nya sätt att arbeta på ett intelligent, holistiskt sätt.

Läs mer

Lösningar

 • Cognizants rådgivningstjänster

  Accelerera. Förenkla. Gör skalbart.

  Intelligent automatisering kräver likvärdig fokus på människor och teknik. Våra rådgivare arbetar tillsammans med dig för att skapa ett hållbart ramverk för att möjliggöra skalbarhet, fastställa rätt driftmodell och integrera förändringshantering. Med gedigen expertis, utbud och datadriven metodik arbetar vi med dig för att modernisera affärsprocesser som ger resultat.

  Vi ger unika och övertygande perspektiv på tekniklandskapet. Vårt tekniska team har djupa och breda kompetensområden för att skapa en helhetssyn på lösningar som passar bäst för att sätta fart på din digitala transformationsresa. Deras insikter hjälper dig att navigera i ett snabbt växande landskap med lätthet och snabbhet.

  Läs mer
 • Cognizants lösningar

  Förnya arbetet, skapa digitalt

  För att uppnå maximala affärsresultat med intelligent processautomatisering, så krävs företagsövergripande digital verksamhet med teknik som är unikt utformad för ditt IT-ekosystem. Våra egna och samarbetspartners lösningar hjälper dig att förenkla, påskynda och utöka automatiseringen, vilket möjliggör helhetsprocesser för att skapa flexibla, motståndskraftiga driftsmodeller.

  Genom att kombinera kapaciteten i branschverktyg med livscykelns drivkrafter som levererar en framtidssäker plattform, så hjälper vi dig att demokratisera automatiseringstekniker genom hela företaget. Med low code-lösningar, uppgiftsinsamling, kartläggning och kognitiva plattformar över processer, så kan du kringgå anställdas arbetsbelastning och driva äkta affärsinnovation.

 • Cognizants implementeringstjänster

  Optimala resultat levereras enligt ditt arbetssätt

  Framsteg inom intelligent processautomatisering är beroende av två faktorer: rätt teknik och en samarbetspartner som fördjupar sig i hur du arbetar. Vi fokuserar på att tillhandahålla flexibla, anpassade lösningar som stöder en icke-linjär strategi för digital transformation. Vår implementeringsmodell levererar kvalitet och använder förändringshantering för att stärka resultaten.

  Med vårt plattformsupplägg integrerar vi sammankopplade tekniker för att påskynda automatisering och optimera leverans, samt förbättra repeterbarhet och skalbarhet, samtidigt som vi säkerställer motståndskraft. Våra ramverk, acceleratorer och domänspecifika tillgångar hjälper dig att snabbare uppnå mervärde. Vi möjliggör strategier för s.k. "citizen development", som sträcker sig från riktade grupper till fullskaliga driftsättningar.

 • Cognizants funktionstjänster

  Moderna driftsmodeller

  Din organisation finns till för att ge bra service åt kunderna - förstå deras behov och agera snabbt för att möta deras krav. Vi finns här för att hjälpa dig att åstadkomma det. Genom fullständigt outsourcade automatiseringstjänster erbjuder vi flexibilitet i hantering och skalbarhet av processinnovation, samarbete med dina IT- och affärsfunktioner för att leverera innovation genom intelligenta processer, teknik och alternativa talangmodeller.

  Vi kan hantera dokumentation, utveckling, driftsättning och underhåll av processautomation för din räkning och erbjuda tjänster i en resultatbaserad modell. Vi tillhandahåller hållbar affärsverksamhet.

Branschutmärkelser

Utmärkelser från samarbetspartner

BUSINESS INTELLIGENCE

Nypublicerade insikter

RAPPORTER
Så här skapar digitalt moderna processer fantastiska upplevelser

I en tid då upplevelser är allt, så kommer automatisering av processer för snabbhet, intelligens och smidighet att utgöra en avgörande konkurrensfördel.

RAPPORT
Utvärdera din beredskap för AI, automatisering och robotik

Den här kostnadsfria Forrester-rapporten hjälper dig att driva framgångsrika automatiseringsinsatser framåt genom att jämföra och identifiera områden där du behöver investera.

RAPPORT
Skala upp intelligent automatisering

Företag som infört intelligent automatisering – inte bara i sina strategier, utan även i hur personalen arbetar – har fått omfattande affärsresultat.

Ta första steget

Vi hjälper våra kunder genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men med dagens nya tekniska funktioner kan vi göra det.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you