Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Kundupplevelseresan

Vad är en kundupplevelseresa?

CX-resan (Customer Experience) avser den totala summan av interaktioner som en kund har med ett företag, från slut till slut - från upptäckt av varumärke till köp och efter köp.

Vad är affärsnyttan med en effektiv CX-resa?

Ett företag som framgångsrikt kartlägger den resa som kunderna tar kan realisera flera affärsfördelar, inklusive:

  • Förståelse. En effektiv CX-resekarta hjälper företagsledare att gå i sina kunders skor och hitta sätt att förbättra och till och med anpassa varje kunds upplevelse med företaget.
  • Effektivitet. En genomtänkt planerad CX-resa kan identifiera processineffektivitet och uppsägningar som, om de åtgärdas, kan sänka kostnaden för kundtjänst och andra operativa områden.
  • Märkeslojalitet. CX-resekartläggning kan skapa en positiv kundupplevelse hos ett företag - skapa lojalitet och uppmuntra kunder att fortsätta komma tillbaka till varumärket.
  • ROMI. En framgångsrik CX-resa kan dramatiskt påskynda försäljningscykler, öka korsförsäljnings- / försäljningsintäkter, skapa intäktsströmmar från kundreferenser och öka avkastningen på marknadsinvesteringar (ROMI).
Kundupplevelseresa - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista