carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Kundupplevelseresa

Vad är en kundupplevelseresa?

CX-resan (Customer Experience) avser den totala summan av interaktioner som en kund har med ett företag, från ändpunkt till ändpunkt - från upptäckt av varumärke till köp och vidare till efter köp.

Vad är affärsnyttan med en effektiv CX-resa?

Ett företag som framgångsrikt kartlägger den resa som kunderna tar kan verkställa flera fördelar, såsom:

  • Förståelse. En effektiv CX-resekarta hjälper företagsledare att gå i sina kunders skor och hitta sätt att förbättra och till och med anpassa varje kunds upplevelse med företaget.
  • Effektivitet. En genomtänkt planerad CX-resa kan identifiera processineffektivitet och övertalighet som kan, om de åtgärdas, sänka kostnaden för kundtjänst och andra operativa områden.
  • Märkeslojalitet. CX-resekartläggning kan skapa en positiv kundupplevelse hos ett företag - skapa lojalitet och uppmuntra kunder att fortsätta komma tillbaka till varumärket.
  • Marknadsinvesteringar (ROMI). En framgångsrik CX-resa kan påskynda försäljningscykler avsevärt, öka korsförsäljnings-/försäljningsintäkter, skapa intäktsströmmar från kundförvärv och öka avkastningen på marknadsinvesteringar (ROMI).

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you