Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Plattformslösningar för molndata

Vad är en plattform för molndata?

En plattform för molndata underlättar migreringen av en verksamhets dataekosystem och företagsdata till molnet och bort från traditionella lokala datacenter eller datalager. För vissa företag kan en molndataplattform bestå av multimolnmiljöer.

Vad är affärsnyttan med en dataplattform för moln?

Fördelarna med en molndataplattform inkluderar dess förmåga att:

  • Snabbt intag av strukturerad och ostrukturerad data för att göra analys.
  • Skala snabbt och enkelt när behovet för data och analys växer.
  • Underlätta skapandet av en datasjö för att demokratisera data och dela den var och när som helst – både för användare på plats och distans.Använd denna datarika informationen till meningsfulla åtgärdbara insikter.
  • Förenkla IT-driftsmiljöer och minska kostsamma licenser och underhåll, som slukar IT-budgeten.
  • Flytta från kapitalkostnad till rörelsekostnad: du betalar bara för de tjänster du nyttjar, vilket gör det billigare och flexiblare än ett lokalt datacenter.
  • Möjliggör för företag att ompröva dataprocesser och dataskyddsmetoder.
  • Eliminerar praktiskt taget driftstopp på grund av underhåll, skador eller stöld.
Hur bidrar en molndataplattform till värdefullare data?

Data finns överallt. AI är framtiden. Men för att förverkliga värdet av AI och förbli konkurrenskraftig måste en verksamhet omvandla data till meningsfulla insikter. En molndataplattform påskyndar resan mot att implementera en stabil datagrund, vilket gör det möjligt för företag att fördela, strukturera och analysera de data som är viktiga, och leverera företagsomfattande intelligens på kortare tid och till lägre kostnad än traditionella metoder. 

Hur förbättrar molndatalösningar affärsinsikter?

En molndataplattform ökar omfattningen och tillämpligheten av affärsinsikter genom att integrera strukturerade och ostrukturerade data, och göra datamodeller enkla att dela mellan avdelningar och enheter, vilket bryter ner interna silor. Den ritar upp all data – strukturerade och ostrukturerade – till ett förenklat ekosystem med enhetlig tillgänglighet och styrning, vilket gör att analyser kan utföras snabbare och kostnadseffektivare. 

Plattformen ökar möjligheterna för interna team att samarbeta och uppnå stordriftsfördelar. Det ger intressenter möjlighet att använda yrkesroll- och säkerhetsbaserade behörigheter för dataforskare, företagsanvändare, datapersonal, utvecklare och administratörer för att låta dem analysera data, hantera dess användning och experimentera med ett komplett spektrum av analyserande användningsfall. 

Fördelarna med en enda plattform kan påskynda effektiviteten gällande att utföra teknisk due diligence och främja användaranpassning och samarbete, samt hantera infrastruktur. 

Vad är förhållandet mellan en molndataplattform, analys och AI?
  • En molndataplattform är det snabbaste sättet att implementera en analysdriven arkitektur. Den hjälper företag att fullt ut sätta AI i verket, fördela till alla data som är viktiga för verksamheten och leverera företagsomfattande intelligens. De resulterande insikterna ger företag en effektiv och ändamålsenlig användning av data i hela verksamheten.
  • En molndataplattform eliminerar behovet för företag att kontinuerligt sammanfoga tekniska lösningar när de försöker implementera funktionell analys, samt frigör budget och resurser, som tidigare varit låsta för att hantera flera verktyg. Företag kan nu fokusera på att modernisera data för att påskynda påverkan, generera insikter mycket snabbare och dra nytta av nya affärsmöjligheter – och göra allt samtidigt som de drar nytta av befintliga tekniska partnersamarbeten – vilket påskyndar resan till AI.
Plattform för molndata - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista