carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Dataekosystem, ekosystem för data

Vad är ett dataekosystem?

Ett dataekosystem, eller ekosystem för data, avser en kombination av företagsinfrastruktur och applikationer som används för att sammanställa och analysera information. Det gör det möjligt för organisationer att bättre förstå sina kunder och skapa svårslagna strategier för marknadsföring, prissättning och drift.

Ett modernt big data-ekosystem, ibland kallat ”teknikstack”, innehåller tre grundläggande element: en responsiv dataarkitektur, leverans av skalbarhet och AI-driven, intelligent datahantering.

Vad är affärsnyttan med ett modernt dataekosystem?

Ett AI-drivet modernt dataekosystem med så kallat "cloud-first" gör det möjligt för en organisation att generera maximalt affärsvärde från sina unika datatillgångar. Några av de särskilda fördelarna med dataekosystem är:

  • Högre avkastning. Företag kan generera högre avkastning med effektivare intäktsgenerering av data och genom att frigöra värdet i äldre datalager.
  • Kostnadsbesparingar. Organisationer kan minska kapitalkostnaderna och utgifterna för datalager genom att övergå till molnet. Det hela rationaliserar och förenklar datalandskapet.
  • Accelererar marknadsföring och produktvärde. Snabbare insikter genom AI-aktiverad datateknik kan korta ner lanseringstiden.
  • Kundengagemang. Med ett modernt dataekosystem kan företag bättre förstå kund- och marknadsbeteenden, och använda det för att förbättra sina produkter och tjänster, så att de enklare kan uppfylla förändrade konsumentbehov och preferenser.
  • Processförbättringar. Att analysera stora datamängder i ett modernt dataekosystem kan optimera och förbättra driften internt, såsom hanteringen av leveranskedjan (supply chain) och lager.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you