carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Data Lake, datasjö

Vad är en Data Lake (datasjö)?

Data Lake, eller datasjö, är stora insamlingar av data från många och ofta olika källor som sträcker sig över en hel organisation. För skapande av datasjöar kan dina datakällor innehålla sensorer eller enheter för IoT, webbplatstrafik, LinkedIn- eller Twitter-aktivitet och företagsförsäljning.

Mängden data som lagras i datasjöarna är enorm och når ibland petabyte i volym. En datasjö lagrar data i en mer naturlig form jämfört med ett datatorg (data mart). Detta hjälper till att samla in data från olika källor och strukturer. Det är viktigt för en organisation att korrekt upprätta och underhålla sin datasjö, redogöra för frågor som datasjöstyrning, integritet och säkerhet.

Vad är affärsnyttan med en Data Lake?

Data Lakes blir centrala för företagsdatastrategier, oavsett källa eller format. Fördelarna med Data Lake Business består av:

  • Tar itu med dagens enorma datamängder och sorter, användarnas växande förväntningar och den snabba globaliseringen av ekonomier.
  • Tar bort de hinder som skiljer all företagsdata åt och ger företag möjlighet att föra samman all sin silade data.
  • Underlättar analysen av all data på en och samma gång utan hinder.
  • Tillhandahåller en enda enhetlig bild av all data i hela organisationen och flexibiliteten att få åtkomst till data på olika sätt.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you