Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Data lake (datasjö)

Vad är ett datasjö (data lake)?

Datasjöar (data lake) är stora insamlingar av data från många och ofta olika källor som spänner över en hel organisation. För skapande av datasjö kan dina datakällor innehålla sensorer eller enheter för saker av Internet , webbplatstrafik, LinkedIn- eller Twitter-aktivitet och företagsförsäljning.

Mängden data som lagras i datasjöarna är enorm och ibland når petabyte i volym. En datasjö lagrar data i en mer naturlig form jämfört med en datamart. Detta hjälper till att samla in data från olika källor och strukturer. Det är viktigt för en organisation att korrekt upprätta och underhålla sin datasjö, redogöra för frågor som datasjöstyrning, integritet och säkerhet.

Vad är affärsnyttan med en datasjö?

Datasjöar blir centrala för företagsdatastrategier, oavsett källa eller format. Fördelarna med Data Lake Business består av:

  • Att ta itu med dagens enorma datamängder och sorter, användarnas växande förväntningar och den snabba globaliseringen av ekonomier.
  • Ta bort de hinder som skiljer all företagsdata och ger företag möjlighet att föra samman all sin siled data.
  • Underlätta analysen av all data samtidigt utan hinder.
  • Tillhandahåller en enda enhetlig bild av alla data i hela organisationen och flexibiliteten att få åtkomst till data på olika sätt.
Läs mer om data lakes


Tillbaka till Ordlista