carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

BYOD (Bring your own device)

Vad är BYOD?

BYOD (bring your own device), eller ta med din egen enhet, hänvisar till praxisen att låta anställda i en organisation använda sina egna persondatorer, bärbara datorer, surfplattor, smarta mobiler och andra enheter på arbetsplatsen för arbetsrelaterade aktiviteter. Det kan också kallas BYOT (bring your own technology) eller ta med din egen teknik.

Vad är affärsnyttan med BYOD?

Bland de många fördelarna med BYOD är:

  • Produktivitet. Vanan och bekvämligheten som anställda har med sina egna enheter och flexibiliteten att arbeta utanför kontoret ökar medarbetarnas produktivitet.
  • Moral. Att slippa inlärningskurvan för företagets hårdvara, programvara och operativsystem ökar medarbetarnas belåtenhet.
  • Kostnadsbesparingar. Organisationer kan spara ner på kostnaderna för inköp/leasing, service och support av utrustning genom att låta anställda använda sina egna hårdvaror.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you