Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

BYOD (Bring your own device)

Vad är BYOD?

BYOD, eller ta med din egen enhet (Bring Your Own Device), hänvisar till praxis att låta anställda i en organisation använda sina egna persondatorer, bärbara datorer, surfplattor, smartphones och andra enheter på arbetsplatsen för arbetsrelaterade aktiviteter. Det kan också kallas BYOT eller ta med egen teknik.

Vad är affärsnyttan med industriell BYOD?

Bland de många affärsfördelarna med BYOD är:

  • Produktivitet. Bekvämligheten och komforten som anställda har med sina egna enheter och flexibiliteten att arbeta utanför kontoret ökar medarbetarnas produktivitet.
  • Moral. Att undvika inlärningskurvan för företags levererad hårdvara, programvara och operativsystem ökar medarbetarnas lycka och tillfredsställelse.
  • Kostnadsbesparingar. Organisationer kan spara kostnaderna för inköp / leasing, service och support av utrustning genom att låta anställda använda sin egen hårdvara.
BYOD - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista