carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Enhetlig hantering av enheter

Vad är enhetlig hantering av enheter?

Enhetlig hantering av enheter, även kallat unified device management eller unified endpoint management, tillhandahåller en enda enkel plattform för att hantera och skydda en organisations mobiltelefoner, persondatorer och andra enheter i hela dess nätverk. En enhetlig programvarulösning för enhetshantering erbjuder funktioner för att hantera och säkra applikationer och innehåll på otaliga enheter, såsom smarta mobiler, surfplattor, bärbara datorer, skrivare och Internet of Things-edge-enheter, med mera - över hela företaget.

Enad enhetshantering innefattar också i allt högre grad enhetsadministration utan beröring för att leverera färdiga arbetsupplevelser till anställda från första början med installerade appar och inställningar.

Vad är affärsnyttan med enhetlig hantering av enheter?

Med en lösning för enhetlig hantering av enheter kan ett företag:

  • Spåra, hantera, skydda och säkra dess resurser och data, inklusive personliga filer, webbplatser och applikationer som anställda öppnar och delar från sina enheter.
  • Kontrollera hur anställda får tillgång till och utbyter egen information, samt se till att endast behörig personal och behöriga enheter kan göra det.
  • Hantera en varierad mobilmiljö som inkluderar iOS/iPadOS, Android, Windows och macOS-enheter.
  • Skapa säkerhets- och efterlevnadspolicyer för att hålla data säkra, och användning av en enda enhetlig lösning för att säkerställa att både organisationsägda och personliga enheter följer dessa policyer.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you