Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

R - programspråk

Vad är programspråket R?

R-programspråket är ett gratis programmeringsspråk med öppen källkod som dataforskare, databearbetare och statistiker använder för att analysera data. Den levereras med en stor samling verktyg för dataanalys. R-språkfunktioner inkluderar klassiska statistiska tester, linjär och icke-linjär modellering, klassificering, tidsserie-analys och kluster samt grafiska analystekniker.

Vad är affärsnyttan med programspråket R?

R-programspråket utformades för att göra komplex dataanalys och prognoser snabbare och enklare. Dess verktyg för maskininlärning kan utvärdera algoritmer och förutsäga framtida händelser. ”Data wrangling” -verktyg används för att städa upp komplexa, röriga datamängder för analys. Den levereras också med verktyg som möjliggör datavisualisering, analys och representation.

R - programspråk - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista