carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

R-programspråk

Vad är R-programspråket?

R-programspråket är ett gratis programmeringsspråk med öppen källkod som datavetare, databearbetare och statistiker använder för att analysera data. Det levereras med en stor samling verktyg för dataanalys. R-språkfunktioner innefattar klassiska statistiska tester, linjär och icke-linjär modellering, klassificering, tidsserieanalys och kluster, samt grafiska analystekniker.

Vad är affärsnyttan med R-programspråket?

R-programspråket utformades för att göra komplexa dataanalyser och prognoser snabbare och enklare. Dess verktyg för maskininlärning kan utvärdera algoritmer och förutsäga framtida händelser. ”Data wrangling”-verktyg används för att städa upp komplexa, röriga datamängder för analys. Det levereras också med verktyg som möjliggör datavisualisering, analys och representation.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA