carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

R-programspråk

Vad är R-programspråket?

R-programspråket är ett gratis programmeringsspråk med öppen källkod som datavetare, databearbetare och statistiker använder för att analysera data. Det levereras med en stor samling verktyg för dataanalys. R-språkfunktioner innefattar klassiska statistiska tester, linjär och icke-linjär modellering, klassificering, tidsserieanalys och kluster, samt grafiska analystekniker.

Vad är affärsnyttan med R-programspråket?

R-programspråket utformades för att göra komplexa dataanalyser och prognoser snabbare och enklare. Dess verktyg för maskininlärning kan utvärdera algoritmer och förutsäga framtida händelser. ”Data wrangling”-verktyg används för att städa upp komplexa, röriga datamängder för analys. Det levereras också med verktyg som möjliggör datavisualisering, analys och representation.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you