Skip to main content Skip to footer

Förstå prediktiva data

De flesta företag arbetar med automatiserade maskininlärningsplattformar, som bara tar befintliga, kända modellstrukturer och försöker passa in data i dem. Dessa resultat bygger på korrelation, alltså inte på kausalitet (orsakssamband), och saknar rätt åtgärdsbara insikter och modeller för att förklara de prediktioner (förutsäganden) som görs. Resultaten identifierar inte kvaliteten på beteenden i data, som är prediktiva till sin natur.
Cognizant Causality Service använder prediktiv analys och dess antagandefria motor för att lära sig, förstå och anpassa sina slutsatser. Detta gör det möjligt för våra kunder att upptäcka partiskhet (bias) och utnyttja prediktiva signaler i sina data, för att snabbt nollställa det som är viktigast: att identifiera de bästa åtgärderna för att uppnå affärsresultat.
Molnbaserad analyslösning minskar kapitalkostnaden med 30 miljoner USD

Vår AI-analyslösning hjälpte även gruvföretag att övervaka genomströmning och effektivitet genom att se grundorsaken till lägre avkastning nästan i realtid.

h

Vår metod

Att förstå data är ofta komplext. Att handskas med bias och kausalitet kräver en praktisk, beprövad matematisk metod. Vår kausalitetsmotor förenklar processen, minskar partiskhet, och ger strategiska och taktiska åtgärder, som kan vidtas som svar på förändringar.
Den identifierar relationer i variablerna och skapar en anpassad modell. Modellen förfinar, utbildar och korrigerar sig själv, vilket ger verkliga, kausala faktorer.
Motorn upptäcker vilka variabler som är de bästa prediktiva faktorerna för det användardefinierade affärsmålet utifrån tusentals variabler. Den upptäcker skarpa kombinationseffekter, såsom att faktorer som är svaga prediktorer individuellt sett, däremot är starka i kombination. Det här systemet ger automatiskt flera rekommendationer för att uppnå det inställda målet.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.