Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Prediktiv analys inom skadeförsäkring

Vad är prediktiv analys inom skadeförsäkring?

Genom att samla in data från interna och externa källor kan prediktiv analys i skadeförsäkring hjälpa transportörer att förutse framtiden och förstå potentiella beteenden, känslor, trender och handlingar hos de kunder de försäkrar. Dessutom kan prediktiv analys inom skadeförsäkring hjälpa transportörer att konvertera insikter som erhållits från interaktioner mellan kund och agent, telematik och till och med sociala medier till trovärdiga framsyn. Som ett resultat kan operatörer få djupare insikter om sina kunders preferenser och fatta bättre informerade affärsbeslut.

Vad är affärsnyttan med prediktiv analys inom skadeförsäkring?

Prediktiv analys inom skadeförsäkring ger ett antal fördelar:

  1. Bedrägeribegränsning: I vissa fall kan prediktiv analys i skadeförsäkring hjälpa leverantörer att identifiera de som sannolikt begår försäkringsbedrägeri i förväg. Det är också möjligt att samla in och analysera data från sociala medier efter att ett krav har avgjorts. Genom att minska de mänskliga resurserna som behövs för att identifiera och spåra eventuella bedrägerier blir upptäckten effektivare, sänker de årliga utbetalningarna och minskar behovet av att höja premierna.
  2. Lägre kundchurn: Prediktiv analys i skadeförsäkring kan hjälpa till att identifiera kunder som är missnöjda med sin operatör eller täckning, främja åtgärder för att förhindra bortfall, inklusive personlig kontakt från en agent eller kanske göra ett specialerbjudande. Personlig service är ofta allt som krävs för att behålla en kund.
  3. Ökad kundnöjdhet: Eftersom antalet felaktiga positiva problem som identifierats och eftersträvas minimeras för inlämnade anspråk kan tiden det tar att behandla anspråk minskas med prediktiv analys i skadeförsäkring. Snabbare upplösning är en nyckelfaktor för hög kundnöjdhet och lagring.
  4. Bättre affärsverksamhet: Anspråksbehandling och försäkring kan båda göras effektivare genom prediktiv analys. Förutom att hjälpa anställda att vara mer produktiva, kan prediktiv analys inom skadeförsäkring minska bedrägerier och minimera förlustjusteringskostnader, vilket hjälper slutresultatet.
  5. Identifiera trender och nya möjligheter snabbare: Med förmågan att skaffa och bearbeta mer data kan prediktiva analysverktyg hjälpa till att identifiera nya marknader, nya möjligheter på befintliga marknader samt förändra kundernas preferenser och behov. Som ett resultat kan skadeförsäkringsgivare utveckla nya produkter och etablera ledande positioner för att ge en konkurrensfördel.
Prediktiv analys inom skadeförsäkring - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista