Skip to main content Skip to footer

Förbättra processerna, öka säkerheten

Verksamhetsfunktionerna är beroende av att kunna hantera och optimera data, oavsett om du vill förbättra prognosmodellerna eller optimera lagerhanteringen. Cognizant Operations Intelligence kombinerar data och analyser, för att hjälpa företagen att skapa nytt mervärde för kunderna, reagera snabbt på dynamiska marknadsförhållanden och nå optimal effektivitet. Det hjälper företagen att förbättra den dagliga verksamheten och teknikdriften, samt övergå från reaktivt till proaktivt.

90 % ökning


av exaktheten i övergripande prognos

Vår metod

Våra erbjudanden optimerar beslutsfattandet i dagens digitala värld genom att kontinuerligt mata in, korrelera och analysera flera dataströmmar i olika format, för att identifiera mönster och trender, förutsäga resultat och informera företagens beslutsfattare om vilka åtgärder som de bör vidta.
Cognizants analys integrerar och validerar data från flera källsystem för att automatisera beslut och åtgärder. Datastödd verksamhetsanalys, eller insikter i verksamheten, besvarar kritiska frågor om din operativa process:
  • Vad händer i min verksamhet idag? Analysera viktiga data och leverera företagsomfattande information som sänker kostnaderna, ökar marginalerna och förbättrar lönsamheten. Fatta de bästa besluten utifrån realtidsinformation.
  • Varför händer det? Identifiera vad som driver kundbesluten och hur du kan skapa en större effekt. Få en tydlig bild av alla delar av verksamheten.
  • Vad händer härnäst? Använd prediktiv analys för att göra efterfrågan tydligare och öka exaktheten i prognoserna. Exakthet i hela försörjningskedjan är viktigare än aldrig förr.
  • Vad ska jag göra åt det? Fastställ åtgärder som vägleder köpare, marknadsförare och säljare för att öka priser, vinst och produktivitet.

 Utvalda tjänster

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AI-insikter förbättrar vårdverksamhet och beslutsfattande

BIOVETENSKAP

AI accelererar analys av marknadsandelar inom läkemedelsindustrin

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .