carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Hantering av produktlivscykeln

Vad är hantering av produktlivscykeln?

Hantering av produktlivscykeln (product lifecycle management - PLM) är processen att samla in, analysera och dela information om produkter - från design till tillverkning, försäljning, användning, reparation och bortskaffande eller återvinning. Digital PLM vidgar utbudet av data utanför företaget till information om hur kunder använder en produkt i den verkliga världen.

Vad är affärsnyttan med hantering av produktlivscykeln?

Analysen och delningen av PLM-data hjälper tillverkarna att snabbt anpassa design och introducera nya funktioner, för att snabbare möta förändrade marknadsbehov till lägre kostnad än konkurrenterna. Genom att lägga till kundens åsikter i data som lagras i PLM-system, så möjliggör digital PLM nya affärsmodeller, såsom försäljning av analytiska data, som hjälper kunderna att få bättre användning av produkterna.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you