Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Hantering av produktlivscykeln

Vad är hantering av produktlivscykeln?

Hantering av produktlivscykeln (PLM) är processen att samla in, analysera och dela information om produkter - från design till tillverkning, försäljning, användning, reparation och bortskaffande eller återvinning. Digital PLM utökar utbudet av data utöver företaget till information om hur kunder använder en produkt i den verkliga världen.

Vad är affärsnyttan med hantering av produktlivscykeln?

Analysen och delningen av PLM-data hjälper tillverkarna att snabbt anpassa design och introducera nya funktioner för att möta förändrade marknadsbehov snabbare och billigare än konkurrenter. Genom att lägga till rösten från kunden till data som lagras i PLM-system möjliggör digital PLM nya affärsmodeller, såsom försäljning av analytisk data, för att hjälpa kunderna att använda produkterna bättre.

Hantering av produktlivscykeln - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista