carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Hantering av produktlivscykeln

Vad är hantering av produktlivscykeln?

Hantering av produktlivscykeln (product lifecycle management - PLM) är processen att samla in, analysera och dela information om produkter - från design till tillverkning, försäljning, användning, reparation och bortskaffande eller återvinning. Digital PLM vidgar utbudet av data utanför företaget till information om hur kunder använder en produkt i den verkliga världen.

Vad är affärsnyttan med hantering av produktlivscykeln?

Analysen och delningen av PLM-data hjälper tillverkarna att snabbt anpassa design och introducera nya funktioner, för att snabbare möta förändrade marknadsbehov till lägre kostnad än konkurrenterna. Genom att lägga till kundens åsikter i data som lagras i PLM-system, så möjliggör digital PLM nya affärsmodeller, såsom försäljning av analytiska data, som hjälper kunderna att få bättre användning av produkterna.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA