Skip to main content Skip to footer

Sätt fart på digital transformation

Kvaliteten på produktdata är något av det viktigaste att ta hänsyn till i strategin för digital transformation.
Av den anledningen utgår Cognizants strategi för produktlivscykelhantering (PLM - Product Life Management) från att sammanföra produktinformation, människor och digitala processer, för att på så vis dra nytta strategiskt sett. 
Produktdata utgör nyckeln till välgrundat beslutsfattande, oavsett om ditt mål är att minska lanseringstiden, förbättra produktverksamheten eller markant påverka nettovinsten.
De flesta företag som inleder en transformation av hanteringen av produktlivscykeln ställer sig följande frågor:
 • Vad är nästa generations PLM i ett digitalt sammanhang?
 • Vilka är möjligheterna för vår verksamhet?
 • Har vi rätt kapacitet för att sköta produktdata med digitala lösningar?
 • Vilka åtgärder kan vi vidta för att validera vår PLM-strategi?
Cognizant ger dig svaren. Vi genomför djupgående granskningar av organisationen ”uppifrån och ner” och tillhandahåller implementeringstjänster ”nerifrån och upp”. Vårt expertteam med gedigen teknikbakgrund hjälper dig att transformeras inför morgondagen och klara dagens utmaningar.

Lösningar

Ett modernt förhållningssätt till PLM

Baserat på forskning och åratal av kundsamarbete erbjuder Cognizant en modern och noggrann PLM-metod inom ramen för ett digitalt sammanhang.

Vi utnyttjar människocentrerade och designtänkande principer för att få ny kunskap om produktdata, vilket är något som ofta förbises när nya produkter utvecklas. Detta hjälper dig att uppfylla dolda kundbehov, som dina konkurrenter inte ens visste fanns.

Uppnå varaktig förändring

Vi tillhandahåller ett perfekt utbud av tjänster, som uppfyller dina specifika behov för transformationen av produktlivscykeln (PLM). Våra digitala tjänster omfattar:

 • Produktdata som tjänst (PDaaS)
 • Digitala fotavtryck inom ramen för PLM
 • PLM-analys
 • Mikrotjänstarkitektur för PLM
 • PLM i blockkedjan
 • PLM i molnet
 • Ramverk för digital bedömning för PLM

Optimera teknikinvesteringar

Det är lika viktigt att veta vad man ska göra som hur man ska göra det. Cognizants rådgivningstjänster för produktlivscykeln (PLM) hjälper dig att hålla rätt kurs gällande: 

 • Planering och strategi för PLM 
 • Mognadsbedömning för PLM
 • Leverantörsutvärdering för PLM
 • Omstrukturering av affärsprocesser
 • Genomförbarhetsstudie och konsekvensanalys för migrering

Utnyttja vår globala leveransmodell

Med expertkunskaper om alla färdigköpta, allmänt tillgängliga produkter (COTS - Commercial off-the-shelf) och PLM-produkter, såsom Teamcenter, Windchill, Enovia/MatrixOne och Agile PLM, erbjuder Cognizant ett stort utbud av tekniktjänster där vår globala leveransmodell används. Vi hjälper kunderna att sänka sina driftkostnader och uppnå affärsvärde med följande tjänster:

 • Implementering och anpassning av produkter
 • Integrering av affärssystem och CAD/CAM
 • Globalt samarbete 
 • Rapportering och analys 
 • Underhåll och support

Migrera med lätthet

Det ökande antalet sammanslagningar (fusioner) och förvärv och spridningen av olika teknikplattformar har medfört att migrering av produktlivscykeln (PLM) blivit ett kritiskt behov för många företag. Cognizants verktygsbaserade, strukturerade migrerings- och uppgraderingsmetod säkerställer en problemfri och lyckad PLM-migrering.

FALLSTUDIE

Utvalda tjänster och kundcase

Mjukvara förbättrar datakvaliteten inom hälso- och sjukvården

Cognizant utvecklade nya affärsprocesser för en tillverkare av medicintekniska produkter, för att både förbättra effekten på biverkningar och följa amerikanska riktlinjer för kvalitetskontroll i produktionen. Lösningen på båda utmaningarna var att uppnå förbättrad datakvalitet.

Hälsoutövare deltar i en patient

Våra samarbetspartner

Strategiska samarbeten med ledande teknikföretag ger våra kunder omfattande, digitala PLM-lösningar som transformerar produkter, tjänster och upplevelser. Våra allianser gör det möjligt för oss att tillhandahålla heltäckande tjänster, som sammanför produktdata, människor, digitala processer och teknik för att driva nytt affärsvärde.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.