carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Prediktiv analys

Vad är prediktiv analys?

Prediktiva analystekniker inkluderar maskininlärning, datautvinning och prediktiv, statistisk modellering för att förutsäga sannolikheten för kommande saker genom att titta på historiska data. Detta hjälper företag att göra exakta förutsägelser om inköp eller kundrespons, samt optimala försäljnings-/marknadsföringsmöjligheter. Mer specifikt hjälper prediktiva modeller företag att attrahera, behålla och odla sina mest lönsamma kunder, vilket förbättrar verksamheten. De hjälper också företag att förutsäga framtida kundkrav, affärsbehov, personalbehov och processförbättringar som de bör utföra i sin verksamhet.

Vad är affärsnyttan med prediktiv analys?

Prediktiv analys kan hjälpa till att förbättra effektiviteten i produktion och drift, minska risker och bedrägerier, samt skapa bättre kundupplevelser genom att kartlägga dina kunders troliga resa och förväntade kontaktpunkter. Den kan också utföra antaganden utifrån prognoser och hanteringen av leveranskedjan, samt hjälpa organisationer att skapa marknadsplaner med mer precision, kunskap och förtroende.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you