Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Prediktiv analys

Vad är prediktiv analys?

Förutsägbara analystekniker inkluderar maskininlärning, datautvinning och förutsägbar statistisk modellering för att förutsäga sannolikheten för saker som kommer genom att titta på historiska data. Detta hjälper företag att göra exakta förutsägelser om inköp eller kundsvar, samt optimala korsförsäljnings- / upsell-marknadsföringsmöjligheter. Mer specifikt hjälper prediktiva modeller företag att attrahera, behålla och växa sina mest lönsamma kunder, vilket förbättrar verksamheten. De hjälper också företag att förutsäga framtida kundkrav, affärsbehov, personalbehov och processförbättringar som de bör göra i sin verksamhet.

Vad är affärsnyttan med prediktiv analys?

Prediktiv analys kan hjälpa till att förbättra effektiviteten i produktion och drift, minska risk och bedrägeri och skapa bättre kundupplevelser genom att kartlägga dina kunders troliga resa och förväntade kontaktpunkter. Det kan också ta gissningar från prognoser och hantering av försörjningskedjan, samt hjälpa organisationer att skapa marknadsplaner med mer precision, kunskap och förtroende.

Prediktiv analys - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista